De Luchtlandingstroepen

De Duitse aanval op Nederland op 10 mei 1940 wordt vooral geassocieerd met de massale luchtlandingen door luchtlandingstroepen en parachutisten [gezamelijk als 'luchtlandingstroepen' geadresseerd] binnen Vesting Holland tijdens de eerste uren van de strijd. Een van de meest tot de verbeelding sprekende tactische elementen die een voorname pijler vormde onder de strategie van de Duitse opponent om Nederland snel onder de voet te lopen en tegen geringe kosten.

De amplitude van die massale luchtlandingen in de meidagen van 1940 is buiten de Nederlandse grenzen nog nauwelijks bekend. Men weet vaak wel dat er parachutisten op diverse plekken neerkwamen, maar de omvang van de Duitse actie alsmede het feit dat rond de 10,000 man aan de grond werden gezet, geniet nauwelijks bekendheid buiten onze landsgrenzen. De achterliggende strategie is helemaal een grote onbekende, zelfs vaak onder Nederlanders. De Geallieerde luchtlanding bij Arnhem ruim vier jaar later is echter alom bekend. Terwijl de kans niet gering is dat de ontwerper van die actie zich vooral op de Duitse luchtlandingsoperatie van mei 1940 heeft verlaten toen hij met het plan voor de landing ten noorden van de Rijn kwam in de zomer van 1944. Als men toen in Engeland de werkelijke geschiedenis van de Duitse luchtlandingen binnen Vesting Holland had gekend, had men mogelijk niet voor Market Garden gekozen.

De beschrijving van de wordingsgeschiedenis en de contouren van de luchtlandingstroepen en parachutisten in deze bespreking zijn niet uitputtend. Dat zou een uitgebreide site of boek op zich opleveren. Focus is gelegd op de zaken die van belang zijn in relatie tot de landingen (en hun nasleep) aan het Zuidfront Vesting-Holland: bij Moerdijk, Dordrecht en Rotterdam. Bovendien wordt vooral ingegaan op de parachutisten, daar deze een speciale eenheid vormden en zij de belangrijkste kastanjes uit het vuur dienden te halen op het Zuidfront.

Het geheel is in de context gezet van de totale Duitse operatie die als Fall Gelb te boek staat. Er wordt daarom gekeken naar de planvorming en opmaat naar de luchtlandingen, de operatie in Nederland als geheel alsmede de operatie Fall Gelb in haar totaliteit.

Na de inzet in Nederland maakten deze tactische eenheden nog een verdere ontwikkeling door, die echter hier nadrukkelijk niet zullen worden besproken. Deze proloog bespreking heeft alleen als intentie een beknopt edoch gedetailleerd overzicht te verschaffen omtrent de luchtlandingstroepen en parachutisten in relatie tot hun oprichtingsgeschiedenis, hun specifieke uitrusting en bewapening ten tijde van de strijd op ons grondgebied in mei 1940 en de korte belichting van enige specifieke markante persoonlijkheden in hun midden. Daarnaast uiteraard beknopt beschreven de eerste inzetten van dit nieuwe Duitse strijdmiddel, alsmede een korte beschouwing van het Duitse aanvalsplan voor mei 1940.