Geschiedenis eenheden

In deze sectie worden de belangrijkste Nederlandse eenheden die vochten aan het Zuidfront van de Vesting Holland belicht.

Er wordt kort in gegaan op de ontstaansgeschiedenis van een eenheid, waarna een opsomming wordt gegeven van de samenstelling van de eenheid, de commandanten van de belangrijkste gevechtsonderdelen alsmede de locatie waar de eenheid/eenheden zich bevonden aan de vooravond van de Duitse inval. Eventuele bijzonderheden worden tevens besproken.

Een beknopte geschiedenis van de wederwaardigheden tijdens de gevechtsdagen wordt gegeven, inclusief het aantal slachtoffers van de strijd.