De Belgen

Inleiding

Voor een goed begrip van de achtergrond waartegen de gebeurtenissen aan het zuidfront in mei 1940 zich afspeelden, is het goed ook een beeld te schetsen van de situatie direct ten zuiden van ons land, in België. Daartoe wordt een korte beschouwing van België gedurende het interbellum gegeven, alsmede een beschouwing van de Belgische strategie aan de vooravond van de Duitse inval in dat land.

Daarnaast wordt onder de strategie ook aandacht besteed voor de Geallieerde plannen bij een Duitse inval. België was immers de geprojecteerde gevechtshaard waar de Duitsers zouden worden opgevangen. Daarom wordt aandacht besteed aan de dislocaties van de Geallieerde eenheden en de samenstelling van het BEF.

In de bespreking van de algemene sterkteverhoudingen worden de Duitse en Geallieerde legers met elkaar vergeleken.

Bij de bespreking van de gevechtsdagen in Nederland wordt iedere gevechtsdag de status ten zuiden van ons land ook besproken. Het zal de lezer spoedig duidelijk worden hoe relevant die gebeurtenissen elders waren. Ze waren relevant voor de Geallieerde operationele besluiten, voor de herijking van strategie en tactiek en als gevolg daarvan voor de keuzes die men maakte ten aanzien van ondersteuning van de Nederlandse zaak.