Nieuwsberichten 2016

Inleiding

In deze sectie worden nieuwsberichten weergegeven, die betrekking hebben op het onderzochte theater alsmede opzienbarende berichten, die betrekking hebben op de meidagen van 1940 in algemene zin.

Hieronder de berichten vanaf januari 2016.

Januari - juni

Herbegravingen

Onze Stichting assisteert met grote regelmaat bij het uitgebreid informeren van instellingen en nabestaanden rondom de persoonlijke wederwaardigheden in mei 1940. Dit geldt ook voor de informatie die wordt verstrekt rond de persoonlijke gebeurtenissen die her-te-begraven slachtoffers betreft. Tegenwoordig hebben steeds meer families ontdekt dat hun gesneuvelde familielid op een OGS beheerd ereveld in Nederland (Grebbeberg of Loenen) mag worden herbegraven als de grafrechten van privé graven aflopen of als de laatste nabestaanden zijn overleden en gemeentes de instanties (verplicht) op de noodzaak tot ombedden wijzen.

Onze Stichting doet dit uiteraard met alle respect en eerbied voor familie en instanties, zodat wij hier geen namen noemen waarbij wij betrokken zijn geweest.

Boek "De strijd aan het Maas-Waalkanaal - mei 1940" van A.M.A. Goossens

Recent is het boek (198 pp) met voornoemde titel uitgekomen bij Uitgeverij Aspekt en aldaar en bij iedere online en klassieke boekhandel verkrijgbaar. 

Het boek beschrijft de strijd aan het Maas-Waalkanaal tussen Heumen en Nijmegen op de eerste oorlogsdag in mei 1940. Dit was het operatiegebied van de 254e Infanterie Division (26.AK) op weg naar Breda. Hoewel de gevechten in deze regio een zijtoneel van de Duitse hoofdstoot betroffen, werd de weerstand die de Duitsers aan het kanaal kregen als zodanig sterk bevonden dat de aanvallers tot laat in de middag van de 10e mei draalden alvorens ze bij Heumen over het kanaal durfden te komen. Nergens in de voorverdediging werd de strijd zo lang volgehouden als bij Heumen, waar op een klein oppervlak door beide partijen aanzienlijke offers werden gebracht. Het gevecht aan dit kanaal is ook om een andere reden boeiend, want het was een toneel waar bij vier locaties een Duitse overvalsactie werd ingezet met zgn. Brandenburger commando's. Wederrechtelijk Duits handelen, dat echter door de Nederlanders vroegtijdig werd onderkend dan wel zodanig gepareerd dat nadelige gevolgen uitbleven.

In het boek vindt de lezer zo'n 300 eindnoten ter nadere uitleg of ter verantwoording voor bronnen, bevindingen en conclusies. Fraai fotomateriaal en een namenlijst (van betrokkenen) vullen het geheel aan.

Het boek is te bestellen bij de uitgever en bij de online en reguliere boekhandel. Het gaat om ISBN 9-789463 380263 en de gangbare prijs is EUR 21,95.

Boek "Het gevecht bij Mook en Middelaar - mei 1940" van A.M.A. Goossens

Recent is het boek (306 pp) met voornoemde titel uitgekomen bij Uitgeverij Aspekt en aldaar en bij iedere online en klassieke boekhandel verkrijgbaar. 

De strijd in mei 1940 om de Maaslinie tussen Mook en Boxmeer was de enige in deze linie met werkelijk betekenis voor het lot van Nederland in die dagen. Het sterke Duitse 26e Legerkorps had deze sector tot doelgebied en dat legerkorps was het enige dat onder de grote rivieren opereerde onder de vleugels van het 18e Leger dat Nederland diende te veroveren. Het legerkorps trok in de voorste lijn op met twee infanteriedivisies, die naast elkaar opereerden en een snelle opmars naar de omgeving van Breda tot doel hadden. Aan de Maas vochten zij als voorhoede van hun legerkorps hun eerste gevecht. De meest noordelijk opererende divisie was de 254e Infanterie Divisie. Deze moest trachten om tussen Mook en Middelaar een eigen sector aan de westzijde van de Maas vrij te vechten en nadien door te stoten naar het noordelijke deel van de Peel-Raamstelling. Tegenover deze divisie lag tussen Mook en Middelaar één versterkt Nederlands infanteriebataljon, opgesteld in een uiterst ijle linie welke was voorzien van enige tientallen kleine betonnen en stalen kazematten en waarin geschut vrijwel ontbrak. Zij vormden een voorverdediging die tot oorspronkelijk doel had om de aanvallers tenminste een halve dag te vertragen, zodat de achterliggende hoofdstelling – de Peel-Raamstelling – volledig zou kunnen worden bezet door Nederlandse troepen. Heimelijk was echter in april 1940 het besluit al genomen om bij een Duitse inval de hoofdmacht uit de hoofdstelling weg te manoeuvreren naar de Vesting Holland en alleen de frontlijn van de Peel-Raamstelling bezet te houden, wat deze op 10 mei in de vroege ochtend al was. Het kwam er daardoor op neer dat de Maaslinie weinig ander doel meer diende dan de aanvaller enige afbreuk te bezorgen. Zodoende werd het gevecht aan de Maas tussen Mook en Middelaar een waarlijk opofferingsgevecht. 

In het boek vindt de lezer zo'n 500 eindnoten ter nadere uitleg of ter verantwoording voor bronnen, bevindingen en conclusies. Fraai fotomateriaal en een namenlijst (van betrokkenen) vullen het geheel aan. Dit boek beschrijft de voorbereidingen en de gebeurtenissen van het besproken gevecht op 10 mei 1940 op uitgebreide wijze. Bij het voorafgaande onderzoek is gebruik gemaakt van een grondige en brede bestudering van bestaande en nieuw ontsloten bronnen zodat de meest recente inzichten met de lezer kunnen worden gedeeld. Het boek is tevens voorzien van enig nooit eerder gepubliceerd fotomateriaal..

Het boek is te bestellen bij de uitgever en bij de online en reguliere boekhandel. Het gaat om ISBN 9 789463380270 en de gangbare prijs is EUR 21,95.