Leendert Johannes Noordam

Geen foto van het graf beschikbaar
Dienstplichtig Soldaat
1-II-1 R.W.
Leendert Johannes
Voornaam:
Noordam
Achternaam:
09 mei 1908
Geboortedatum:
Maasland (ZH)
Geboorteplaats:
12 mei 1940
Overlijdensdatum:
Dordrecht, hoek Krispijnseweg / Patersweg
Locatie sneuvelen:
De Lier ABP
Begraafplaats:
Koopgraf 45
Grafnummer:
-
Functie:
Nederlands Hervormd
Religie:

Notities

  • Op 12 mei in de ochtend krijgt het bataljon opdracht om deel te nemen aan de agressieve verplaatsing van de Hoofdgroep van de Lichte Divisie en terzake de rechterflank te bezetten. Eerste taak is gereedstelling langs de Krispijnse weg en op het aanvalstijdstip de wijk schoonvegen. Als men zich na het middaguur langs de oostzijde van de Krispijnse weg heeft opgesteld, krijgt men rond 14.30 uur ernstige gevechtsaanraking met para's van I./FJR.1, die de route voor de aangevoerde Gruppe De Boer richting algemene begraafplaats moeten schoonvegen en beveiligen. Daarbij ontstaat eerst een hevig vuurgevecht met de 1e Sectie van 1-II-1.RW, die op de hoek Patersweg/Brouwersdijk positie heeft ingenomen. Vervolgens sluiten de Duitsers de Krispijnse weg af door mitrailleurs op de voornoemde hoek te plaatsen. Bij het gevecht op de hoek Patersweg/Brouwersdijk wordt de soldaat Leendert Noordam gedood, terwijl even later, bij een poging met enige mannen om de Krispijnse weg van oost naar west over te steken, de CC kapitein Koolhaas dodelijk gewond raakt. Ook de dienstplichtige sergeant Timmermans is dodelijk gewond geraakt bij deze actie en zal op 17 mei overlijden aan zijn verwondingen.

Beeldmateriaal

  • Geen.