Namenregister - anderen

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat (uiteindelijke) een complete namenlijst van alle buitenlandse personen (of personen in buitenlandse dienst) die in de content van 10 tot en met 15 mei (zullen) zijn opgenomen.

In onderstaand register kan de lezer de namen van personen nazoeken die in de content worden vermeld met vermelding van hun voornamen of voorletters (indien bekend), hun rang, functie en de pagina waar de betreffende persoon het meest prominent voorkomt in de content - of - bij een zeer veel voorkomende persoon, met de toevoeging 'algemeen'. Die verwijzing wordt vooraf gegaan door de datum [bijv. '10' voor 10 mei, 'p' voor Proloog].

Het zal blijken dat niet in alle gevallen alle voornoemde gegevens compleet bekend zijn. Bij een toegevoegd (?) is sprake van onzekerheid over de weergegeven gegevens.

Wellicht mag de bezoeker erop worden gewezen dat met de 'ctrl f ' combinatie [control toets ingedrukt houden en f toets aanslaan, waarna een zoekscherm in de browser moet verschijnen] binnen een pagina kan worden gezocht. Die functie is dan ook aan te bevelen als men op een bepaalde pagina naar een naam (of begrip) zoekt.

Vanzelfsprekend breidt onderstaand register zich uit met de toename van de content op de site.

Register

Onderstaand register is op alfabetische orde opgesteld. Het eerste blok bevat de Duitse namen (inclusief Oostenrijkse militairen in de Wehrmacht), het tweede blok de overige buitenlandse namen.

Register voor Duitse personen:

Achternaam Initialen Rang Onderdeel Functie Belangrijkste vermelding
           
A          
Ahfeld  Sani Fw  Sani Kp 7  Zg Fhr  10: Vak Wieldrecht 
Andreas  Gen-maj  208.ID  Kdr 208.ID  10: Maaslinie 
Auer  Jgr  3./FJR1  Kp Moll  11: Vak Wieldrecht 
           
B          
Balensiefer J Ogefr 5./FJR1 Onb 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Bader   Hptm Pi.22 Kp Fhr 1./Pi.22 10: Ysselmonde
Bannert   Gefr 2./FJR1 Onb 10: Vak Wieldrecht
Barkemeyer   Lt 2./Pi.22 Zg Fhr 2./Pi.22 10: Maasbruggen Rotterdam
Bastet   Gefr Sani Kp 7 Sani Kp 7 11: Vak Wieldrecht
Becker K Olt 11./FJR1 Kp Fhr 11./FJR1 10: Ysselmonde
Beckmann   Major IV./KGzbV1 Kdr IV./KGzbV1 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Beermann   Hptm 2./IR.65 C 2./IR.65 10: Hoek van Holland
Belitz   Lt 2./Pi.22 Zg Fhr 2./Pi.22 10: Maasbruggen Rotterdam
Berthold   Uffz Luftw KGrzbV108 10: Maasbruggen Rotterdam
Beschnitt W Gen-lt 254.ID Kdr 254.ID 10: Maaslinie
Biehl J Jgr 2./FJR2 Onb 10: Vak Wieldrecht
Blechschmidt H Ogefr 1./L Na 41 Nachrichtendienst 10: Ysselmonde
Blücher, Graf von W Lt 2./FJR1 Zg Fhr 2./FJR1 10: Vak Wieldrecht
Bock, von F Gen-Obst HG B Kdr Heeresgr. B 11: Alblasserwaard
Boer, de J Obstlt 22.RA Kdr 22.RA 11: IJsselmonde
Böhnel H Ogefr 2./IR.65 Onb 10: Hoek van Holland
Bölk   Hptm 10./IR.16 Kp Fhr 10./IR.16 10: Maasbruggen Rotterdam
Bollwerk  Gefr  7./FJR1   10: 6e Grensbataljon 
Bornstedt, von   Major 256.ID IIa 256.ID 10: Mill
Borstelmann E Ogefr 1./L Na 41 Nachrichtendienst 10: Ysselmonde
Bösinger C Jgr Fjr.Ers.Kp Fjr.Ers.Kp 11: Keizersveer
Böttcher H Genlt 216.ID Kdr 216.ID 10: Maaslinie
Brandis, Freiherr von H Olt 3./FJR1 Kp Fhr 3./FJR1 10: Dordrecht
Brandt W Ostbfu SS AA Kdr SS-AA VT 10: Maas-Waalkanaal
Bräuer BO Oberst FJR1 Kdr FJR1 Algemeen
Braun A Gefr 4./FJR1 Onb 10: Vak Wieldrecht
Brechenser J Ogef Sani Kp 7 Sani 10: Vak Wieldrecht
Brehm P Fw 10./FJR1 Gr Fhr 10: Ysselmonde
Briesen, von K Genlt 30.ID Kdr 30.ID 10: Maaslinie
Brodrecht  Jgr  5./FJR1  Onb  10: Bruggenhoofd Willemsdorp 
Brückner   Olt 6./IR.16 Zg Fhr 6./IR.16 10: Ysselmonde
Bruns D Hptm dR 4./IR.16 Kdr 4./IR.16 11: 3e Grensbataljon
Büchel E Obj 5./FJR1 Tr Fhr 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Buhrmann C Ogefr 7./IR.65 Onb 10: Hoek van Holland
Bürde   Hptm 5./IR.481 Kdr 5./IR.481 10: Maaslinie
Burgstaller L Ogefr 5./FJR1 Onb 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Büssinger C Jgr 3./FJR1 Mg Kp Moll 10: Dordrecht
Bützke E Obj 4./FJR1 Tr Fhr 10: Vak Wieldrecht
           
