Noord-Brabant

Inleiding

De brede Duitse aanvalsbeweging tegen vrijwel het gehele front tussen Nijmegen en Roermond is relevant voor de latere gebeurtenissen aan het zuidfront. Deze inzet waarbij twee Duitse legerkorpsen naast elkaar opereerden - 26.AK in het noordelijke deel, 9.AK in het zuidelijke - was immers de grondcomponent van de gecombineerde aanval op de Vesting Holland vanuit het zuiden. Het was het rolmodel voor de vier jaar later zo bekend geworden Geallieerde operatie Market Garden, waarbij de grondcomponent door 30th Corps via 'Hell's Highway' richting Nijmegen en Arnhem doorstootte.

Voor een goed integraal begrip van zaken is het daarom van belang dat de gebeurtenissen elders in het zuiden en zuidoosten van ons land - met name in Noord Brabant - vanaf het eerste uur worden beschreven. Daarbij zal echter een minder hoog detailniveau aan de orde zijn dan voor de bespreking van het feitelijke zuidfront Vesting-Holland aan de orde is. Het is immers het zuidfront Vesting-Holland dat als hoofdonderwerp geldt. Dat gezegd hebbende is het de reeds ingevoerde lezer bekend dat een aanzienlijk deel van de tegen Maaslinie en Peel-Raamstelling ingezette Duitse eenheden uiteindelijk in West-Brabant of de Vesting Holland terecht zou komen. Met name het 26.Armeekorps - dat aan het zuidfront zou worden opgesplitst in 26.AK en 39.AK - is van belang voor de compleetheid van de beschrijving van de gebeurtenissen aan het zuidfront Vesting Holland.

Thematische indeling

Het hoofdstuk 'Noord-Brabant' is opgedeeld in een aantal thematische secties. Op 10 mei behoren daartoe nog de Maas-Waalkanaalstelling, de Maaslinie en de Peel-Raamstelling. Op 11 mei zijn de Maas-Waalkanaalstelling en de Maaslinie uiteraard vervallen, en valt er over de Peel-Raamstelling al beduidend minder te zeggen. Hierna komen andere delen van Noord-Brabant in beeld, naar gelang de vorderingen van de Duitse en Franse legereenheden.

De slag bij Mill wordt nader uitgelicht omdat deze slag een relatief zwaar gevecht om de sleutelpositie in de Peel-Raamstelling betekende, die voor het voortbestaan van de stelling van essentieel belang was. En het behoudt [of val] van de Peel Raam stelling was weer van groot belang voor de progressie van de Duitse eenheden die richting Moerdijk zouden trekken. Hoewel ook bij Mill niet de detailinformatie wordt gegeven zoals wel wordt gepresenteerd over de feitelijke slag om het zuidfront, is de content wel dusdanig uitgebreid - en gepresenteerd met mooi fotowerk uit die dagen - dat een aparte subsectie werd ingericht.

Keizersveer is van belang omdat de brug aldaar lange tijd in Nederlands bezit bleef en niet vernietigd werd voordat de Duitsers zich offensief vertoonden bij de stellingen aldaar. Hoewel Keizersveer officieel niet tot het zuidfront wordt gerekend, wordt de strijd aldaar wel gezien als vrij direct gerelateerd. Een Duitse inname van de intacte brug had immers de strijd aan het zuidfront zeer sterk kunnen beinvloeden.  

Tenslotte biedt dit hoofdstuk een kijkje in de samenstelling en sterkte van de meest prominente Duitse eenheden die werden ingezet tijdens de operaties in Noord-Brabant.