Namenregister - NL personen

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat (uiteindelijke) een complete namenlijst van de Nederlandse personen die in de content van 10 tot en met 15 mei (zullen) zijn opgenomen. De namen van de op de erevelden genoemde militairen worden hieronder niet opgenomen, als zij niet specifiek beschrijvend in de tekst inzake de gevechtsdagen werden besproken.

In onderstaand register kan de lezer de namen van personen nazoeken die in de content worden vermeld met vermelding van hun voornamen of voorletters (indien bekend), hun rang, functie en de pagina waar de betreffende persoon het meest prominent voorkomt in de content - of - bij een zeer veel voorkomende persoon, met de toevoeging 'algemeen'. Die verwijzing wordt vooraf gegaan door de datum [bijv. '10' voor 10 mei, 'p' voor Proloog].

Het zal blijken dat niet in alle gevallen alle voornoemde gegevens compleet bekend zijn. Bij een toegevoegd (?) is sprake van onzekerheid over de weergegeven gegevens.

Uiteraard zijn namen evenzo via de zoekfunctie in het hoofdmenu te vinden en direct aan de content te koppelen. Er is echter nogal eens sprake van fouten in de (naam)spelling in officiële bronnen, zodat eventuele zoektochten op de juiste naam geen of onvoldoende resultaat opleveren. De onderstaande registratie van besproken personen kan dan alsnog de juiste 'link' opleveren.

Wellicht mag de bezoeker erop worden gewezen dat met de 'ctrl f ' combinatie [control toets ingedrukt houden en f toets aanslaan, waarna een zoekscherm in de browser moet verschijnen] binnen een pagina kan worden gezocht. Die functie is dan ook aan te bevelen als men op een bepaalde pagina naar een naam (of begrip) zoekt.

Vanzelfsprekend breidt onderstaand register zich uit met de toename van de content op de site.

Register

Onderstaand register is op alfabetische orde opgesteld. De namen van buitenlandse personen die in de content voorkomen zijn op de pagina 'Namenregister - anderen' opgenomen.

Achternaam Initialen Rang Onderdeel Functie / unit Belangrijkste vermelding
A
Aarts HMC Res kapt 15.GB C 3-15.GB 10: Maaslinie
Abrahams AP Dpl korp 82 Pel LuMi Onb 10: 6e Grensbataljon
Abspoel JJ Res 1e lt-vl BomVA Vl T-V no. 856 10: Ysselmonde
Adriaansen A Res kapt 12.MC Plv C 12.MC 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Aerdenhout WL Res 1e lt 30.RI Sie C 3-III-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Aken, van Dpl kpl 34.RI 1-I-34.RI 11: Vak Wieldrecht
Aken, van PC Maj 11.RA C 11.RA 11: Alblasserwaard
Akker, van de Dpl sgt 39.RI Gr C 2-III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Akker, van de A Sld 41.RI 1-III-41.RI 11: Wilhelminakanaal
Akker, van den H Sld 14.RA 3-III-14.RA 10: Vak Wieldrecht
Akker, van den R Res 2e lt 39.RI Gas off II-39.RI 10: Hoek van Holland
Allard AJM Majoor 6.RI C I-6.RI 10: Mill
Alma JH Majoor 15.GB C 15.GB 10: Maaslinie
Almelo, van Res 1e lt-vl Dep LSK 1e Luva Cie 10: Maasbruggen Rotterdam
Almkerk, van A SMI P.Tr P.Tr C P.Tr Br W'dorp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Alting du Cloux R.P. Kornet 3.RI 3e batterij 6-veld (LD) 10: Mill
Ameyden van Duin, van HEC 1e lt (KNIL) Peeldivisie Staf Peeldivisie 11: Peel-Raamstelling
Andel, van JAG Res kolonel Gr Kil C Gr Kil 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Andel, van J Res lt-gen C-VH C-VH Algemeen
Apeldoorn, van JC Majoor 10.RA C I-10.RA 10: Ysselmonde
Ardon CH res. 1e lt 3.GB MC-3.GB 10: 3e Grensbataljon
Asjes H 2e lt-vl StratVerVa vl C-X no 711 10: 6e Grensbataljon
A-Tjak MG Res 2e lt-wn StratVerVA wn C-X no. 709 10: Ysselmonde
B
Baaij M Dpl kpl 3e Cie Torp 3e Cie Torp 10: Dordrecht
Baak CP Dpl sgt 28.RI 2e sie MC-I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Baars Stoker KM Kon Marine KM det HvH 10: Hoek van Holland
Backer GJ Res 1e lt 4e Bt LuA C 4e Bt LuA 10: Ysselmonde
Backer JD Kapt Dst.Mag en Wp C Dienst M&W 10: Maasbruggen Rotterdam
Backer Dpl sgt 39.RI C Gr 2-III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Bakker A Vdg (of sgt) 28.RI C sie MC-I-28.RI 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Bakker GH Res sgt-vl MLD T-8W R.2 10: Hoek van Holland
Bakker PS Dpl korp Dep Pont en Torp 1.DPT 10: Dordrecht
Bakker W OvG 2e kl 3.GB Stafarts 10: 3e Grensbataljon
Ballot AHP Res 1e lt Onb C Bew Det Woensdrecht 10: Midden en West-Brabant
Balt C SMI Dep Pont en Torp 3.DPT 10: Dordrecht
Barendregt C Sld 39.RI MC-III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Barends I Res kapt Reg Jagers C 3-II.RJ 10: Hoek van Holland
Baretta A Kapt GS St Lvd Hfd Sie Luvrt St Lvd 10: Ysselmonde
Baretta JW Kapt 17.RA C 2-I-17.RA 10: Vak Wieldrecht
Barkmeijer J Res kapt 14.RA Bt C 2-III-14.RA 10: Vak Wieldrecht
Barmen 't Loo RED Res 1e lt V Aut.Btl 5e sie-4e Cie 10: 3e Grensbataljon
Bats, de AUOW Res kapt Dep.G.Tr C 2-III.DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Becht SMI 3.GB sie zMi 10: 3e Grensbataljon
Becking CL Res majoor Kant. R'dam Stationscmdt 10: Maasbruggen Rotterdam
Beek T Res kapt Dep.G.Tr C II-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Beekman ThA Sld 28.RI MC I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Beelaerts van Blokland VPA Burger Burger Burgemeester Heerjansdam 11: 3e Grensbataljon
Beernink CP Res 2e lt 3e Cie Torp C sie 3e Cie Torp 10: Dordrecht
Beijerman W Res dir OvG2 Kant. R'dam Ch-arts Coolsingel zkh 10: Maasbruggen Rotterdam
Bekius Dpl sgt Dep Genie Tr 1-II-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Bekkum, van D Res 1e lt 6.Bt LuA C 6.Bt LuA 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Belgraver HHG Kapt 28.RI 2-II-28.RI 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Belleman HJ Res kapt LD C 3-II-2.RW 11: Alblasserwaard
Benus J Res 1e lt vl IV-2.LvR C-V no 614 10: Midden en West-Brabant
Betram J Res 1e lt 6.GB C sie 2-6.GB 10: 6e Grensbataljon
Bendt, van de Dpl korp 14.RA 3-III-14.RA 10: Vak Wieldrecht
Bensel, ten FHHM Majoor 23.RA C I-23.RA 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Benthem, van WF Sld 30.RI MC-III-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Berg, van PGD Sld 3-II-1 LvR Grondpers. 10: Ysselmonde
Bergen Henegouwen PCA Sld Reg. Jagers 2-III-RJ 10: Ysselmonde
Bergh, van den Dpl korp 26.RI Sie 8-st I-26.RI 10: Maas-Waalkanaal
Bernhardi JW Kapt 3e Bew Cie C 3e Bew Cie 10: Maasbruggen Rotterdam
Best J Sld Kant. R'dam Act ch Scharroo 10: Maasbruggen Rotterdam
Best PW Lt-gen C-Lvd C-Lvd Algemeen
Bezemer AA Sld 28.RI 2e sie MC-I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Bia APL Res sgt-vl BomVA Vl T-V no. 856 10: Ysselmonde
Bichon van IJsselmonde R Res kapt 23.RA C 1-II-23.RA 11: 3e Grensbataljon
Bie, de J Maj LD C II-2.RW 11: Alblasserwaard
Bierema PT Res. 1e lt-vl 3-V-2LvR D-8A3N no. 381 10: Hoek van Holland
Bijl SAJ 1e lt BW BW R'dam Off BW R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Bijl, van der HC Kolonel LD C-LD 10: Alblasserwaard
Bijster Sld 34.RI 1-I-34.RI 11: Vak Wieldrecht
Bischoff WFK Kolonel 1.Div C-1.Div 10: Hoek van Holland
Bisschops HP Sld 2.RW MC III-2.RW 11: Vak Wieldrecht
Blaar HJ Res vnd DPT 2.DPT 10: Dordrecht
Bleeker G Res 1e lt 3.RI C 2e sie 3-I-3.RI 10: Mill
Bleeker J Burgemstr Burg. Dordrecht Burg. Dordrecht 10: Dordrecht
Bloem PH Vaandrig 17.RA St I-17.RA 10: Vak Wieldrecht
Bloeme, de M Res lt-kol Reg Kustart. C Kustart HvH 10: Hoek van Holland
Bloemen APHF Res 1e lt Dep.G.Tr C 5-III-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Bloemsma J Res kapt Dep.G.Tr C 1-II-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Blok BW Vw sld Luwa Wlhv Onb 10: Ysselmonde
Blok CJP Res vnd 2.RW C Sie MC-III-2.RW 11: Vak Wieldrecht
Blommesteyn LJW Res 1e-lt wn BomVA Wn T-V no. 862 10: Ysselmonde
Boässon MW Res kapt Peeldivisie Off O&O staf Peeldiv. 11: Peel-Raamstelling
Bodaan AH Res 1e lt-vl 2e jaVA Vl D-XXI no. 238 10: Ysselmonde
Boddaert Korp BW BW R'dam Onb 10: Maasbruggen Rotterdam
Boeije Sgt 3.GB sie Mr 10: 3e Grensbataljon
Boekweit CJB Majoor 39.RI C III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Boellaard APH Lt-kol BW BW R'dam C BW R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Boer D Sld 39.RI 1-II-39.RI 10: Hoek van Holland
Boer J Dpl wmr 2.RW Ch C 1-III-2.RW 11: Vak Wieldrecht
Boer W Sld 41.RI DD W'dorp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Boer, de FC Cadet-vaandrig Dep Genie Tr 1-II-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Boer, den W Res majoor SD DMKL Hfd Rayon F 10: Dordrecht
Boerman DJ Res 1e lt LD SC 1-II-2.RW 11: Alblasserwaard
Boers CFJ Kapt St. Den Helder C Fort K'zand 10: Maas-Waalkanaal
Boers FJA Kapt 11.GB C 1-11.GB 10: Maas-Waalkanaal
Boers L Dpl korp 51 Pel LuMi 51 Pel LuMi 10: Ysselmonde
Boetzelaar, Baron van CWL Maj LD C II-KRA 11: Alblasserwaard
Böhmer OvG Dep Genie Tr Ch-arts DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Bolderheij K Res 1e lt 34.RI C 1e sie 1-II-34.RI 10: Ysselmonde
Bollé N Res kapt 28.RI C 3-I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Boodt JG Kapt 24.AA C 24.AA 10: Keizersveer
Boogaard JC Res kapt IV-2.LvR C Verk IV-2.LvR 10: Midden en West-Brabant
Boomert P Sld LD 2e sc 3-II-2.RW 11: Alblasserwaard
Boon P Dpl sgt lusch BomVA Lusch T-V no. 854 10: Ysselmonde
Bootsma H Res 2e lt Gr.Kil stafoff VED 10: 3e Grensbataljon