C          
Clerk  Uffz  6./FJR1  Onb  10: Bruggenhoofd Willemsdorp 
Choltitz, von D Oberstlt IR.16 Kdr III./IR.16 10: Ysselmonde
           
D          
Dertinger  Hpt Gefr  5./KG.4  Onb  10: Vak Wieldrecht
Dinkel G Gefr St FJR1 Onb 10: Vak Wieldrecht
Drewes    Major  II./KGzbV1  Kdr II./KGzbV1  10: Vak Wieldrecht 
Dunz    Hptm  10./FJR1  Kp Fhr 10./FJR1  10: Ysselmonde 
           
E          
Eberlein   Ofnr Kp Moll Zg Fhr Kp Moll 11: Vak Wieldrecht
Eckleben   Olt 4./FJR1 Zug Fhr 4./FJR1 10: Vak Wieldrecht
Ehrhardt  Jgr  5./FJR1  Onb  10: Bruggenhoofd Willemsdorp 
Eifler W Hptm III./KGzbV1 Staffelkapitän 10: Ysselmonde
Einstmann   Major 15.MG Btl Kdr Gruppe Grave 10: Maas-Waalkanaal
Ewald W Lt II./FJR2 Na Off II./FJR2 10: Ysselmonde
           
F          
Faber W Gefr 1./L Na 41 Nachrichtendienst 10: Ysselmonde
Falcke Gefr 1./KG.30 Luschu 10: 6e Grensbataljon
Fichte, von G Oberst Luftw C Heimat Verbindingsstaf 10: Ysselmonde
Fiebig M Oberst KG.4 Kdr KG.4 10: Ysselmonde
Fischer K Jgr 2./FJR1 Onb 10: Vak Wieldrecht
Fischer P Ogefr 2./FJR1 Onb 10: Vak Wieldrecht
Fortmann   Lt 11./IR.16 II.Zg Fhr 11./IR.16 10: Maasbruggen Rotterdam
Franke A Lt 7.FD Aufkl St 7.FD 11: Vak Wieldrecht
Frötscher E Ofw KG.4 St./KG.4 10: Ysselmonde
Fuchs J Gefr 9./FJR1 Onb 10: Ysselmonde
Fuchs    Hpt Fw  7./FJR1  Kp Tr Fhr 10: Bruggenhoofd Moerdijk 
Fugmann H Fw 5./FJR1 Zug Fhr 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Fürstenberg A Uffz Sani Kp 7 Tr Fr Sani 10: Vak Wieldrecht
           
G          
Gabler   Obarzt Sani Kp 7 Arzt 10: Vak Wieldrecht
Gajewski    Obj  7./FJR1  Tr Fhr  10: Bruggenhoofd Moerdijk
Gallash G Ogef 11./FJR1 Onb 10: Ysselmonde
Ganss H Ofw 5./KG.4 Onb 10: Vak Wieldrecht
Ganzert R Olt 5./KG.4 Onb 10: Vak Wieldrecht
Geiersbergen J Ojgr 2./FJR1 Onb 10: Vak Wieldrecht
Gerhold   Olt I./FJR1 Na Off I./FJR1 10: Vak Wieldrecht
Gericke W Hptm 4./FJR1 Kp Fhr 4./FJR1 10: Vak Wieldrecht
Germann   Uffz Lufw KGrzbV108 10: Maasbruggen Rotterdam
Gessner O Olt 9./FJR1 Kp Fhr 9./FJR1 10: Ysselmonde
Geyer H General 9.AK Kdr 9.AK 10: Maaslinie
Geyer   Lt KradSch 7 Zg Fhr KradSch 7  10: Ysselmonde
Golla KH Oberst a.D. Auteur Auteur Algemeen
Görtz   Fw 3./FJR1 Gr Fhr I.Zg 3./FJR1 10: Dordrecht
Göttach    Obj  7./FJR1  Tr Fhr  10: Bruggenhoofd Moerdijk 
Götte Olt I./FJR1 St off I./FJR1 10: Vak Wieldrecht
Gotthöde   Lt 11./IR.16 I.Zg Fhr 11./IR.16 10: Rotterdam Maasbruggen
Götzel H Hptm PAK2 Kp 7 Kdr PAK2 Kp 7 10: Ysselmonde
Grauting   Ofw 9./IR.16 Zg Fhr 9./IR.16 10: Maasbruggen Rotterdam
Grave Olt III./IR.16 Adj Btl Kdr III./IR.16 10: Maasbruggen Rotterdam
Gross K Jgr 2./FJR1 Onb 10: Vak Wieldrecht
Grötschke K Hptm 2./FJR1 Kp Fhr 2./FJR1 10: Vak Wieldrecht
Günther    Jgr  2./FJR1  Onb  10: Vak Wieldrecht 
           
