Resume van sterkte en bewapening

Manschappen

De vele bruggenhoofden en vakken langs het zuidfront maken het overzicht er niet eenvoudiger op. Vandaar een samenvattende rubriek ten aanzien van sterktes in manschappen en bewapening, die beide apart worden samengevat. De Positie Hoek van Holland valt buiten deze kwantitatieve samenvatting.

Zuid van het Hollands Diep:

3GB 529 man
4e Cie V Aut Bat. 225 man
6 GB 629 man
Bruggenhoofd Willemstad 230 man
Bruggenhoofd Moerdijk 412 man
Totaal manschappen 2.035 man


Noord van het Hollands Diep:

Vak Wieldrecht 484 man
Vak Wieldrecht overig 1.343 man
Gr Kil Hoekse Waard 3.502 man
Kant. Dordrecht 1.482 man
Overige eenh Eiland v Dordt 97 man
Totaal manschappen 6.908 man
Totaal generaal 8.943 man


Het totaal aan manschappen dat het zuidfront bezette in de sector tussen Willemstad – Moerdijk – Eiland van Dordrecht, inclusief de grensbataljons en overige troepen Groep Kil, was dus 8.943 man. Opgemerkt zij [opnieuw] dat Groep Kil circa 500-600 man onder de organieke sterkte was en op papier dus alleen al vanuit die gedachte ca. 500 extra manschappen in het gehele gebied aanwezig hadden moeten zijn geweest.

Bij dit al bestaande totaal zouden uiteindelijk ca. 8.000 man van de Lichte Divisie en twee torpedisten eenheden (ca. 100 man) komen in de periode tussen 10 mei eind van de middag en 12 mei. Deze troepen zouden zich ophouden in de driehoek Sliedrecht – Alblasserdam – Eiland van Dordrecht. Daarmee was gedurende de gevechten een maximaal aantal manschappen van ca. 17.000 man op deze werkelijke aangevallen sector van het zuidfront aanwezig (geweest). Groep Spui (dat niet werd aangevallen behoudens Vesting Willemstad) is daarbij buiten beschouwing gelaten.

Bovenstaande opsomming is voor een aanzienlijk deel gebaseerd op feitelijke tellingen en gegevens uit de gevechts- en stafverslagen van mei 1940 zelf. Met name van de Groep Kil zijn vrij betrouwbare telleningen en cijfers bekend door zorgvuldige optekening door de staf. Desondanks zijn een aantal cijfers vermoedelijk vervuild of onjuist. Voor de Lichte Divisie zijn in mindere mate exacte cijfers bekend, en daarom dient een slag om de arm te worden gehouden voor wat betreft de 'getelde' 8.009 man.

Bewapening

Voor wat betreft de bewapening wordt een resume gegeven van de aantallen zware mitrailleurs, mortieren, PAG, 6-veld en stukken artillerie.

Zuid van Hollands Diep:

zMG Mr. PAG 6-veld
3GB 3 3 4 0
6GB 6 0 4 0
Bruggenhoofd Willemstad 6 0 0 0
Bruggenhoofd Moerdijk 12 0 0 2
Totaal 27 3 8 2


Noord van Hollands Diep:

zMG Mr. PAG 6-veld
Vak Wieldrecht-West * 7 0 0 0
Vak Wieldrecht - overig 4 2 0 0
Groep Kil Hoekse Waard 21 4 0 2
Kant Dordrecht 0 0 2 0
Overige eenheden 0 0 0 0
Totaal 32 6 2 2

* De beide kazematkanonnen van 5 no.2 en drie zware kazematmitrailleurs alsmede de twee zware mitrailleurs op de wachtschepen zijn niet meegeteld.

De artillerie die op 10 mei 0400 uur aanwezig was aan het zuidfront:

7-veld 12 l 24 15 l 24
Hoekse Waard 20 0 12
Bruggenhoofd Numansdorp 0 24 12
Eiland van Dordt 8 12 0
Reserve* 0 0 24
Totaal 28** 36 48

* Dit cijfer wordt voor de volledigheid toegevoegd. De stukken waren echter immobiel en niet inzetbaar. Zij behoorden dus slechts tot een 'papieren' macht.
** Hier kwamen op 10 mei ’s avonds 16 stukken 7-veld van de Lichte Divisie KRA bij

De Lichte Divisie bracht op 10 en 11 mei de volgende extra bewapening aan het zuidfront:

zMG Mr. PAG 6-veld
Lichte Divisie [8.009 man]* 79 14 (12)** 28 0

* Bewapening volgens de samenstelling zoals bij het zuidfront gecalculeerd vastgesteld
** 2 mortieren van 2.RHM waren in onderhoud en dus niet gevechtsgereed

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat vóór de aankomst van de Lichte Divisie, met haar duidelijke betere algemene uitrusting, de circa 9,000 man aan het zuidfront Vesting Holland een summiere ondersteuning hadden voor wat betreft zwaardere infanteriewapens. Een getal van slechts 59 vervoerbare zware mitrailleurs voor 9,000 man betekende bijvoorbeeld dat slechts 1 zware mitrailleur op 152 man beschikbaar was, ofwel per compagniesterkte een zware mitrailleur. Het aantal lichte vuurmonden was zelfs dramatisch laag met 9 mortieren en 4 stukken 6-veld. Overigens zouden in de loop van de strijd nog 10 extra mitrailleurs arriveren in Dordrecht van de 3e Cie Torpedisten. Deze zijn niet meegenomen in de cijfers.

De artilleristische ondersteuning voor het zuidfront was redelijk goed te noemen, zij het dat deze evident vooral was gepositioneerd op basis van plannen voor vuursteun ten zuiden van het Hollandsch Diep.