Booy A LTZ1 Kon. Marine Mar. att. Londen 10: Hoek van Holland
Born G Dpl korp 28.RI 2e sie 2-I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Bos C Dpl sgt 28.RI 2e sie 2-I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Bos, van den PJ Dpl korp 28.RI MC I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Bos W Res 2e lt DMKL Hfd Rayon Breda 10: Dordrecht
Bos WA Res 2e lt 14.C.Pn Sie C 14.C.Pn 10: Dordrecht
Bosch, van den Jhr WA Res maj 2.RW C III-2.RW 11: Vak Wieldrecht
Bosch, van den WJC Res kapt 34.RI C 1-I-34.RI 11: Vak Wieldrecht
Bosveld W Dpl sgt 39.RI MC-III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Bot Dpl sgt 34.RI 3-III-34.RI 10: Ysselmonde
Bot(h), de GCF Res 1e lt 3.GB C sc 3-3.GB 11: 3e Grensbataljon
Boxtel, van B Res 1e lt 28.RI C. 1-3-III-28.RI 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Boukus Korp P.Tr P.Tr Det P.Tr W'dorp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Bouman Korp P.Tr P.Tr Det P.Tr W'dorp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Bouman JH Dpl korp Dep Pont en Torp 1.DPT 10: Dordrecht
Bour JJ Sld 85 Pel LuMi 85 Pel LuMi 10: Dordrecht
Bouten G Korp P.Tr Reg. Jagers (?) 2-III-RJ (?) 10: Ysselmonde
Brandt, van den PC Sld 30.RI 3-II-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Brauw, de GA Res Kolonel Gr.Spui C-Gr Spui 10: 3e Grensbataljon
Bravenboer D Sld 39.RI MC-II-39.RI 10: Hoek van Holland
Bredero Dpl sgt Dep Pont en Torp 3.DPT (?) 10: Dordrecht
Breukelaar, de DN Res kapt 14.RA C I-14.RA 11: Groep Spui
Breukelen, van FJ Dpl korp fou 28.RI St I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Breuring WM Dpl sgt 28.RI 2-II-28.RI 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Brink, van den G Stk 1e kl Kon Marine HrMs van Galen 10: Maasbruggen Rotterdam
Broek, van den Sgt 3.GB Ordonnans 10: 3e Grensbataljon
Broek, van den Res 2e lt 4e Bt LuA Bt off 4e Bt LuA 10: Ysselmonde
Broek RC Res 1e lt Reg. Jagers C Vba III-RJ 10: Ysselmonde
Broekhoven JA Sld 3.GB 3-3.GB 11: 3e Grensbataljon
Broekman J Res 1e lt 12.MC C 4-12.MC 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Broer H Res 1e lt 6.RI C 1-I-6.RI 10: Mill
Broersma AJ Res 1e lt 6.RI 3-I-6.RI 11: Zuidwillemsvaart
Brogtrop MLG Res 1e lt 6.GB C-1-6.GB 10: 6e Grensbataljon
Brondsema F Sld pont VED 1e VED 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Bronswijk JC Sld Reg. Jagers 2-III-RJ 10: Ysselmonde
Broos FA Dpl sgt 30.RI 3-III-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Brouwer GA 2e lt Dep Pont en Torp Off 2.DPT 10: Dordrecht
Brouwer W Mar. 1e kl Korps Mariniers Det Mar. Rozenburg 10: Hoek van Holland
Bruins Sld Dep Pont en Torp 3.DPT 10: Dordrecht
Bruijn, de Zeemilic. Dep Pont en Torp 2.DPT 10: Dordrecht
Bruijn, de CB Sld torp Dep Pont en Torp 4.DPT 10: Dordrecht
Bruijn, de JFL Res maj 2.RI C II-2.RI 11: Zuidwillemsvaart
Bruijnooge MP Dpl kpl 30.RI MC-III-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Buddingh de Voogt JG Res 1e lt LD SC PAG-2.RW 11: Alblasserwaard
Buijtelaar Res maj 27.RI C I-27.RI 11: Wilhelminakanaal
Buiskool HA Ritm KNIL AHK Toeg off AHK 10: Maasbruggen Rotterdam
Buitendijk JH Sld 28.RI 1-MC-I-28.RI 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Burg JC Res OvG2 Reg. Jagers Btl arts III-RJ 10: Ysselmonde
Burgdorffer A Kapt St Zf VH C Inund.afd. 3 10: Bruggenhoofd Willemstad
Burger G Res sgt-vl 2e JaVA Vl D-XXX no. 213 10: Ysselmonde
Burgers JTH Res 1e lt LD C MC-III-1.RW 11: Alblasserwaard
Buuren, van W Agent v Pol Politie R'dam Politie R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Buurma A Sld 30.RI 1-II-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Buurman F Sld 3-II-1 LvR Grondpers. 10: Ysselmonde
Buwalda JJ SM-vl 3e JaVA G-1 no. 330 10: 3e Grensbataljon
C
Calmeijer MRH Kapt GS Gr. Kil Chef-staf Gr Kil 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Carstens NT Gen-maj 1.LK C 1.LK 10: Hoek van Holland
Casteleijn PJC Res kapt VLSK Lwd C VLSK Lwd Gr R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Cauveren S Res 1e lt 34.RI C sie 1-I-34.RI 11: Vak Wieldrecht
Christophe WF Sld 2.RW MC III-2.RW 11: Vak Wieldrecht
Claasen J Wm KMAR KMAR KMAR Moerdijk 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Cloe, de Sgt 39.RI Org C sie MC-III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Cock, de P Res kapt Dep Genie Tr C I-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Coers JE Majoor GS LD Chef-staf LD 10: Alblasserwaard
Cohen E Res kapt 25.AA C 25.AA 10: Groep kil - Hoekse Waard
Colet Dpl sgt 34.RI 1-II-34.RI 11: Groep Spui
Commandeur JP Sld 12.MC 4-12.MC 10: 6e Grensbataljon
Coppoolse KN Res 1e lt 10.RA AO 10.RA 11: IJsselmonde
Crefcoeur JFA Maj 13.RI C III-13.RI 11: Keizersveer
Crok D Kapt Dep Pont en Torp C 2.DPT 10: Dordrecht
Crommelin GRD Res kapt LD C 2-I-1.RW 11: Alblasserwaard
D
Daalen, van W Res kapt 34.RI C 2-III-34.RI 10: Vak Wieldrecht
Dade HN Dpl sgt LD 2e SC 1-II-2.RW 11: Alblasserwaard
Dalfsen, van H Vaandrig 19 Bt LuA Bt off 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Dam, van D Sld 39.RI MC-III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Dam, van S Sld 3.RI 3-I-3.RI 10: Mill
Dam, van WAC Res lt-kol Oostfr VH C Vak Sleewijk 10: Dordrecht
Damen AF Sld 30.RI 1-II-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Dammers D Dpl sgt LD II-2.RW 11: Alblasserwaard
Damshuiser PHF Sgt 30.RI 1-II-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Daniëls AHT Res 2e lt 6.GB Stafoff 6.GB 10: 6e Grensbataljon
Dankaart PE Dpl sgt Dep Pont en Torp 2.DPT 10: Dordrecht
Dankelman JJA Res kapt 23.RI I-23.RI 10: Alblasserwaard
Das D Res majoor 23.RA C II-23.RA 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Datema LH Sld Reg. Jagers 3-II-RJ 10: Hoek van Holland
Deep DP Sld 51 Pel LuMi 51 Pel LuMi 10: Ysselmonde
Degen Dpl korp Kant. R'dam Org ch Scharroo 10: Maasbruggen Rotterdam
Deijs C Res 1e lt 39.RI C sie 2-II-39.RI 10: Hoek van Holland
Dekker Dpl sgt LD 3-II-2.RW 11: Alblasserwaard
Demmendaal GW Res kapt 10.RA C 1-I-10.RA 10: Ysselmonde
Denissen AJ Dpl sgt LD 1-III-1.RW 11: Alblasserwaard
Dethmers WJ Res kapt 14.RA Bt C 1-III-14.RA 10: Vak Wieldrecht
Detmar J Res lt-kol Peeldivisie C Vak Schaik 10: Mill
Deutz DGJ Res kapt 26.RI C 2-I-26.RI 10: Maas-Waalkanaal
Develing J Sld Dep Pont en Torp 3.DPT 10: Dordrecht
Diederik AA Dpl sgt 39.RI C 2e sie 3-I-39.RI 10: Ysselmonde
Diepenbrugge, van JJ Lt-kol LD C Afz.St. LD 11: Alblasserwaard
Dinter, van WBC 2e lt 3.GB Int.off 10: 3e Grensbataljon
Dijk, van Dpl sgt LD 3-II-2.RW 11: Alblasserwaard
Dijk, van A Dpl sgt 3e Bew Cie Bew Det Beursstat. 10: Maasbruggen Rotterdam
Dijk, van JJC Minister Minister (oud) Min v Def 11: Alblasserwaard
Dijk, van M Dpl kpl DTP 1.DCP 10: Dordrecht
Dijk, van W Sld Kant R'dam 2e Cie Int 10: Maasbruggen Rotterdam
Dijkema PA Res 1e lt Reg. Jagers C 1-III-RJ 10: Ysselmonde
Dijkhuizen W Sld 27.RI 1-III-27.RI 11: Wilhelminakanaal
Dijkshoorn KJ Res 1e lt Reg. Jagers C 1e sie MC-III-RJ 10: Ysselmonde
Dijxhoorn AQH Minister v Def Minister v Def Minister v Def Algemeen
Dijxhoorn CDH Res lt-kol VLSKVD C VLSKVD R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Döbken EG Res maj (KNIL) 14.RI C III-14.RI 11: Zuidwillemsvaart
Doevendans JJ Sld VED VED Holl Dp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Dohna JF Kapt Dep.G.Tr C 3-II-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Donders FAC Res kapt GBJ C 4-GBJ 11: Zuidwillemsvaart
Dongen, van AN Sld 30.RI MC-II-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Donker AJ Sgt 39.RI C 1e sie MC-I-39.RI 10: Bruggenhoofd Willemstad
Doolaard A Sld 27.RI MC-II-27.RI 11: Wilhelminakanaal
Doorn, van J Burger Auteur/onderz. Auteur/onderzoeker 11: Peel-Raamstelling
Dorth, van G Sld LD 2sc 3-II-2.RW 11: Alblasserwaard
Dorreman AJ Res kapt 3.GB C-2e Cie 10: 3e Grensbataljon
Dors JAL Dpl korp Reg. Jagers 4e sie MC-III-RJ 10: Ysselmonde
Dorsman Korp P.Tr Det P.Tr W'dorp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Douw van der Krap CLJF Ltz2 Hr Ms Balder C cie Marinedepot 10: Maasbruggen Rotterdam
Dragt CJ Res 1e lt 41.RI St II-41.RI 11: Wilhelminakanaal
Drenth 2e lt 5 C.Pn. Sie C 5 C.Pn 11: Zuidwillemsvaart
Driel, van BPF Kapt LD C Cie PAG III-1.RW 11: Alblasserwaard
Driessen HB Res kapt Dep Pont en Torp C 3.DPT 10: Dordrecht
Drost EMP Res kapt 30.RI C 1-II-30.RI 10: Peel-Raamstelling elders
Drost PN Res 2e lt VED Har.vl-Oost VED Numansdorp 10: 3e Grensbataljon
Drukker Res sgt Dep G.Tr 2-III-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Dubbeld M Res 1e lt 39.RI C sie 1-II-39.RI 10: Hoek van Holland
Duhoux HK Kapt Kant. R'dam Adj C-Kant. 10: Maasbruggen Rotterdam
Duin, van J Sld 28.RI St I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Duinen P Empl Philips Burger 10: Bruggenhoofd Willlemstad
Duivenman D Sld 3-II-1 LvR Grondpers. 10: Ysselmonde
Dünszenmann WJ Sld Reg. Jagers 1-III-RJ 10: Ysselmonde
Duurkoop D Sgt-capt 28.RI C 2e sie 1-III-28.RI 10: Ysselmonde
E
Eden, van Ch. burg Ch. burg Chauff burg Bleeker 10: Dordrecht
Eckhardt K Sld Reg. Jagers 1-III-RJ 10: Ysselmonde
Eekelen, van JBAF Ritm Dep LSK C Cie vlgm Dep LSK 10: Maasbruggen Rotterdam
Eeckelen T.A.A. Res 2e lt 3.RI C sie 1-I-3.RI 10: Mill
Eekhof A Kapt EVD C 2e Wegcie Btl Spwtr 10: Dordrecht
