De slag in vogelvlucht

Inleiding

In deze sectie vindt de lezer een zeer beknopte weergave van de Slag om het Zuidfront Vesting-Holland, zoals deze plaatsvond in de periode 10-15 mei 1940. Deze zeer gecomprimeerde weergave van de Slag is bedoeld om een snelle beeldvorming te genereren van deze, voor de Duitse veldtocht tegen Nederland, belangrijkste slag op Nederlands grondgebied in de meidagen van 1940.

Na een korte inleiding [Voorspel] worden de voornaamste gebeurtenissen aan het zuidfront tijdens de gevechtsdagen thematisch besproken. Die besprekingen worden op hoofdlijnen gegeven, waarbij onnodige details worden weggelaten, omdat die in het hoofdmenu uitgebreid worden geserveerd voor de geinteresseerde bezoekers. Het doel is immers om slechts bondig een overzicht te geven van de meest voorname gebeurtenissen op het zuidfront van vesting holland.

Uiteraard worden de gebeurtenissen die in 'vogelvlucht' snel of zelfs niet behandeld zijn, in het hoofdmenu uitgebreid beschouwd. Voor de eerste twee gevechtsdagen en het voorspel is dat al grotendeels het geval, en de navolgende gevechtsdagen volgen - Deo volente - uiteindelijk ook.