Gezocht ...

Inleiding

In deze sectie worden zaken die de Stichting Kennispunt Mei 1940 voor zijn onderzoeken zoekt en die niet zo maar verkrijgbaar lijken gemeld als zijnde 'gezocht ...' door ons.

Het betreft algemene informatie of informatiedragers, welke laatste meestal boeken of studies betreffen. Er kan ook over een algemeen onderwerp worden verzocht om nadere informatie te leveren. Als het de levering van producten betreft, wordt er des gewenst uiteraard een marktconforme prijs betaald.

Mocht u informatie hebben dan gaarne contact opnemen per e-mail.

Gezochte informatie ...

Momenteel zijn we op zoek naar informatie betreffende de volgende onderwerpen / zaken:

  • Binnenvaart gegevens (archief- en overige officiële documenten) betreffende de (militaire) restrictie op binnenvaart in april en mei 1940 op de Benedenrivieren (Waal en Maas, alsmede verbonden kanalen). Daarover bestaat onduidelijkheid. Enerzijds werden schepen door Depot Vaartuigendienst afgevoerd, anderzijds werd er nog steeds beroepsvaart doorgelaten. Waar werd beroepsvaart 'gebufferd', hoe regelden België en Frankrijk dit?
  • Gegevens uit de directe omgeving van de sector Goor - Den Hout - Vrachelen - Oosterhout over de allereerste Duitse militairen die aldaar voorbij kwamen. Het betreft dan de vroege middag van 12 mei 1940. Deze militairen maakten gebruik van de hoge smalle brug west van de sluis.
  • Gegevens rond de brug bij Zwartenberg. Wanneer zijn hier de eerste Duitsers verschenen? Wanneer exact werd deze brug door een groep militairen van 3.GB opgeblazen (ergens in de avond van 11 mei 1940)?

Gezochte boeken ...

We zijn op dit moment op zoek naar het (de) volgende boek(en):

  • Geen