Eeltink GJ Dpl sgt 28.RI MC-I-28.RI 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Eggens J Res maj LD C I-2.RW 11: Alblasserwaard
Eijgenraam P Res kapt 13.RI C 3-III-13.RI 11: Keizersveer
Eijkman JR Dpl sgt 53 Pel LuMi C 53 Pel LuMi 10: Ysselmonde
Eijsden, van P Dpl korp 41.RI DD W'dorp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Elfferich L Burger Burger Auteur 10: Maasbruggen Rotterdam
Elkerbout N Dpl sgt 85 Pel LuMi C 85 Pel Lumi 10: Dordrecht
Elten, van JH Sld 14.RA 1-III.14.RA 10: Vak Wieldrecht
Endeman JA Sld 17.RA St I-17.RA 10: Vak Wieldrecht
Engelen WJ Sld Reg. Jagers 4e sie MC-III-RJ 10: Ysselmonde
Engelsen, den Sgt capt 3.GB Vba 10: 3e Grensbataljon
Espeet FP Sgt adsp off lusch BomVA Lusch T-V no. 862 10: Ysselmonde
Espen, van CJJ Sgt d.M. Korps Mariniers Instr Afd Mar R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Evers BJ Sld LD 5.CAAT 10: Alblasserwaard
Everwijn HP Res 1e lt LD C-Vba 1.RW 11: Alblasserwaard
Exel, van CDM Res 1e lt 6.RI C 2-I-6.RI 10: Mill
F
Faber E Res 1e lt 19 Bt LuA C 19 Bt LuA 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Faber W 1e lt-wn 3-V-2LvR D-8A3N no. 381 10: Hoek van Holland
Fabius HAC Lt-gen Gen Staf Hfd GS.III 10: Hoek van Holland
Falkenburg L Res 1e lt LD SC 3-II-2.RW 11: Alblasserwaard
Feenstra HA Res 1e lt Reg. Jagers sie C 2-III-RJ 10: Ysselmonde
Fennel Res 1e lt 20.RA Staf III-20.RA 10: Mill
Feunekes B Agent v Pol Politie R'dam Politie R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Fijn PAH Sld LD 5.CAAT 10: Alblasserwaard
Flier, van der EJ Kapt Dep Pont en Torp Tgv off DPT 10: Dordrecht
Fluiter PH Sld 28.RI 2-I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Fokkens HP SM Dep LSK 3e Cie Luva Tr 10: Maasbruggen Rotterdam
Fonkert PM Res 2e lt 26.RI C sie 26.Cie.Mr 10: Maas-Waalkanaal
Fonteyn A Sgt capt 56 Pel LuMi C 56 Pel LuMi 10: Maasbruggen Rotterdam
Fontijne H Vdg 41.RI 3-II-41.RI 11: Wilhelminakanaal
Forbes Wels P Kapt GS LD Sous-chef staf LD 11: Alblasserwaard
Fortanier PGA Maj 4.GB C 4.GB 11: Wilhelminakanaal
Fortgens AC Res kapt 2.RW C 2-III-2.RW 11: Vak Wieldrecht
Freijtag Drabbe, von HFJMA Kolonel d.M. Korps Mariniers CCM R'dam / Cmdt Krps Mar 10: Maasbruggen Rotterdam
Frets C Res kapt Det Genie 5e Div Det cmdt 11: Zuidwillemsvaart
Frings Dpl wm 14.RA St-III-14.RA 10: Vak Wieldrecht
Fruyt van Hertog JH Gen-maj Oostfr VH C-Oostfr VH 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Fünfhausen W Hptm 7./IR.65 C 7./IR.65 10: Hoek van Holland
Furstner JT Vice-admiraal Marinestaf Chef Marinestaf 10: Maasbruggen Rotterdam
G
Gaalen, van A Sld Reg. Jagers 2-III-RJ 10: Ysselmonde
Gaillard PJ Lt-kol Kant. R'dam C-Etappenco 10: Maasbruggen Rotterdam
Galle DJ Res kapt 20.RA C II-20.RA 11: Zuidwillemsvaart
Gasteren, van WNJA Sld ch Staf Gr Kil Staf Gr Kil 11: Groep Kil - Hoekse Waard
Gastman EH Res 2e lt 26.RI C sie 1-I-26.RI 10: Maas-Waalkanaal
Gaulthérie van Weezel JHAK Res 1e lt 14.RA Bt off III-14.RA 11: Vak Wieldrecht
Geel JJL Wm (tit.) 17.RA 2-I-17.RA 10: Vak Wieldrecht
Geelen W Empl Philips Burger 10: Bruggenhoofd Willemstad
Geijn, van de(r) SAH Vndg LD SC Mr-III-1.RW 11: Alblasserwaard
Gennep, van RO Res lt-kol LD C 1.RW 11: Alblasserwaard
Gerrits Dpl sgt 26.RI 3-I-26.RI (?) 10: Maas-Waalkanaal
Geus, de B Res sgt-vl 2e JaVA Vl D-XXI no. 224 10: Ysselmonde
Geutjes ACH Res 1e lt 26.RI C 1e sie 3-I-26.RI 10: Maas-Waalkanaal
Gevers Deynoot, Jhr C Res 1e lt 17.RA 1-I-17.RA 10: Vak Wieldrecht
Gildemeijer JA 1e lt 24.AA 2-24.AA 11: Keizersveer
Gijn, van P Kapt d.M. Korps Mariniers Adj CMM 10: Maasbruggen Rotterdam
Giltay MCC Dpl sgt 55 Pel LuMi C 55 Pel LuMi 10: Ysselmonde
Goedhart Dpl sgt Dep Pont en Torp 3.DPT (?) 10: Dordrecht
Goedhart FJ Res majoor Gr Sui C Vak H'sluis 10: Ysselmonde
Goldsteen A Res 1e lt Luv pt Zwijndrecht C LuVerPt 10: Dordrecht
Götz HGA Res maj 34.RI Plv C 34.RI 11: Groep Spui
Govers A Lt-kol TBL TBL 10: Maaslinie
Govers J Majoor AHK Hfd S2 AHK 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Graaf AAW Dpl sgt Staf Gr Kil Staf Gr Kil 11: Groep Kil - Hoekse Waard
Graaff, de GBR Res 1e lt 17 Bt LuA C 17 Bt LuA 10: Hoek van Holland
Graafland D Sld 28.RI 3-III-28.RI 10: 6e Grensbataljon
Grandia Res kapt-vl Dep LSK Ch-St Dep LSK 10: Maasbruggen Rotterdam
Gravers J Sld LD Auto Cie 10: Alblasserwaard
Griendt, van der WJ Vaandrig 39.RI C 2e sie MC-I-39.RI 10: Bruggenhoofd Willemstad
Griethuijzen, van BMP Kapt GS Onb Ch-st Peeldiv. 10: Peeldivisie
Grijn, van der GC Res 1e lt 28.RI C sie 2-II-28.RI 11: Vak Wieldrecht
Groen FH Res 1e lt-vl BomVA Vl T-V no. 862 10: Ysselmonde
Groeneveld J Vaandrig 3.GB C. sie PAG 10: 3e Grensbataljon
Groenewegen Dpl sgt adsp off SRO DPT 3.DPT 10: Dordrecht
Groenewoud SL Res kapt 20.RA C III-20.RA 10: Mill
Groensmit KH Res 2e lt 39.RI C sie MC-III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Groot, de GJ Res Kolonel St VH C Ws frnt VH 10: Hoek van Holland
Grollé JY Dpl korp Dep Pont en Torp 1.DPT 10: Dordrecht
Groot, de AJ Dpl sgt Dep Genie Tr 2-III-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Groot, de Dpl sgt Dep Pont en Torp 2.DPT (?) 10: Dordrecht
Groothuis AH Sld 17.RA 2-I-17.RA 10: Vak Wieldrecht
Grosjean CC Lt-kol St Lvd Hfd Sie Art St Lvd 10: Ysselmonde
Grosjean HG Res kapt Dep.G.Tr C IV-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Gualthérie-van Weezel JHAK Res 1e lt 14.RA Vu.lei Off III-14.RA 10: Vak Wieldrecht
H
Haag Cad. vdg 13.RI C sie 3-III-13.RI 11: Keizersveer
Haan, de EC Lt-kol LD C-KRA / DAC LD 11: Alblasserwaard
Haan, de P Dpl korp fou 28.RI MC I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Haarsma R Res kapt LD C 3-I-1.RW 11: Alblasserwaard
Harmelinck AHF Res 1e lt V Aut.Btl 4e sie-4e Cie 10: 3e Grensbataljon
Haarman WCTh Majoor Art Gr Prinsenhv C-AGP 10: Vak Wieldrecht
Haars W 1e lt 28.RI 1e sie 3-III-28.RI 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Haas, de C Sld 30.RI 3-II-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Haaster, van H Sld 28.RI 2-I-28.RI 11: Vak Wieldrecht
Habbema SC Burger Burger ex-vrouw Scharroo 10: Maasbruggen Rotterdam
Hagedoorn Dpl sgt 86 Pel LuMi C 86 Pel LuMi 10: Dordrecht
Halbertsma WWB Maj LD C I-KRA 11: Alblasserwaard
Halewijn ELM Res 2e lt 2.RW C sie MC-III-2.RW 11: Vak Wieldrecht
Ham Sld Dep Pont en Torp 3.DPT 10: Dordrecht
Ham SJK Sld 28.RI Ord St I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Hamel, van 1e lt d.M. Korps Mariniers Det Mar HvH 10: Hoek van Holland
Hameleers GH Res kapt Dep.G.Tr C 4-III-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Hamming J Res kapt Off SpD Philipscolonnes 10: Groep Spui
Haren, van Burger Burger Sluiswachter Heumen 10: Maas-Waalkanaal
Hardijzer H Res kapt LD C 3-III-1.RW 11: Alblasserwaard
Haringa C Dpl sgt DPT 2.DCP 10: Dordrecht
Harnmeijer PC Dpl sgt Dep Pont en Torp 1.DPT 10: Dordrecht
Hart, 't WD Dpl sgt TrDetArtCo HKV Onb 10: Ysselmonde
Hartesveldt, van N Res 1e lt 28.RI C sie MC-III-28.RI 10: Ysselmonde
Hartmann Vw sgt VLK Motordienst VLK Mot dienst 10: Ysselmonde
Hartog, den A Sld 30.RI MC-III-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Hartog, den J Dpl sgt lusch BomVA Lusch T-V no. 854 10: Ysselmonde
Hasebos WMH Vdg 41.RI 3-II-41.RI 11: Wilhelminakanaal
Hasewinkel H Res 1e lt 77e Bt LuA C 77e Bt LuA 10: Ysselmonde
Hasselt, van JBF 1e lt LD C ME-LD 10: Alblasserwaard
Have, van der M Res 1e lt 28.RI Adj C-II-28.RI 11: Vak Wieldrecht
Hazewindus Z Dpl kpl DPT 1.DCP 10: Dordrecht
Heemskerk JW Kapt Reg. Jagers C 3-III-RJ 10: Ysselmonde
Heiden S Dpl korp Dep Pont en Torp 1.DPT 10: Dordrecht
Heijden, van der H Res 2e lt-wn StratVerVA wn C-X no 711 10: 6e Grensbataljon
Heijl, van JA Cadet-vdg 28.RI C sie 2-II-28.RI 11: Vak Wieldrecht
Heijman F LTZ2 KMR Kon.Mar. Onderzoekingsdienst Pos. HvH 10: Maasbruggen Rotterdam
Hemmes EJ Res kapt 2e Cie Bewatr C 2e Cie Bewatr 10: Midden en West-Brabant
Hendrickx JGM Sld 6.GB 3-6.GB 10: 6e Grensbataljon
Hendriks S Sld VED VED Holl Dp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Hendriksz JFW Majoor 6.GB C-6.GB 10: 6e Grensbataljon
Hengelveld Res 2e lt III Afd Zl tl 3e sie III.Afd Zl tl 10: Maasbruggen Rotterdam
Hentzepeper GH Res 1e lt LD Sc Mr-II-2.RW 11: Alblasserwaard
Heres P Maj GBJ C-GBJ 11: Zuidwillemsvaart
Heringa IJ Dpl sgt Reg. Jagers II-RJ 10: Hoek van Holland
Hermans WJL Dpl sgt 39.RI 2e sie MC-III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Herrijgers F Sld 3.GB 2-3.GB 11: 3e Grensbataljon
Hert, van 't J Sld 34.RI MC III-34.RI 10: Vak Wieldrecht
Hertog, den B Sld Reg. Jagers 1-III-RJ 10: Ysselmonde
Heuser AJ Dpl korp 28.RI 3-III-28.RI 10: 6e Grensbataljon
Heyst, van FA Kolonel Insp ML Insp ML 10: Maasbruggen Rotterdam
Hiemstra HT Dpl sgt 3e Cie Torp 3e Cie Torp 10: Dordrecht
Hillebrand Sgt 28.RI C sie 2-I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Hoefman Dpl sgt III Afd Zl tl 1e sie III Afd Zl tl 10: Ysselmonde
Hoek, van CWE Res majoor 28.RI C I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Hoek, van JF Res 1e lt LD lt-adj C-III-1.RW 10: Alblasserwaard
Hoeksema Res sgt adsp off SRO DPT 3.DPT 10: Dordrecht
Hoeksema E Res 1e lt 13.Cie LuMi Plv C 13.Cie LuMi 10: Ysselmonde
Hof, van 't C Sld 27.RI 1-II-27.RI 11: Wilhelminakanaal
Hofland GJ Res 1e lt Reg. Jagers C 1e sie 3-III-RJ 10: Ysselmonde
