Kritieken op de content

Introductie

Er wordt veel reflectie geleverd op de inhoud van deze website en de daarop gepubliceerde weergave van gebeurtenissen, onderzoeksresultaten en conclusies. Het grootste deel van de reflectie is louter positief van toon en inhoud, een beperkt deel overwegend positief met enige kanttekeningen of verbetersuggesties en een fractie overwegend negatief van toon en inhoud.

De Stichting Kennispunt Mei 1940 beheert geen forum of discussiegroep. Weliswaar wordt via de bevriende groepering Stichting de Greb hun discussiegroep nog wel eens gereflecteerd, maar dat gebeurt niet zo vaak en is indirect. Het gros der reflecties wordt per e-mail gestuurd (incidenteel per reguliere post). De frequentie daarvan is hoog geworden. Meestal betreft dit een specifieke kwestie, soms slechts een persoon of straatnaam. Soms komen er echter hele beschouwingen binnen.

Het feit dat deze kritieken niet via het openbare medium verlopen betekent dat ze niet zichtbaar worden voor het publieke domein. In het geval van (overwegend) positieve kritiek deert dat niet, maar negatieve kritiek (kritiek op inhoud of stijl) leest het publieke domein nu eenmaal graag mee. Al is het alleen al om te kunnen vaststellen dat auteur dezes in 'zijn gelijk' niet door iedereen wordt gehuldigd. Daarom is ervoor gekozen om dergelijke kritiek geanonimiseerd [tenzij toestemming van de criticaster komt dat zijn of haar naam bekend gemaakt mag worden] weer te geven in dit hoofdstuk. Het doel daarvan is niet alleen om te tonen dat er ook kritisch wordt meegekeken door de buitenwacht, maar tevens om dergelijke kritiek openbaar te beantwoorden, te weerleggen of te erkennen.

Kritiek die in aanmerking komt voor openbare (geanonimiseerde) publicatie op deze wijze dient wel te voldoen aan enkele criteria. Het dient kritiek te zijn die goed is onderbouwd, die wezenlijk is en die in fatsoenlijke vorm is gesteld. Een scherpe pen deert niet, een grof gesteld bericht wel. Dat nodigt immers niet uit tot dialoog.

Kritiek op de inhoud van deze website is te allen tijde welkom. Dat kan per mail (na een klik wordt u automatisch  naar een mail-to geleid) worden verstuurd.