Biografiën en personen

Inleiding

In deze sectie worden biografiën van interessante - en voor de strijd op het Zuidfront Vesting Holland relevante - personen aangeboden. Het betreft louter besprekingen met de aard van een biografie van een persoon zijn leven of deel daarvan. Kritische beschouwingen of analyses van kwesties waarbij een zekere persoon een hoofdrol speelt, zoals de zaken rond de Oberleutnant Lamm of de interessante virtuele ontmoeting tussen Siem Heiden en Alfred Schwarzmann, worden onder 'Thematische beschouwingen' geplaatst. Ze zien immers vooral op een kwestie rond de personen en niet of slechts in beperkte mate de personen zelf.

Relevante personen

Om in beeld te komen in deze sectie moet een persoon zeer interessant zijn voor de besproken materie, maar hoeft geen hoofdrol te hebben gespeeld. Een reeds besproken persoon als Michael Calmeijer of Jo Mussert is een hoofdrolspeler, maar iemand als Frits Koolhoven is dat niet.

Bij de biografiën in deze sectie wordt nadrukkelijk het voorbehoud gemaakt dat het een bijzaak betreft. Voor de hoofdcontent - proloog en gevechtsdagen - geldt dat de materie nadrukkelijk als (populair) wetenschappelijk bedoeld werk geldt, maar dat is niet het geval voor de besprekingen van personen. Dat is meer een 'service' aan de bezoeker, een mogelijkheid bieden om bepaalde markante personen een beetje beter te leren kennen.

Uitzondering op het voorgaande geniet wellicht het dossier dat ziet op Jo Mussert. Deze broer van Anton Mussert speelde een belangrijke rol in de strijd in en om Dordrecht. Zijn rol tijdens die strijd is tijdens en na de oorlog aanleiding geweest voor de meest wilde speculaties, niet in de laatste plaats door de moord op Jo Mussert op 14 mei 1940 door een Nederlandse officier. Het dossier over Mussert zal naar verloop van tijd, naarmate de bespreking van de gevechtsdagen vordert, worden uitgebreid en wellicht door nader onderzoek een meer serieus karakter krijgen.