Hofstede HM Vaandrig IIIe Afd Zl tl C 3e sie III Afd Zl tl 10: Ysselmonde
Holder, ten J Res 2e lt-wn StratVerVA wn C-X no 713 10: 6e Grensbataljon
Hollander J Sgt-capt lusch BomVA Lusch T-V no. 856 10: Ysselmonde
Holten, van A Burger Burger Brugw. Alblasserdam 11: Alblasserwaard
Holtvlüwer GH Res 1e lt 2.RW C MC-III-2.RW 11: Vak Wieldrecht
Holwerda H Dpl sgt 3e JaVA Lusch G-1 no. 311 10: Ysselmonde
Hölzinger Sgt KNIL Dep LSK 1e Luva Cie 10: Maasbruggen Rotterdam
Hompes Dpl sgt 6 C.Pn 6 C.Pn 11: Zuidwillemsvaart
Hondius Boldingh W Kapt Genie Philipscolonnes 10: Groep Spui
Hondt, de HL Dpl wm fou 17.RA St I-17.RA 10: Vak Wieldrecht
Hoofd, van 't JA AOOI Dep Pont en Torp 2.DPT 10: Dordrecht
Hooft, van der FW Sld pont VED 1e VED 10: 6e Grensbataljon
Hoogenhuize, van FG Res kapt 26.RI C 3-II-26.RI 10: Maaslinie
Hooghiemstra W Res 2e lt 34.RI C sie 1-I-34.RI 11: Vak Wieldrecht
Hoogstraten, van JJ Res kapt Vak Erp Adj C-Vak Erp 11: Zuidwillemsvaart
Hoogterp SH Kapt St Lvd St Lvd / auteur 10: Ysselmonde
Hoolwerff, van D Dpl sgt TrDetArtCo HKV Onb 10: Ysselmonde
Hordijk J Maj v Pol Politie R'dam Politie R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Hornsveld CS Res 1e lt 6.RI C sie DD W'dorp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Houben FCM Res kapt 41.RI C 2-II-41.RI 11: Wilhelminakanaal
Houdt, van JA Sld pont VED 1e VED 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Houtman AC Majoor 34.RI C III-34.RI 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Houttuyn-Bloemendaal ZW Res 1e lt 14.RA C Vba III-14.RA 10: Vak Wieldrecht
Houwen O Res 1e lt St. Gr. Kil toeg. off. 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Houwen, van der Res OvG2 Onb Arts Br W'dorp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Houwen, van der J Res 1e lt Dep Pont en Torp Off 1.DPT 10: Dordrecht
Hoyer HF Res kapt VSLK Lwd C VSLK LAD Afd R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Hoytema van Konijnenburg J Ritm-vl StratVerVa vl. C-X no 705 10: 6e Grensbataljon
Huijgen P Sld 28.RI MC-I-28.RI 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Huisman A Burger Burger Gijzelaar W'dorp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Hul, van 't Sgt PTr Det PTr Keizersveer C sie PTr 10: Keizersveer
Hulsker R Dpl korp Reg. Jagers 3-II-RJ 10: Hoek van Holland
Huris LHM Res kapt 3.RI C 3-I-3.RI 10: Mill
I
IJssenagger J Res kapt LD C 3-I-2.RW 11: Alblasserwaard
Ingen, van W Res kapt 28.RI C. 3-III-28.RI 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Ingen-Housz CLM Res maj 30.RI C I-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Isaäcs JCA Res kapt 39.RI MC-I-39.RI 10: Bruggenhoofd Willemstad
Iserief EJ Res kapt Kant R'dam Ch st Et.Co. 10: Maasbruggen Rotterdam
Itz HJ Res kapt 14.RA C II-14.RA 11: Groep Spui
J
Jacobs WJM Res kapt LD C 1-I-1.RW 11: Alblasserwaard
Jaeger MW Res 1e lt LD Auto Cie 10: Alblasserwaard
Jager, de C Dpl korp 6.GB 2-6.GB 10: 6e Grensbataljon
Jager, de FP Res 1e lt 28.RI C. 28 Bt 6-veld 10: 6e Grensbataljon
Jager, de Dpl kpl 2.RW MC III-2.RW 11: Wieldrecht
Jagers Res 1e lt Kant R'dam 2e Cie Int 10: Maasbruggen Rotterdam
Jagt, van der J Res 2e lt-vl 3e JaVA Vl G-1 no. 309 10: Ysselmonde
Jansen Dpl sgt 34.RI 1-I-34.RI 11: Vak Wieldrecht
Jansen CJ Sld 34.RI 3-III-34.RI 10: Ysselmonde
Jansen GFJ Res 1e lt-wn StratVerVA Wn C-X no. 706 10: Ysselmonde
Jansen WH Dpl korp Dep Pont en Torp 1.DPT 10: Dordrecht
Jansma van der Ploeg jr. W Dpl sgt XI Afd Zl tl 3e sie XI Afd Zl tl 10: Ysselmonde
Janssen A Res kapt-wn IV-2.LvR C log IV-2.LvR 10: Midden en West-Brabant
Janssen G Res kapt VED C VED Veer 2C 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Janssen MFPMG Res 1e lt 6.GB C.3-6.GB 10: 6e Grensbataljon
Janssen WR Res 1e lt 4e Bt LuA Plv C 4e Bt LuA 10: Ysselmonde
Janssen WEH Res maj 41.RI C I-41.RI 11: Zuidwillemsvaart
Joldersma J Sld 3-II-1 LvR Grondpers. 10: Ysselmonde
Joncherius BJMA Dpl kpl Staf Gr Kil Staf Gr Kil 11: Groep Kil - Hoekse Waard
Jong, de M Sld 41.RI DD W'dorp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Jong, de P Res 2e lt 28.RI C. 2-3-III-28.RI 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Jong, de TTECV Sld 28.RI 2e sie 2-I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Jong, de Res 1e lt 15 Res GC C 15 Res GC 10: Hoek van Holland
Jonges J Sld LD 2-III-1.RW 11: Alblasserwaard
Jonker H Res 1e lt 34.RI C 1-I-34.RI 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Jonker J Res 1e lt Dep LSK C dl I.Btl LVa tr 10: Maasbruggen Rotterdam
Jonker J Vaandrig 26.RI C 2e sie 3-I-26.RI 10: Maas-Waalkanaal
Jonkman T 2e lt d.M. Korps Mariniers Mar. Afd. R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Joosten PJH Sld Reg. Jagers 3-III-RJ 10: Ysselmonde
Julius J Res 2e lt 28.RI C 1e sie 2-I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Jurling WJG Kapt Dep.G.Tr C 1-III-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Jurrissen JJ Kapt GS AHK Off AHK 10: Maasbruggen Rotterdam
Just de la Paisiere, Jhr. LG Burgemeester Burgemeester Burg. Rozenburg 10: Hoek van Holland
K
Kale J Res kapt St-VH Toeg.off S.1 St-VH 10: Alblasserwaard
Kalis Sgt BW BW R'dam OO BW R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Kalwij Sld 34.RI 1-I-34.RI 11: Vak Wieldrecht
Kam, de Dpl sgt 4e Bt LuA Onb 10: Ysselmonde
Kamp LM Kapt Dep LSK C Cie RES 10: Maasbruggen Rotterdam
Kamp, van der J Sgt vm 3-II-1 LvR Vl monteur 10: Ysselmonde
Kanters AN Sld 30.RI 3-III-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Kappelmeier OWP Res 1e lt-vl 3e JaVA vl G-1 3e JaVA 10: Maasbruggen Rotterdam
Karres DJ Res kapt Reg. Jagers C 2-II-RJ 10: Hoek van Holland
Karstanje TC Sgt d.M. Korps Mariniers Instr. Afd Mar R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Kasteel, van de CBL SMI 3.GB C sie 2-3.GB 10: Keizersveer
Kaufmann OAG Res 1e lt 14.RI lt-adj C III-14.RI 11: Zuidwillemsvaart
Kautz PM 1e lt Dep Genie Tr 1-II-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Kerkwijk H Vw sld 2.RW MC III-2.RW 11: Vak Wieldrecht
Keuchenis JJA Kapt d.M. Korps Mariniers C Marinedepot 10: Maasbruggen Rotterdam
Keulen, van GJ Hfd Opz Fort Vest W'stad C Inun.St W'stad 10: Bruggenhoofd Willemstad
Kiers GE Res kapt 1.LK Staf 1.LK VRD 11: IJsselmonde
Kieviets DJA Res kapt 6.RI C MC-I-6.RI 10: Mill
Kints Dpl kpl 34.RI 1-I-34.RI 11: Vak Wieldrecht
Klapwijk J Sld 3-II-1 LvR Vl monteur 10: Ysselmonde
Klaveren, van J Sld 39.RI MC-III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Kleffens, van EN Minister Minister Minister van BuZa 10: Hoek van Holland
Kleingeld H Auteur Auteur Auteur 11: Alblasserwaard
Klekamp JHWM Dpl sgt LD 4e SC 3-II-2.RW 11: Alblasserwaard
Kloet, van der SDFC Res vndg 51 Pel LuMi C 51 Pel LuMi 10: Ysselmonde
Klink AJ Dpl korp adsp OO Dep Pont en Torp 4.DPT 10: Dordrecht
Klinkenberg, van CA Res 1e lt 26.RI C 1-II-26.RI 10: Maaslinie
Kloet, de A Res maj 30.RI C III-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Klompers GJ Res kapt 17.RI C II-17.RI 11: Zuidwillemsvaart
Kloosterman D Sld 17.RA St I-17.RA 10: Vak Wieldrecht
Kloot JW Res 1e lt 34.RI sc 1-II-34.RI 11: Groep Spui
Klootwijk WJ Sld 3.GB 2-3.GB 11: 3e Grensbataljon
Klopper H Res 1e lt 20.RA C 2-III-20.RA 10: Mill
Koch H Burger Burger Ingenieur 10: Maasbruggen Rotterdam
Koch JCS Res 1e lt 14.RA Bt off 2-III-14.RA 10: Vak Wieldrecht
Koenig MHH Vaandrig 77e Bt LuA Bt off 77e Bt LuA 10: Ysselmonde
Koenraads J Sld 3.GB 3-3.GB 11: 3e Grensbataljon
Kok A Res kapt 39.RI 1-II-39.RI 10: Hoek van Holland
Kok J Majoor Dep.G.Tr C III-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Koks JPA Sgt 49 Pel LuMi C 49 Pel LuMi 10: Ysselmonde
Koning JKN Res 1e lt Dep Pont en Torps Off 4.DPT 10: Dordrecht
Koning, de Dpl sgt Dep Genie Tr 2-III-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Konings HGL Kapt Gr AC Gr Kil Adj ACP Gr Kil 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Kooijman G Vw sld Luwa Wlhv Onb 10: Ysselmonde
Koole J Sld Dep Pont en Torp 3.DPT 10: Dordrecht
Koops L OpSch 1e kl Dep Pont en Torp 3.DPT 10: Dordrecht
Koops Eendebak B SMA 28.RI St 1-II-28.RI 11: Vak Wieldrecht
Koppert LAM Lt-kol Dep LSK C Dep LSK R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Korput, van der JJE Dpl sgt 2.RW MC III-2.RW 11: Vak Wieldrecht
Koster C Sgt 1e kl vm 3-II-LvR Vl monteur 10: Ysselmonde
Koster HP AOOI Dep Pont en Torp 1.DPT 10: Dordrecht
Kraan JBA Sld 28.RI 2-I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Kraayenbrink GR Res kapt 3e Cie Torp C 3e Cie Torp 10: Dordrecht
Krab HJ Kapt Dep LSK C 3e Cie I Luv Gr 10: Maasbruggen Rotterdam
Krabbenbos GW Res kapt 17.RA C 1-I-17.RA 10: Vak Wieldrecht
Kramer WJ 1e lt-wn Dep LSK SROML R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Kranenburg, van H Vw sld Luwa Wlhv Onb 10: Ysselmonde
Kraster A Sld 39.RI 2-II-39.RI 10: Hoek van Holland
Krebber Wm 14.RA St AGP 10: Vak Wieldrecht
Kreemer JF Res 1e lt Dep Genie Tr 2-II-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Kreuger AJ Res 1e lt 2.RW plv CC 1-III-2.RW 11: Vak Wieldrecht
Kriens N Res kapt Vak Asten Adj C-Vak Asten 11: Zuidwillemsvaart
Kroef, van der D Vdg 4.GB C PAG-4.GB 11: Wilhelminakanaal
Kroes J 1e lt Dep.G.Tr C 3-III-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Kroesen PA Burger Arts Arts Oud-Beijerland 11: Groep Spui
