Nieuwsberichten 2021

Inleiding

In deze sectie worden nieuwsberichten weergegeven, die betrekking hebben op het onderzochte theater alsmede opzienbarende berichten, die betrekking hebben op de meidagen van 1940 in algemene zin.

Hieronder de berichten vanaf januari 2021.

Januari

Herbegravingen

Onze Stichting assisteert met enige regelmaat bij het uitgebreid informeren van instellingen en nabestaanden rondom de persoonlijke wederwaardigheden in mei 1940. Dit geldt ook voor de informatie die wordt verstrekt rond de persoonlijke gebeurtenissen die her-te-begraven slachtoffers betreft. Tegenwoordig hebben steeds meer families ontdekt dat hun gesneuvelde familielid op een OGS beheerd ereveld in Nederland (Grebbeberg of Loenen) mag worden herbegraven als de grafrechten van privé graven aflopen of als de laatste nabestaanden zijn overleden en gemeentes de instanties (verplicht) op de noodzaak tot ombedden wijzen.

Onze Stichting doet dit uiteraard met alle respect en eerbied voor familie en instanties, zodat wij hier geen namen noemen waarbij wij betrokken zijn geweest. Bovendien kunnen deze zaken niet in de schaduw staan van de activiteiten en inspanningen van de Oorlogsgravenstichting en de BIDKL van onze Koninklijke Landmacht onder de bezielde leiding van de kapitein Jonker.

Oktober

Boek "De Duitse doorbraak bij Gennep - mei 1940" van A.M.A. Goossens

Komende weken komt het boek (totaal ca. 450 pp.) met voornoemde titel uit bij Uitgeverij Aspekt. Het is het derde boek in de (dan inmiddels) trilogie over de Duitse operaties van het 26e LK aan de Maas in mei 1940. Het boek is vermoedelijk vanaf eind november/begin december bij de uitgever en bij iedere online en klassieke boekhandel verkrijgbaar. Op deze link kunt u bijhouden wanneer het boek is uitgegeven >>> auteurspagina Aspekt.

Het boek beschrijft de operaties van het Duitse 26e Legerkorps in het vak van de 256e Infanterie Division bij Gennep/Oeffelt, waar de bekende Duitse overval op de spoorbrug over de Maas slaagde. Die overval door Brandenburger commando's wordt zeer uitgebreid en tot in het kleinste detail beschreven. Daarnaast de Duitse operatie zelf. Van de genie-inspanningen rond Gennep, de uitbouw van het bruggenhoofd aldaar alsmede de uitbraak richting Peel-Raamstelling. Daarbij zijn twee vervolggevechten, bij Haps en bij Gemert, uitgebreid belicht. De reden daarvoor komt in het analytische hoofdstuk aan bod, wanneer de gehele Duitse operatie van Gennep tot aan Mill in focus wordt genomen. Dan zal blijken welke gebeurtenissen bijdroegen aan Duitse dan wel Nederlandse successen. 

Het boek rekent af met heel veel onwaarheid, onzuiverheid en donkere vlekken in eerdere publicaties over de overval bij Gennep. Het zal tevens nuchter en navolgbaar analyseren welke betekenis het nu allemaal had voor de partijen. Was Gennep nu zo'n schokkend Duits succes van het eerste uur, of was het wellicht juist een meevaller voor de Nederlandse legerleiding? En welke betekenis hadden een huzarenactie onder Mill en een Nederlandse weerstand onder Haps voor het Duitse operationele plan?

In het boek vindt de lezer veel nieuw gepubliceerd fotomateriaal, duidelijke overzichtskaarten, een namenregister en 760 eindnoten ter ter verantwoording voor bronnen, bevindingen en conclusies alsmede voor nadere informatie die niet binnen de romptekst past.

Het boek is binnenkort te bestellen bij de uitgever en bij de online en reguliere boekhandel.