Geschiedenis onderdelen

In deze sectie worden specifieke legeronderdelen, korpsen, wapens of dienstvakken uitgelicht, voor zover zij betrekking hebben (c.q. hadden) op de gebeurtenissen op het Zuidfront van Vesting Holland.

Het betreft besprekingen die meer diepte informatie geven van de uitgelichte legeronderdelen, zoals de Genie of het Korps Mariniers. Het is geenszins de bedoeling met de aangeboden informatie een uitputtende bespreking van de materie aan te bieden, maar wel om de in de gewone content geboden informatie te verbreden en enigszins te verdiepen. Veel zaken zoals organisatie, rangen, functies en gewoonten komen immers voort uit traditie en/of historische taken van een bepaald legeronderdeel, wapen of dienstvak.