Kronig HJ Kapt GS Pos HvH Ch-St KL pos HvH 10: Hoek van Holland
Kroon D Dpl sgt 52 Pel LuMi C 52 Pel LuMi 10: Ysselmonde
Kroon L Dpl sgt 15.RI C Brugwacht 10: Dordrecht
Kroon, de JA Sld 6.GB 1-6.GB 10: 6e Grensbataljon
Kroon, van der FJJFM Kapt KMAR KMAR C KMAR Breda 10: 6e Grensbataljon
Kroon, van der AGJFM Majoor GS 3.LK Chef-staf III.LK 10: 3e Grensbataljon
Kruif, de JHG Res 1e lt 3.RI C 3e bt 6-veld (LD) 10: Mill
Kruisbeek Dpl sgt 39.RI 2-III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Kruls HJ Kapt Min v Def Latere ch-st Lm 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Kruysdijk L Mar 1e klas Korps Mariniers Det Mar HvH 10: Hoek van Holland
Kuenen PH Res kapt-wn StratVerVA Wn C-X no. 712 10: Ysselmonde
Kühne AOOI 6.GB C sie 2-6.GB 10: 6e Grensbataljon
Kuijp, van LCA Res 1e lt 14.RI C 2-III-14.RI 11: Zuidwillemsvaart
Kuiper H Dpl sgt lusch (?) BomVA Lusch T-V no. 862 10: Ysselmonde
Kuiper JP Res 1e lt-vl 3e JaVA Vl G-1 no. 302 10: Ysselmonde
Kuiper KP Insp v Pol Politie R'dam Politie R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Künzel WJE Res 1e lt-vl BomVA Vl T-V no. 854 10: Ysselmonde
Kwak Korp P.Tr P.Tr Det P.Tr W'dorp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
L
Laarakker Sgt 12.MC C 2-12.MC 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Laat, de JF Res 2e lt-vl StratVerVA Vl C-X no. 706 10: Ysselmonde
Lagerwerff FE 1e lt AOI LD AOI II-KRA 11: Alblasserwaard
Lakerveld J Sld 39.RI 3-II-39.RI 10: Hoek van Holland
Lamberts CA Res kapt IIIe Afd Zl tl C IIIe Afd Zl tl 10: Ysselmonde
Lampe AWP Res 1e lt LD SC 3-I-2.RW 11: Alblasserwaard
Land, van der AG Ltz2 Hr Ms Z-5 Oud.Off Z-5 10: Maasbruggen Rotterdam
Landman HJ 2e lt-wn StratVerVA Wn C-X no. 708 10: Ysselmonde
Lang, de GC Sld 85 Pel LuMi 85 Pel Lumi 10: Dordrecht
Lange, de AKR 1e lt 28.RI C sie 2-II-28.RI 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Lange, de TM Sld 41.RI DD W'dorp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Lansdorp HLC Sld 4e Bt LuA Onb 10: Ysselmonde
Larive EH Ltz2 Hr Ms van Galen Zeeofficier 10: Maasbruggen Rotterdam
Latour HAM Ritm LD C III-1.RW 11: Albasserwaard
Leau, de LVA Kapt GBJ C 1-GBJ 11:Zuidwillemsvaart
Leendertz K Res kapt 23.RI I-23.RI 10: Alblasserwaard
Leertouwer GE Res 2e lt Dep Pont en Torp Tgv off St DPT 10: Dordrecht
Leeuw, de WA Sld Btl Spw Tr 3e Sie 2e Cie Btl Spw Tr 10: Dordrecht
Leeuwen, van J KLTZ Kon Marine PC Hoek van Holland 10: Hoek van Holland
Leeuwen, van W Sld 28.RI MC-I-28.RI 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Leijten LJ Res 1e lt Btl Spw Tr C 3e sie 2e Cie Btl Spw Tr 10: Dordrecht
Lendfers PM Sld 2.RW MC III-2.RW 11: Vak Wieldrecht
Leopold I Res kapt 23.RI I-23.RI 10: Alblasserwaard
Lepla R Olt 3./JG.51 Kdr 3./JG.51 10: Ysselmonde
Leuven, van Th Kapt 3.GB C-1e Cie 10: 3e Grensbataljon
Lewis R. Res 2e lt-wn StratVerVA wn C-X no 714 10: 6e Grensbataljon
Lier, van W Ltz1 Hr Ms Z-5 C Hr Ms Z-5 10: Maasbruggen Rotterdam
Lieshout Res 2e lt Reg. Jagers C sie II-RJ 10: Hoek van Holland
Liet L Sld LD Auto Cie 10: Alblasserwaard
Linden, van den TJ Sgt 50 Pel LuMi C 50 Pel LuMi 10: Ysselmonde
Linden, van der FJM Kapt St-VH Toeg off s.1 St-VH 10: Alblasserwaard
Links HM Sld Reg. Jagers 1-III-RJ 10: Ysselmonde
Lock DJ Res vndg Dep Pont en Torp 3.DPT 10: Dordrecht
Loen RA Sld 3e Cie Torp 3e Cie Torp 10: Dordrecht
Logger JJ LTZ1 Kon. Marine Ch-St Pos. HvH 10: Hoek van Holland
Lohbeck HPL Res kapt Reg. Jagers C -2-III-RJ 10: Ysselmonde
Lohbeck LPFAM Res kapt 34.RI C 1-III-34.RI 11: Groep Spui
Lohuis FJ Sld Reg. Jagers 2-III-RJ 10: Ysselmonde
Loman H Sld LD 5.CAAT 10: Alblasserwaard
Loon, van PC Res kapt Reg. Kustart. C Fort Maasmond 10: Hoek van Holland
Loonmulder H Sld 17.RA 2-I-17.RA 10: Vak Wieldrecht
Loosbroek, van AFM Res 1e lt 26.RI C 3e sie 3-I-26.RI 10: Maas-Waalkanaal
Lub D Res sgt-vl 3-V-2LvR D-8A3N no. 384 10: Hoek van Holland
Lucas C Res 2e lt 6.GB Lt-Adj 10: 6e Grensbataljon
Ludemann M Sld (gnk) 2.RW MC-III-2.RW 11: Vak Wieldrecht
Lugt F Lt-kol d.M. Korps Mariniers C Afd Mar R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Luijendijk K Res korp-telegr MLD T-8W R.2 10: Hoek van Holland
Luijk, van R Res sgt ad-off vl StratVerVa vl C-X no 712 10: 6e Grensbataljon
Luikinga JJ Res kapt 3.RI C 2-I-3.RI 10: Mill
Lute J Sgt P.Tr Politie Troepen C P.Tr Gennep 10: Maaslinie
Luteyn HM Res majoor Dep LSK C IIe LV.Gr Dep 10: Maasbruggen Rotterdam
Lynden, Baron van FWB Korn. 2.RH C sie 3-2.RH 11: Keizersveer
M
Maas FN Res 1e lt 28.RI C-3-1-I-28.RI 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Maas JC Dpl sgt Btl Spw Tr 3e sie 2e Cie Spw Tr 10: Dordrecht
Maas MWJ Res 1e lt 6.RI C sie DD W'dorp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Maertens HMEP Res 1e lt 39.RI SC 2-II-39.RI 11: Hoek van Holland
Magry TEJ Vaandrig 39.RI C-3e sie 1-I-39.RI 10: Bruggenhoofd Willemstad
Makkink Wm 17.RA St AGP 10: Vak Wieldrecht
Maltha L Res kapt 39.RI C 4-III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Mallan K Auteur Auteur Auteur 10: Maasbruggen Rotterdam
Man, de JC Sgt lusch 3e JaVA Lusch G-1 no. 328 10: Vak Wieldrecht
Mandemaker Dpl sgt 39.RI C 2e sie 2-III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Manders GJA Res kapt 3.GB C-4e Cie 10: 3e Grensbataljon
Manintveld L Sld LD St I-1.RW 11: Alblasserwaard
Mann JHLP Sld pont VED 1e VED 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Mantel W Res kapt 14.C.Pn C 14.C.Pn 10: Dordrecht
Marijnen J Res kapt 11.MC C-Br Moerdijk 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Marijs CAJ Vndg 28.RI C sie 2-I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Mark, van der G Kapt Dep Pont en Torp Adj C DPT 10: Dordrecht
Markewitz JH SMA Kant R'dam St Kant 10: Maasbruggen Rotterdam
Martens PJN Sld ord Staf Gr Kil Staf Gr Kil 11: Groep Kil - Hoekse Waard
Martijnsen N Res 1e lt Dep LSK C 1e Cie IIe LVGr Dep 10: Maasbruggen Rotterdam
Mathon AJE Lt-kol LD C 2.RHM 10: Mill
Matten, van der J Res 1e lt 41.RI C 41e Bt 6-veld 11: Wilhelminakanaal
Mazenier AA Sld 28.RI 1-I-28.RI 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Mechelen, van MJLJA Res kapt Reg. Jagers St III-RJ 10: Ysselmonde
Meegeren, van Cad. vdg 13.RI C sie 3-III-13.RI 11: Keizersveer
Meer, van der D Res 1e lt 26.RI Grenswacht I-26.RI 10: Maas-Waalkanaal
Meeteren, van A Sld 41.RI 3-III-41.RI 11: Wilhelminakanaal
Meijden, van der Sld 34.RI 1-I-34.RI 11: Vak Wieldrecht
Meijere, de CA Res 1e lt Gr Kil Ord off Gr Kil 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Meijjes JWN Res kapt 39.RI C.1-I-39.RI 10: Bruggenhoofd Willemstad
Meijst PJ Res OvG2 39.RI Gen Cmdt W'stad 10: Bruggenhoofd Willemstad
Menger EHJ 2e lt d.M. Korps Mariniers Afd Mar R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Mercier KHJ Sld DPT 1.DCP 10: Dordrecht
Merwe, van MC Sld 3.GB 2-3.GB 11: 3e Grensbataljon
Meule, van der J Dpl korp RJ 1-II-RJ 11: Hoek van Holland
Meulkens WH Res 2e lt-wn IV-2.LvR C-V no 606 10: Midden en West-Brabant
Meulstee J Sld Dep Pont en Torp 1.DPT (?) 10: Dordrecht
Meulmeester KW Sld 77 Bt LuA Onb 10: Ysselmonde
Mica WCJJ Sld Reg. Jagers 2-III-RJ 10: Ysselmonde
Mijsberg H Lt-kol LD C 2.RW 11: Alblasserwaard
Mill, van J Kapt Bur.Voorb.Vern. C. Bureau VV 10: Maasbruggen Rotterdam
Mobach K Cad-vndg LD SC Cie Pont 11: Alblasserwaard
Moerman JWJ Res kapt KMD Staf Gr Spui 10: Groep Spui
Mol AMJ Res kapt 6.GB C.2-6.GB 10: 6e Grensbataljon
Mol J C BW Vendel BW Rozenburg C BW Rozenburg 10: Hoek van Holland
Mol JA Auteur Auteur WO docent 11: Vak Wieldrecht
Molen, van der PA Res 1e lt Dep Pont en Torp 1.DCP 11: Dordrecht
Montagne D.G. Res 2e lt LD C sie 6-veld 10: Mill
Mooijman ThW Sld 3-II-1 LvR Grondpers. 10: Ysselmonde
Moors GJA Res SMA 39.RI Hfd Adm 1-I-39.RI 10: Bruggenhoofd Willemstad
Moquette JP Kapt KNIL Kant R'dam C 2e Cie Int 10: Maasbruggen Rotterdam
Morée J SM Opz 3e kl 3-II-1 LvR Grondpers. 10: Ysselmonde
Moubius G 1e lt 26.RI C 4-II-26.RI 10: Maaslinie
Mourik J Sld 27.RI MC-III-27.RI 11: Wilhelminakanaal
Mourik P Sld Reg. Jagers St-III-RJ 10: Ysselmonde
Mourik, van WJG Vaandrig 83 Pel LuMi C 83 Pel LuMi 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Mulder B Sld 17.RA 2-I-17.RA 10: Vak Wieldrecht
Mulder HJ Res 1e lt 20.RA C 1-III-20.RA 10: Mill
Mulder HW Res vnd 2.RW C sie Mr III-2.RW 11: Vak Wieldrecht
Mulder J Res kapt 14.RA C III-14.RA 10: Vak Wieldrecht
Mulders PJG Res 1e lt-wn BomVA Wn T-V no. 856 10: Ysselmonde
Muller JA AOO Ptr Pol.tr. Ptr Weert 11: Wilhelminakanaal
Muller N Res kapt 12.MC C. 12.MC 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Munster, van HJ Sgt 5e Dep Cie Gn Tr C Cie deel R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Mussert Sgt 10.RA 2-10.RA 11: IJsselmonde
Mussert JA Lt-kol Dep Pont en Torp C DPT 10: Dordrecht
N
Naafs PJ Res 1e lt 34.RI sc 1-III-34.RI 11: Groep Spui
Nahmer, van der J Dpl sgt Onb Onb 10: Maaslinie
Nanninga P 2e lt d.M. Korps Mariniers Mar Afd R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Nauta Pieter SG Res lt-gen Insp ML C LVD kring R'dam-DH 10: Maasbruggen Rotterdam
Nedermeijer WF Sld 41.RI DD W'dorp 10: Bruggenhoofd Willemstad
Nederveen JM Sld 4e Bt LuA Onb 10: Ysselmonde
Nes, van K Res 2e lt 28.RI C Sie 3-I-28.RI 11: Vak Wieldrecht
Netze A Majoor 3.RI C I-3.RI 10: Mill
Nicolai Dpl sgt DPT 3.DPT 10: Dordrecht
