6e Grensbataljon

Het 6e Grensbataljon [C.6GB Maj. J.F.W. Hendriksz] had haar taak primair liggen in de sector tussen Breda [inclusief de autoweg naar Antwerpen] en Bladel. Oost van die positie was het GBJ die dat overnam. Het bataljon viel onder commando van het 3e Legerkorps, Veldleger.

Dit Grensbataljon had als opdracht diverse vernielingen en versperringen uit te voeren in de eerste uren van een invasie [vreemd genoeg werd geen onderscheid gemaakt tussen een invasie vanuit het zuiden of het oosten]. Hierna zou het bataljon ter versterking van het detachement in het bruggenhoofd Moerdijk worden aangetrokken. Daarmee zou het onder de commandant Vesting Holland komen, dat echter op 10 mei ter plekke onder commandant Groep Spui viel.

De sterkte van 6GB was vrijwel identiek aan die van 3GB, hoewel 6GB slechts drie tirailleur compagnieën had. Deze compagnieën waren echter beter bezet. Alle compagnieën waren met rijwielen uitgerust. Van de organiek aanwezige 700 man waren er slechts zo’n 500 voor directe operationele actie beschikbaar. Dat zag er als volgt uit.

De samenstelling van de staf is niet exact bekend. Men mag er vanuit gaan dat de sterkte ergens tussen de 25 en 35 man lag.

Ondersteunende wapens had 6GB in de vorm van twee secties [70 man] zware mitrailleurs M.08 met elk drie wapens. Voorts twee secties PAG [50 man] met elk twee stukken. Mortieren ontbraken bij 6GB. De ondersteunende wapens waren eerlijk verdeeld over 1-6GB en 2-6GB. Het verzwakte 3-6GB had geen ondersteuningswapens.

1-6GB bestond uit vier secties infanterie [ca 180 man].

2-6GB bestond uit vijf secties infanterie [een sectie van 3-6GB was ingedeeld], en deze waren zwaarder bezet dan normaal. Volgens gevechtsverslagen was de compagnie 220 man sterk. Echter hiervan waren zeker 100 man belast met diverse wacht- en piketposten in het bataljonsvak. Zij waren niet direct beschikbaar voor het bataljon.

3-6GB had twee secties afgestaan van haar organieke vier secties [en bestond dus slechts uit zo’n 70 man]. Een sectie was afgestaan aan GBJ [dat een zeer groot vak te verdedigen had] en een sectie aan 2-6GB.

De sterkte van 6GB was op 9 mei dus als volgt:

Eenheid Manschappen
   
Staf 4 off. en 30 minderen
PAG en MC 120 man
1-6GB 180 man
2-6GB 220 man
3-6GB 75 man

De totale bataljonssterkte was daarmee 629 man. Hiervan was echter een groep van 100 man belast met specialistische taken waardoor zij niet direct voor operationele diensten beschikbaar waren.