Nierstrasz VE Lt kol St Veldleger Hfd S1 Veldleger Algemeen
Nieuwerf J Sld 28.RI MC-I-28.RI 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Nieuwkamp H Sld Reg. Jagers 2-III-RJ 10: Ysselmonde
Nijhof Sgt 6 C.Pn Sie C 6.C.Pn 11: Zuidwillemsvaart
Nijland JCCI Kolonel Brigade B C Brig. B 10: Maas-Waalkanaal
Nijnatten, van AA Gen-maj 3.LK C-III.LK 10: 6e Grensbataljon
Nijs, de CP Dpl sgt DPT 2.DCP 10: Dordrecht
Noomen P Res 1e lt-vl 3e JaVA Vl G-1 no. 312 10: Ysselmonde
Noordam E Sld Reg. Jagers 3-II-RJ 10: Hoek van Holland
Nooteboom W Sld 51 Pel LuMi 51 Pel Lumi 10: Ysselmonde
Nuis J Sld Reg. Jagers 2-III-RJ 10: Ysselmonde
O
Oerle, van HA Res kapt 15 C.Pn C-15 C.Pn 11: Zuidwillemsvaart
Oeveren, van AB Res maj 30.RI C II-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Oldekerk Sld LD 3-I-2.RW 11: Alblasserwaard
Onderwater J Burger Burger Auteur Algemeen
Oome CM Sld torp Dep Pont en Torp 4.DPT 10: Dordrecht
Oorschot, van A Res 1e lt-vl 3e JaVA Vl G-1 no. 315 10: Ysselmonde
Oorschot, van JW Gen-maj tit. AHK Hfd del Londen 10: Hoek van Holland
Oort, van CJ Res 1e lt 17.RA St AGP 10: Vak Wieldrecht
Oostveen P Dpl sgt 6 C.Pn 6.C.Pn 11: Zuidwillemsvaart
Opmeer L Dpl korp Dep Pont en Torp 1.DPT 10: Dordrecht
Otten F Dir Philips Burger 10: Bruggenhoofd Willemstad
Otten WFL Kapt Dep.G.Tr C 6-III-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Oortmessen, van GJ Res kapt 6e Dep Inf C 6e Cie Bew Tr 10: Maasbruggen Rotterdam
Oosterhout, van H Dpl korp 6.GB 3-6.GB 10: 6e Grensbataljon
Oostindië AJC SM-vl BomVA Vl T-V no. 854 10: Ysselmonde
Ormel HJ Res OvG1 Kant Dordrecht C Kant Zkverb 10: Dordrecht
Orth HJT Dpl sgt LD 2e SC 1-II-2.RW 11: Alblasserwaard
Os, van A Res kapt SD St Lvd Hfd Jur Bur St Lvd 10: Ysselmonde
Oudt PH Maj 34.RI C I-34.RI 11: Groep Spui
Ouwerkerk B Sgt-capt lusch BomVA Lusch T-V no. 856 10: Ysselmonde
Ouwerkerk I Sld 28.RI 3-III-28.RI 10: 6e Grensbataljon
Over J Res 2e lt Dep Pont en Torp 3.DPT 10: Dordrecht
Overhoff CF Res maj LD C I-1.RW 11: Alblasserwaard
P
Paap DAJ Res 1e lt-vl IV-2.LvR C-V no. 641 10: Midden en West-Brabant
Pareira AJA Kapt KNIL Gr Spui Ch-st Gr Spui 11: Willemstad
Pasma Y Sgt Dep Pont en Torp 2.DCP 10: Dordrecht
Paters JDS Kapt GS AHK Toeg off AHK 10: Maasbruggen Rotterdam
Pauw JJ Burger Burger Auteur 10: Maasbruggen Rotterdam
Pauw Gerlings, de HFC Res 1e lt 3.GB C sc 1-3.GB 11: 3e Grensbatajon
Peeters AWJ Res kapt 26.RI C 1-I-26.RI 10: Maas-Waalkanaal
Peeters PMG Dpl sgt 15 ResGC 15 ResGC 11: Hoek van Holland
Pennings LJ Sld 14.RA 2-III.14.RA 10: Vak Wieldrecht
Pennock JJ Res 2e lt Kant R'dam St Kant 10: Maasbruggen Rotterdam
Penon Res vndg 3e Cie Torp C sie 3e Cie Torp 10: Dordrecht
Pernot AEJM Res 1e lt 30.RI II-30.RI 10: Peel Raamstelling elders
Peterse JAC 1e lt LD C 1-I-2.HRM 10: Mill
Petit JM Res kapt 39.RI C 2-III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Pfauth Res 1e lt 13.RI C sie 3-III-13.RI 11: Keizersveer
Philippen H Sld 2.RW MC III-2.RW 11: Vak Wieldrecht
Philips AF Dir Philips Burger 10: Bruggenhoofd Willemstad
Philips FJ Dir Philips Burger 10: Bruggenhoofd Willemstad
Pieters IJ Burger Burger Neef Scharroo 10: Maasbruggen Rotterdam
Pieters LJ Burger Burger Neef Scharroo 10: Maasbruggen Rotterdam
Pieters Res 1e lt 11.GB C sie 1-11.GB 10: Maas-Waalkanaal
Plasschaert JB Res 2e lt Dep Pont en Torp Tgv off St DPT 10: Dordrecht
Pleij J Res 1e lt-vl StratVerVA Vl C-X no. 709 10: Ysselmonde
Plesman JC Res 2e lt-vl 2e JaVA Vl D-XXI no. 235 10: Ysselmonde
Plooij PA Sld 14.C.Pn 14.C.Pn 10: Dordrecht
Poel, van der Sld 34.RI 1-I-34.RI 11: Vak Wieldrecht
Poel, van de CW Sld 26.RI 1e sie 3-I-26.RI 10: Maas-Waalkanaal
Polak MS Res kapt LD C Verb A LD 10: Alblasserwaard
Polak A Res OvG2 4.Bt LuA Arts 4.Bt LuA 10: Ysselmonde
Poleij A Mar 3e kl Korps Mariniers Afd Mar R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Polreich, von EMWO 2e lt marn Korps Mariniers Pos. HvH 10: Maasbruggen Rotterdam
Pool R Vndg 28.RI C sie MC-I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Pooters JH Sld 34.RI 2-I-34.RI 10: Groep Spui
Popelier WFM Res kapt ? MC C-Br. Willemsdorp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Postma J Res kapt 26.RI C 3-I-26.RI 10: Maas-Waalkanaal
Postma SJ Res 2e lt-vl StratVerVA Vl C-X no 708 10: Ysselmonde
Pot F Res maj 41.RI C II-41.RI 11: Wilhelminakanaal
Pothast H Sgt capt Vest W'stad Inun.St. W'stad 10: Bruggenhoofd Willemstad
Pous, de Sgt 39.RI II-39.RI 10: Hoek van Holland
Pouw JA Dpl sgt lusch 3e JaVA Lusch g-1 no. 329 10: Ysselmonde
Praagh, van S Sld Reg. Jagers 2-III-RJ 10: Ysselmonde
Prent Res 1e lt 39.RI C 1e sie MC-III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Prent Sld 34.RI 1-I-34.RI 11: Vak Wieldrecht
Prinsen JA Dpl sgt 28.RI St I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Putten, van PJ Sld 28.RI MC-I-28.RI 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Q
Quay, de JE vm PM Burger Burger 10: Groep Kil - Hoekse Waard
R
Raalte, van AJ Res 1e lt 39.RI Adj BC III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Raes BL Agent v Pol Politie Politie 10: Maasbruggen Rotterdam
Ravelli DP Majoor 28.RI C-II.28.RI 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Redeker Res 2e lt Reg. Jagers C sie 3-II-RJ 10: Hoek van Holland
Redelaar JR res kapt 16 C.Pn C 16.C.Pn 11: Zuidwillemsvaart
Reeser TJ Lt-kol 11.RI C 11.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Reijen, van LP Res 2e lt 41.RI St II-41.RI 11: Wilhelminakanaal
Reijers AGC Majoor 3.GB BC 10: 3e Grensbataljon
Reinards MJGE Wmr 20.RA wn 2-III-20.RA 10: Mill
Reitsma S Res 1e lt 82 Pel LuMi C 82 Pel LuMi 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Rek, de AJW Sld Reg. Jagers 3-III-RJ 10: Ysselmonde
Remijn PJ Sld XI Afd Zl tl 3e sie XI Afd Zl tl 10: Ysselmonde
Renon PHF Dpl sgt 28.RI C 4e sie 1-III-28.RI 10: Ysselmonde
Repko D SMA V Aut.Btl Cie SMA 10: 3e Grensbataljon
Reuver J Sld 3e Bew Cie Bew Det Beursstat. 10: Maasbruggen Rotterdam
Reynders IH Generaal bd Oud-OLZ Oud-OLZ Algemeen
Rhijn, van J Kapt 39.RI C MC-III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Richie H Res 1e lt 17.RA Adj Bt C 10: Vak Wieldrecht
Ridenberg CN Sld 14.C.Pn 14.C.Pn 10: Dordrecht
Ridder, de ECHL 1e lt Kant R'dam St Kant 10: Maasbruggen Rotterdam
Ridder, de TBA Sld 10.RA Ord 2-10.RA 11: IJsselmonde
Rietveld L Sld 39.RI MC-III-39.RI Maasbruggen Rotterdam
Rietveld R Sld 28.RI MC I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Rietzschel Res vndg 3e Cie Torp C sie 3e Cie Torps 10: Dordrecht
Rijkens D Sld LD 2e SC 3-II-2.RW 11: Alblasserwaard
Rijkens WJ Kolonel I.LK LKAC I.LK 19: Ysselmonde
Rijn, van A Res 1e lt-wn StratVerVA wn C-X no 705 10: 6e Grensbataljon
Rijswijk, van HO Res kapt 13.Cie LuMi C 13.Cie LuMi 10: Ysselmonde
Rinia van Nauta CFF Res 1e lt LD SC MC-II-2.RW 11: Alblasserwaard
Robbé Groskamp AHH Res 1e lt 14.RA Bt off 1-III-14.RA 10: Vak Wieldrecht
Robeerst HG Res 1e lt 39.RI C-4e sie 1-I-39.RI 10: Bruggenhoofd Willemstad
Rodrigo HA Res 2e lt Dep Genie Tr SROG DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Roëll, Jhr W Lt-gen bd Oud CV Oud CV Algemeen
Roelofs Dpl sgt Dep Genie Tr 2-III-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Rombeek LAH Off-vl 2e kl MLD Vl T-8W R.2 10: Hoek van Holland
Rond J Dpl sgt 39.RI C 3e sie 2-III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Ronde, de GF Burger Burger Mdw KNMI R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Roodenburg D Res 1e lt 3.GB Adj-C 10: 3e Grensbataljon
Rooijen, van DL Res kapt 39.RI C 1-III-39.RI 10: Ysselmonde
Rooijen, van MB Sld Reg. Jagers 2-III-RJ 10: Ysselmonde
Roos A Sld Reg. Jagers 3-II-RJ 10: Hoek van Holland
Rooseboom W Res 2e lt vl IV-2.LvR C-V no 606 10: Midden en West-Brabant
Rotteveel AM Sld Reg. Jagers MC-II-RJ 10: Hoek van Holland
Roxs D Res sgt-vl StratVerVA vl C-X no 714 10: 6e Grensbataljon
Ruig, de T Res 1e lt 5 C.Pn Sie C 5.C.Pn 11: Zuidwillemsvaart
Ruige KI Res 2e lt 14.C.Pn Sie C 14.C.Pn 10: Dordrecht
Ruijs FR Res vnd LD C 4e SC 3-II-2.RW 11: Alblasserdam
Rutten JW Res 1e lt 14.RA Verpl off III-14.RA 10: Vak Wieldrecht
Ruyter van Steveninck, de AW Kapt-wnr IV-2 LvR C IV-2.LvR 10: Midden en West-Brabant
Ruyven Dpl sgt Dep Pont en Torp 3.DPT (?) 10: Dordrecht
S
Salomé G Res 2e lt-wn StratVerVA wn C-X no 712 10: 6e Grensbataljon
Sar JH Lt-kol 2.LvR C 2.LvR 10: Midden en West-Brabant
Saris Sld LD 3-I-2.RW 11: Alblasserwaard
Saris BF Res 1e lt 28.RI C sie 1-II-28.RI 11: Vak Wieldrecht
Sas GJ Majoor GS Attaché Berlijn Attaché Berlijn Algemeen
Sasburg H Res kapt 14.RA Bt C 3-III-14.RA 10: Vak Wieldrecht
Schapink HJ Sld 26.RI 3-I-26.RI 10: Maas-Waalkanaal
Scharroo PW Kolonel Kant. R'dam C-Kant R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Scharroo S 2e lt d.M. St Hoek v Holl C sie Mar HvH 10: Hoek van Holland
Scheers, van J Burger Burger Burgem. Alblasserdam 10: Alblasserwaard
Scheffer E SMI 5e Dep Cie Gn Tr Kaderlid Cie 10: Maasbruggen Rotterdam
Scheijgrond Res 1e lt 6.GB C-grens det 10: 6e Grensbataljon
Schelle P Burger Burger St Michielsgestel 11: Zuidwillemsvaart
Schellekens JJ Dpl korp LD 2-I-2.RW 11: Alblasserwaard
Schellingerhout Dpl korp Dep Pont en Torp 1.DPT (?) 10: Dordrecht
Scherpenhuyzen HD Lt-kol Reg. Jagers C-RJ 10: Hoek van Holland
Schiphorst Huisarts Burger Arts te W'stad 10: Bruggenhoofd Willemstad
Schmidt LJ Kolonel TB N-Br TB N-Br 10: Maaslinie
Schnellen Res 1e lt Reg. Jagers III-RJ 10: Ysselmonde
Schneider C Dpl korp Kant R'dam 2e Cie Int 10: Maasbruggen Rotterdam
Schnetler JG Res Ltz1 Dep Marine Tr C Marine Tr 10: Maasbruggen Rotterdam
Scholtens Res 1e lt 23.RA AOI 11: 3e Grensbataljon
Scholtmeijer HJ Kapt-vl wn 3e JaVA C 3e JaVA 10: Ysselmonde
Schone Sgt P.Tr P.Tr Kaz C., P.Tr W'dorp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Schoolland HJ 2e lt Kant R'dam St Kant 10: Maasbruggen Rotterdam
Schoonbeek Sgt P.Tr P.Tr Kaz C., P.Tr W'dorp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Schoone CPP Sld 27.RI 1-III-27.RI 11: Wilhelminakanaal
Schoonenbeek PW Res kapt 115 Bt LuA C 115 Bt LuA 10: Keizersveer
Schotman JAJM Kolonel vm C Zuidfr vm C Zuidfront 10: Bruggenhoofd Willemstad
Schouten A Wmr Korps Veldart. C st sie 8-staal 10: Maaslinie
Schouten JA Res kapt 28.RI C 1-II-28.RI 11: Vak Wieldrecht
Schouten JF Res 1e lt 14.RA St AGP 10: Vak Wieldrecht
Schravendeel CP Res 2e lt 3.GB C det 2-3.GB G'berg 10: Keizersveer
Schrek DK Res majoor 23.RI Kant.C. Gorinchem 10: Alblasserwaard
Schrieck, van der FNF Res lt-kol 27.RI C-Vak Bakel 10: Peeldivisie
Schrijnemaekers J Sld 27.RI 1-III-27.RI 11: Wilhelminakanaal
Schuil J Dpl wm 17.RA 1-I-17.RA 10: Vak Wieldrecht
Schuiling Kapt d.M. Korps Mariniers C cie Mar.Dep. 10: Maasbruggen Rotterdam
Schuit JC Sgt 3.GB plv sie Mr 10: 3e Grensbataljon
Schwing AA Kapt 48.RI C 48.Cie PAG 10: Hoek van Holland
Semeijns de Vries van Doesburgh WA Res 1e lt Reg. Jagers C sie MC-II-39.RI 10: Hoek van Holland
Sieberk J Dpl sgt 54 Pel LuMi C 54 Pel LuMi 10: Ysselmonde
Siegmund HJ Res kapt Dep Pont en Torp C 1.DPT 10: Dordrecht
Sijs A Sld 19 Bt LuA Onb 10: 6e Grensbataljon
Silvis Dpl sgt 34.RI 1-I-34.RI 11: Vak Wieldrecht
Simon Thomas JCM Res maj-wn C-Lvd C - Vlprk Waalhaven 10: IJsselmonde - 1e fase
Sinke SM d.M. Korps Mariniers Afd Mar R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Sitter HB Res 2e lt-vl 2e JaVA Vl D-XXI no. 236 10: Ysselmonde
Slot GJ Sld 3-II-1 LvR Vl monteur 10: Ysselmonde
Slotboom D Sld 34.RI 2-III-34.RI 10: Vak Wieldrecht
Sluijs, van der H Kapt Kant. R'dam St-Kant 10: Maasbruggen Rotterdam
Sluis M Dpl sgt Reg. Jagers 1-III-RJ 10: Ysselmonde
Sluis, van der J Res kapt Dep Pont en Torp Gasoff St DPT 10: Dordrecht
Sluiter PH Res 1e lt LD Plv C 2-III-1.RW 11: Alblasserwaard
Smeele BJA Res kapt 39.RI C 3-II-39.RI 10: Hoek van Holland
Smit A Dpl sgt 39.RI St-II-39.RI 10: Hoek van Holland
Smit D 1e lt BW BW R'dam Off BW R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Smit JF Sgt 1e kl DMKL C mgz  's Landswerf 10: Dordrecht
Smit Y LTZ2 SD MKR KM C BV.19A 11: Hoek van Holland
Smith HF Res 1e lt Dep Pont en Torp 4.DPT 10: Dordrecht
Snaijer, de CJ Sld Reg. jagers 3-II-39.RI 10: Hoek van Holland
Sneep J Vdg 6 C.Pn Sie C 6.C.Pn 11: Zuidwillemsvaart
Snellen JAJ Res kapt 5e Cie Bewatr C 5e Cie Bewatr 10: Midden en West Brabant
Snijder D Sld Reg. Jagers 4e sie MC-III-RJ 10: Ysselmonde
Snoeck, Jhr. WEE Res lt-kol 39.RI C-39.RI 11: Hoek van Holland
Snoek E Lt-kol 41.RI C-Vak Erp 10: Peeldivisie
Soest, van J Res 1e lt GrAC Gr Kil Verk off GrAC Gr Kil 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Soetens HA Res maj 34.RI C II-34.RI 11: Groep Spui
Sonderman G Res 2e lt-vl 3e JaVA Vl G-1 no. 311 10: Ysselmonde
Souffree HF Sgt-vl 3e JaVA Vl G-1 no. 328 10: Vak Wieldrecht
Speck Obreen, van der PGCA Kapt GS Staf III.LK Sous-chef III.LK 10: 6e Grensbataljon
Speek Res 1e lt 3.GB C-Vba 10: 3e Grensbataljon
Speetjens PH Sld Reg. Jagers 2-III-RJ 10: Ysselmonde
Spiers CWF Res 1e lt Dep LSK C 2e Cie IIe LV.Gr Dep 10: Maasbruggen Rotterdam
Spijkerman Dpl sgt 39.RI C 4e sie MC-III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Staal JJG Res maj 13.RI C I-13.RI 11: Zuidwillemsvaart
Stas H Res ritm 2.RW C 3-III-2.RW 11: Vak Wieldrecht
Staveren, van J Ltz2 Hr Ms TM-51 C Hr Ms TM-51 10: Maasbruggen Rotterdam
Staveren, van P Dpl kpl 2.RW MC III-2.RW 11: Vak Wieldrecht
Steeds C AOOI Dep Pont en Torp 3.DPT 10: Dordrecht
Steege, ter J Sld gnk 14.RA St III-14.RA 10: Vak Wieldrecht
Steen G Res 2e lt LD SC 2-III-1.RW 11: Alblasserwaard
Steenbeek OJE Res vnd LD SC MC II-2.RW 11: Alblasserwaard
Steenbergen, van B Res 1e lt-wn IV-2.LvR C-V no. 636 10: Midden en West-Brabant
Steenbergen, van J Dpl korp Reg. Jagers 1-III-RJ 10: Ysselmonde
Steensma CC Res sgt-vl 2e JaVA Vl D-XXI no. 239 10: Ysselmonde
Stein WH Res 2e lt-vl StratVerVA Vl C-X no. 712 10: Ysselmonde
Sterkenburg HK Res kapt GBJ C 2-GBJ 11: Zuidwillemsvaart
Stevens Dpl korp Dep Pont en Torp 1.DPT (?) 10: Dordrecht
Stiphout, van A Sld Reg. Jagers MC-III-RJ 10: Ysselmonde
Stoete CF Dpl sgt Dep Pont en Torp 2.DPT 10: Dordrecht
Stoovelaar FH Res 2e lt-wn BomVA Wn T-V no. 854 10: Ysselmonde
Stradman Dpl sgt 82 Pel LuMi Plv C 82 Pel LuMi 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Strijers JDA 2e lt Dep Genie Tr 2-III-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Strik C Res kapt 1.LK St 1.LK VRD 11: IJsselmonde
Stroink GW Res lt-kol 28.RI C 28.RI 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Struijs CA Sld 30.RI 3-II-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Struis, van der L Matr 2e kl Hr Ms Z-5 Kan. Hr Ms Z-5 10_ Maasbruggen Rotterdam
Struis, van der P Stok. 1e kl Loodsboot 19 Stoker L.19 10: Maasbruggen Rotterdam
T
Taarling JH Dpl korp fou 34.RI 2-III-34.RI 10: Vak Wieldrecht
Tack G Cad. vdg 13.RI C sie 3-III-13.RI 11: Keizersveer
Tak WZ Burger Burger Ch v Buwalda 10: Ysselmonde
Taunay HM Res kapt LD Hfd S.IV LD 10: Alblasserwaard
Teeckelenburgh, van PS Res 1e lt 19 Bt LuA Plc C 19 Bt LuA 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Teixeira de Mattos J Res maj 23.RI C II-23.RI 10: Keizersveer
Tempel J Sld 17.RA St I-17.RA 10: Vak Wieldrecht
Tenge J Res kapt 17.RA C I-17.RA 10: Vak Wieldrecht
Terwisga Sld 34.RI 1-I-34.RI 11: Vak Wieldrecht
Testers Sld 3.GB ord. 2-3.GB 10: 3e Grensbataljon
Theman GEA Lt-kol 30.RI C Vak Asten 10: Peeldivisie
Teuling, den JA Sld 30.RI Ord. St-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Teunissen T Dpl sgt Btl Spw Tr 3e sie 2e Cie Btl Spw Tr 10: Dordrecht
Theunissen WLM Res 2e lt 39.RI C sie 3-II-39.RI 10: Hoek van Holland
Thijs SAH Res 1e lt 41.RI 2-II-41.RI 11: Wilhelminakanaal
Thijssen HF Res 2e lt Lvd St C-Vlprk W'haven 10: Ysselmonde
Thomas K Empl Philips Burger 10: Bruggenhoofd Willemstad
Tiderman B Res 2e lt 17.RA St I-17.RA 10: Vak Wieldrecht
Tibboel JTJ Vw kpl 28.RI Ord 28.RI 10: Vak Wieldrecht
Tiemstra PG Res 1e lt-wn C-Lvd Lt-adj Vlprk C Wlh 10: Ysselmonde
Tieskens H 2e lt Dep Genie Tr 2-II-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Tilborg, van GPJ Res 1e lt 3.RI C 1-I-3.RI 10: Mill
Tillaart, van C Sld LD 2e SC 1-II-2.RW 11: Alblasserwaard
Timmers W Sld 3e Bew Cie Bew Det Beursstat. 10: Maasbruggen Rotterdam
Tito JAW Sld 41.RI DD W'dorp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Tjabbes PT Res kapt LD C 1-III-1.RW 11: Alblasserwaard
Tol, van GG Cadet-vaandrig Dep Genie Tr III-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Tol, van W Sld 28.RI St I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Toledo SMA Kant R'dam 2e Cie Int 10: Maasbruggen Rotterdam
Tombe, des F Res 1e lt Paw I Verk Gr Cav C 1e sie 1e Verk Gr 10: Ysselmonde
Toonen Dpl sgt 11.GB St sie PAG bij I-26.RI 10: Maas-Waalkanaal
Toor, van D Dpl korp 5e Dep Cie Gn Tr Adsp off i.o. 10: Maasbruggen Rotterdam
Toppinga Dpl sgt 34.RI MC-III-34.RI 10: Ysselmonde
Trippelaar AH Kapt der PTr Kant. R'dam C-PTr R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Trommel AG Res kapt 39.RI C 3-III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Troost Sld 34.RI 1-I-34.RI 11: Vak Wieldrecht
Trouwborst M Res 1e lt 28.RI Plv C MC-I-28.RI 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Tuin Dpl sgt LD 3-I-2.RW 11: Alblasserwaard
U
Uilenbroek WHM Kapt BW BW R'dam C BW Vendel R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Uithol H Sld 14.C.Pn 14.C.Pn 10: Dordrecht
Ulderink R Sld 12.MC 2-12.MC 10: 6e Grensbataljon
Uriot CJ Res 1e lt 11.MC C sie 11.MC 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Urk, van H Res 1e lt 34.RI C sie MC-III-34.RI 10: Ysselmonde
V
Vaart, van der J Burger Burger Schipper 11: Alblasserwaard
Valk, van der J Res kapt 34.RI C 3-I-34.RI 11: Groep Spui
Vals, van KKA Res 1e lt 28.RI C sie 3-I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Veen-Meerstadt, van der A Res 2e lt 14.RA Adj Btl C III-14.RA 10: Vak Wieldrecht
Veenstra Dpl korp Dep Pont en Torp 1.DPT (?) 10: Dordrecht
Vegelin van Claerbergen, Jhr JC Vaandrig 19 Bt LuA Bt Off 10: 6e Grensbataljon
Vegten, van A Matr 1e kl Hr Ms TM-51 Matroos TM-51 10: Maasbruggen Rotterdam
Vel HC Cdt vdg 14.RI 1-III-14.RI 11: Zuidwillemsvaart
Velden, van der AJ Sld 41.RI DD W'dorp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Velden, van der C Sgt 1e kl Dep Genie Tr 1-II-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Velden, van der J SMI 28.RI C sie 2-I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Veldhoen G Dpl kpl 30.RI 2-II-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Veldhoven J Dpl sgt 28.RI C 3e sie 28.C.Mr 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Vellekoop Th Dpl sgt fou Reg. Jagers 1-III-RJ 10: Ysselmonde
Velthuijsen, van B.J. Kapt 1.RW C 2-II-1.RW 10: Midden en West-Brabant
Ven, van der Dpl sgt DPT 3.DPT 10: Dordrecht
Venema JR Dpl sgt 3e JaVA Lusch G-1 no. 302 10: Ysselmonde
Verdoorn O Res kapt 39.ResGC C 39.ResGC 10: Ysselmonde
Verheijen JC Res 1e lt 28.RI C 1-II-28.RI 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Verheul EJ Sld 82 Pel LuMi Onb 10: 6e Grensbataljon
Verhoef C Dpl sgt LD II-2.RW 11: Alblasserwaard
Verhulst JAT Res kapt 3.GB C-3e Cie 10: 3e Grensbataljon
Vermetten JP Sld 30.RI 1-II-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Vermeulen JC Res kapt 39.RI C 2-II-39.RI 10: Hoek van Holland
Vermeulen JCJ 1e lt-vl StratVerVA Vl C-X no. 711 10: Ysselmonde
Vermeulen L Korp 39.RI 2-II-39.RI 10: Hoek van Holland
Vermolen J Sld Dep Genie Tr 5-III-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Verschoor B Res 1e lt 3e Cie Torp C Det 3e Cie Torp 10: Dordrecht
Versluijs JC Res kapt Vak Bakel Adj C-Vak Bakel 11: Zuidwillemsvaart
Verstappen Dpl sgt 34.RI 3-III-34.RI (?) 10: Ysselmonde
Verstappen HCJ Res kapt 2.GB C 4-2.GB 11: Zuidwillemsvaart
Versteegh JWL Maj 29.RI C II-29.RI 11: Zuidwillemsvaart
Verstoep Dpl kpl 34.RI 1-I-34.RI 11: Vak Wieldrecht
Ververs JH Sld 28.RI 3-II-28.RI 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Vijn F Res sgt-lusch 3-V-2LvR D-8A3N no.384 10: Hoek van Holland
Vink TCP Sld 28.RI 3-III-28.RI 10: 6e Grensbataljon
Vink W Sld Reg. Jagers 4e sie MC-III-RJ 10: Ysselmonde
Visser Dpl sgt 4.GB PAG-4.GB 11: Wilhelminakanaal
Visser D Sgt pont VED 1e VED 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Visser J Opz Fort 1 Genie Vern. Wilhelminakanaal 11: Zuidwillemsvaart
Visser P Dpl sgt Reg. Jagers MC-III-RJ 10: Ysselmonde
Vlieger, de S Res 1e lt 3e Bew Cie C 3e Bew Cie R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Vlierden, van der A SM Tm Dep Pont en Torp St Tech Pers DPT 10: Dordrecht
Vlis, van der H Dpl korp 11.GB St-11.GB 10: Maas-Waalkanaal
Vlot A Sld pont VED 1e VED 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Voets SMI 5 C.Pn 5 C.Pn 11: Zuidwillemsvaart
Vollenberg Dpl sgt 6 C.Pn 6 C.Pn 11: Zuidwillemsvaart
Voogt MW 1e lt BW BW R'dam Off BW R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Voorst H Dpl korp LD 5.CAAT 10: Alblasserwaard
Voorst Evekink, van D Lt-kol Att te Parijs Att te Parijs Algemeen
Voorst tot Voorst, Baron van HFM Gen-maj Chef Landmachtstaf Chef Landmachtstaf Algemeen
Voorst tot Voorst, Baron van JJG Lt-gen C-Veldleger C-Veldleger Algemeen
Voort, van de AFM Sld 3.GB 1-3.GB 11: 3e Grensbataljon
Voorwinden EL Kapt Gr Kil St Gr Kil 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Voren, van EL Stk 2e kl DPT 2.DCP 10: Dordrecht
Vorselaars ACA Res kapt V Aut.Btl C-4e Cie 10: 3e Grensbataljon
Vos M Dpl kpl 3e Cie Torp 3e Cie Torp 10: Dordrecht
Vos, de AJR Majoor Reg. Jagers C III-RJ 10: Ysselmonde
Vos, de S Dpl sgt lusch 3e JaVA Lusch G-1 no. 309 10: Ysselmonde
Vos, de Dpl kpl Reg. Jagers 4 sie 1-III-RJ 10: Ysselmonde
Vos van Steenwijk, baron de JAG 1e lt 4.RH C 3-4.RH 10: Maas-Waalkanaal
Voskuilen H Dpl sgt 12.MC C 1-12.MC 10: 3e Grensbataljon
Vrancken Dpl sgt 3.GB 2-3.GB 10: 3e Grensbataljon
Vries, de Dpl sgt asp off SRO DPT 3.DPT 10: Dordrecht
Vries, de CP Kapt 28.RI C 2-I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Vries, de D.C 1e lt Gr Kil Lt-adj C Gr Kil 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Vries, de G Sld VED VED Holl Dp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Vries, de H Dpl korp luschu 3e JaVA Lusch G-1 no. 312 10: Ysselmonde
Vries, de J Sgt-capt 39.RI 4e sie 1-II-39.RI 10: Hoek van Holland
Vries, de M Res kapt 10.RA C 2-10.RA 11: IJsselmonde
Vries Lentsch, de W Dpl sgt asp off SRO DPT 3.DPT 10: Dordrecht
Vringer AJ Sld LD Auto Cie 10: Alblasserwaard
Vrolijk GA res kapt GBJ C 3-GBJ 11: Zuidwillemsvaart
Vugt, van JA Dpl kpl 30.RI MC-III-30.RI 11: Wilhelminakanaal
Vuuren, van B Sld Reg. Jagers 2-III-RJ 10: Ysselmonde
Vuurpijl A Dpl sgt 28 C.Mr St-3-III-28RI 10: 6e Grensbataljon
W
Waal, de C Sld 3e Cie Torp 3e Cie Torp 10: Dordrecht
Waal, van de Sld Dep Pont en Torp 3.DPT 10: Dordrecht
Waegeningh, van L Kapt Dep.G.Tr C 2-II-DGT 10: Maasbruggen Rotterdam
Wagenaar J Dpl korp 28.RI St I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Wagener J Dpl sgt lusch 3e JaVA G-1 no 330 10: 3e Grensbataljon
Wagtman JPA Res 1e lt V Aut.Btl 2e sie-4e Cie 10: 3e Grensbataljon
Wal, van der J Res kapt Reg. Jagers C MC-III-RJ 10: Ysselmonde
Wal, van der J Res 1e lt 26.RI C sie 3-I-26.RI 10: Maas-Waalkanaal
Wanninkhof FH Lt-kol 1.LK LKAC 1.LK 11: IJsselmonde
Warnaar W SM-vl StratVerVA vl C-X no 713 10: Ysselmonde
Warringa JG Kapt St VH Toeg. off S.1 st-VH 10: Alblasserwaard
Weege, van der Dpl korp 14.RA 3-III-14.RA 10: Vak Wieldrecht
Weele, van der P.H. Res kapt 3.RI C MC-I-3.RI 10: Mill
Weerd, de C Vaandrig 28.RI C.3-3-III-28.RI 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Weerden, van den H Sld 26.RI MC-III-26.RI 11: Wilhelminakanaal
Weerts HW Res 1e lt 114 Bt LuA C 114 Bt LuA 10: Keizersveer
Weijden, van der C Res 1e lt 28.RI C 28.C.Mr 10: Vak Wieldrecht
Weinberg H Res 2e lt Dep LSK St Dep LSK 10: Maasbruggen Rotterdam
Welles E Sld VED VED Holl Dp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Welter CJIM Minister Minister Min. van Koloniën 10: Hoek van Holland
Wennekendonk Th Dpl sgt St Gr Kil St Gr Kil 10: Ysselmonde
Wensink WC Kapt Kant R'dam C int EVD 10: Maasbruggen Rotterdam
Werff, van der J Kapt-vl wn StratVerVA C-StratVerVA 10: 6e Grensbataljon
Werken, van der EC Wm KMAR KMAR KMAR Moerdijk 10: 6e Grensbataljon
Werkhoven, van BCA Wm 28.RI C sie 28 Bt 6-veld 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Wesly WP Dpl sgt lusch 3e JaVA Lusch G-1 no. 315 10: Ysselmonde
Wessum, van EW Res kapt 20.RA C I-20.RA 10: Peel-Raamstelling elders
Westerdijk G Sld 14.RA 1-III-14.RA 10: Vak Wieldrecht
Westerhof PM Dpl sgt 77e Bt LuA Onb 10: Ysselmonde
Westerlaken T Maj v Politie Politie R'dam Patr cmdt 10: Ysselmonde
Westerman JFC Res 1e lt VED C VED Holl Dp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Wetering Sgt PTr Det Keizersveer C sie PTr 10: Keizersveer
Wieringa CL Res kapt 5e Dep Cie Gn Tr C 5e Dep Cie Gn Tr 10: Maasbruggen Rotterdam
Wieringa HJ Vaandrig Dep Pont en Torp 3.DPT 10: Dordrecht
Wiesman Dpl sgt adsp off SRO DPT 3.DPT 10: Dordrecht
Wijers H Res kapt 2.RW C 1-III-2.RW 11: Vak Wieldrecht
Wijk, van W Majoor Reg. Jagers C II.RJ 10: Hoek van Holland
Wijker Sld 34.RI 1-III-34.RI 11: 3e Grensbataljon
Wijngaard, van der J Dpl sgt 4.GB PAG-4.GB 11: Wilhelminakanaal
Wijngaarden, van P Sld 41.RI DD W'dorp 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Wildeboer J Sld 85 Pel LuMi 85 Pel LuMi 10: Dordrecht
Wildschut JW Wmr-vl IV-2.LvR C-V no. 618 10: Midden en West-Brabant
Wilmar VE Lt-kol St Lvd Ch-st Co Lvd 10: Ysselmonde
Wilod Versprille A Res majoor SD DMKL Dir Joh de Wit 10: Dordrecht
Wilson JJCP Lt-kol GS AHK S1 AHK 10: Maasbruggen Rotterdam
Win, de AN Res 2e lt 39.RI C 1e sie 2-III-39.RI 10: Maasbruggen Rotterdam
Winkel, van HW Mar 3e kl Korps Mariniers Afd Mar R'dam 10: Maasbruggen Rotterdam
Winter, de LW Sld 39.RI 3-II-39.RI 10: Hoek van Holland
Wirtz BM Kapt 6.RI C 3-I-6.RI 10: Mill
Wissels G Res kapt 14.RI C 3-III-14.RI 11: Zuidwillemsvaart
Wit, de W Res 1e lt 23.RA Off mtd St I-23.RA 10: Groep Kil - Hoekse Waard
Witkamp G Res majoor 39.RI C II-39.RI 10: Hoek van Holland
Witkamp JBA Sld Reg. Jagers St-III-RJ 10: Ysselmonde
Witte Vaandrig 3.GB sie zMi 10: 3e Grensbataljon
Wolde, van R Dpl sgt Reg. Jagers 2-III-RJ 10: Ysselmonde
Wolf, de JJ Kapt Peeldet. Genie C Peeldet. Genie 11: Zuidwillemsvaart
Wolf GL Sld 83 Pel LuMi Onb 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Wolfs EPC Res kapt 15.GB C 1-15.GB 11: Zuidwillemsvaart
Wolleswinkel KM Sld 28.RI 2e sie MC-I-28.RI 10: Vak Wieldrecht
Woude, van der C Lt-kol Onb C-Vak Weert 10: Peeldivisie
Woudenberg KW Res 1e lt-vl 3e JaVA Vl G-1 no. 329 10: Ysselmonde
Wouterse HJ SMI V Aut.Btl 1e sie-4e Cie 10: 3e Grensbataljon
X+Y+Z
Zalm, van der W Sld Reg. Jagers 1-III-RJ 10: Ysselmonde
Zandvliet FJM Dpl sgt Kant R'dam 2e Cie Int 10: Maasbruggen Rotterdam
Zeegers JGW Lt-kol Insp ML Lid del. Londen 10: Hoek van Holland
Zeeman J Res 2e lt 28.RI Verb off II-28.RI 11: Vak Wieldrecht
Zeeuw, de T Sld DPT 2.DCP 10: Dordrecht
Zegers WTH Res majoor Reg Kustart C Afd KA Rozenburg 10: Hoek van Holland
Ziedses des Plantes T lt-kol 23.RA Gr.AC Kil 10: 6e Grensbataljon
Zon, van AJ Sld 17.RA St I-17.RA 10: Vak Wieldrecht
Zon, van der CJP Sld 28.RI 1-I-28.RI 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Zonneveld P Sgt 28.RI C-4-3-III-28.RI 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Zoutewelle A Res kapt 6.RI Cmdt det Keizersveer 10: Keizersveer
Zouteriks Res kapt 17.RI C 3-II-17.RI 11: Zuidwillemsvaart
Zwarthoed K Sgt-vl IV-2.LvR FK-51 no. 411 10: Midden en West-Brabant
Zwarts JGJ Res kapt LD C 1-II-2.RW 11: Alblasserwaard
Zwennes JM Res kapt Dep Pont en Torp C 4.DPT 10: Dordrecht
Zwijnenburg J Sld 3-II-1 LvR Grondpers. 10: Ysselmonde


Het bovenstaande register wordt voortdurend bijgewerkt met nieuwe namen. Momenteel [5-mei-2015] bijgewerkt tot en met Wilhelminakanaal-Weert (11 mei 1940).