H          
Hädrich   Lt II./FJR1 Adj Btl Kdr 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Halder FR General ObdH Chef-staf ObdH Algemeen
Haller M Obj 7./FJR1 Tr Fhr 10: 6e Grensbataljon
Harms A Uffz 4./AR.22 Onb 10: Ysselmonde
Hartmann    ObArzt  II./FJR1  Btl arts 10: Bruggenhoofd Moerdijk 
Hauber   Lt 3./FJR1 II.Zg Fhr 3./FJR1 10: Dordrecht
Hausser P Grfhr SS-VT div Kdr SS-VT div 10: Maaslinie
Helt J Gefr Kp Moll Kp Moll 11: Vak Wieldrecht
Henke O Gefr 9./FJR1 Onb 10: Ysselmonde
Hentschel Major I./IR.16 Kdr I./IR.16 10: Ysselmonde
Hilger   Fw I./FJR1 St I./FJR1 10: Vak Wieldrecht
Himmrich   Fw 2./FJR1 Fhr III.Zg 2./FJR1 10: Vak Wieldrecht
Hinnenberg W Gefr St III./FJR1 Onb 10: Ysselmonde
Hinrich   Fw 7./FJR1 Gr Fhr 7./FJR1 11: 6e Grensbataljon
Hirsch M Hptgefr 9./FJR1 Onb 10: Ysselmonde
Hissen H Fw 3./FJR1 Fhr 9.Gr 3./FJR1 10: Dordrecht
Hoffmann   Ofw 3./FJR1 C III.Zg 3./FJR1 10: Dordrecht
Hofmann G Lt II./FJR1 Na Fhr 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Holtschneider H Ogefr 11./FJR1 Onb 10: Ysselmonde
Horstig, von   Oberst AR.256 Kdr AR.256 10: Mill
Hubicki, Ritter von  Gen-maj  9.PD  Kdr 9.PD  10: Maaslinie 
Hühne   Olt III./FJR.1 St Off III./FJR1 11: Vak Wieldrecht
           
I+J          
Janick O Gefr 12./FJR1 Onb 10: Ysselmonde
Januschowski    Obj  3./FJR1  Tr Fhr II.Zg 3./FJR1  10: Dordrecht 
Jung F Gefr 10./FJR1 Onb 10: Ysselmonde
Jurisch  Fw  4./FJR1  Gr Fhr 4./FJR1  10: Dordrecht 
           
K          
Karhard M Flgr KGzbV1 2./KGzbV1 11: Keizersveer
Kastner   Ogef 9./IR.16 Onb 10: Maasbruggen Rotterdam
Kaufmann A Gen-maj 254.ID Kdr 254.ID 10: Maaslinie
Kegel K Gefr 9./FJR1 Onb 10: Ysselmonde
Kenning K Jgr Kp Moll Kp Moll 11: Vak Wieldrecht
Kerfin Olt 11./FJR1 III Zg Fhr 11./FJR1 10: Maasbruggen Rotterdam
Kesselring Gen-Lt Luftw Kdr Luftflotte 2 Algemeen
Kettler H Hptfw PzJgKp2./7 PzJgKp2./7 FD 10: Ysselmonde
Kierzybiski T Uffz KGzbV1 2./KGzbV1 11: Keizersveer
Klewin   Ogefr Sani Kp 7 Onb 10: Vak Wieldrecht
Kliem    Fw  7./FJR1  Zug Fhr  10: Bruggenhoofd Moerdijk 
Knobloch F Lt II./FJR2 Adj Kdr II./FJR2 10: Ysselmonde
Knuhr  Gefr  5./FJR1  Onb  10: Bruggenhoofd Willemstad 
Kreysing Oberst IR.16 Kdr IR.16 10: Ysselmonde
Krimphove H Obj 11./FJR1 Gr Fhr 10: Maasbruggen Rotterdam
Koch  Gefr  Sani Kp 7  Sanitäter  10: Vak Wieldrecht 
Koch W Major FJR C Kfgr Koch 10: Het Belgische Front
Koch    Obj  3./FJR1  Tr Fhr  10: Dordrecht 
Krafft H Olt 3./JG.51 3./JG.51 11: Vak Wieldrecht
Kreysing H Obst IR.16 Kdr IR.16 11: IJsselmonde
Kriebel K Genmaj 56.ID Kdr 56.ID 10: Maaslinie
Kröger H Gefr 11./IR.16 Onb 10: Maasbruggen Rotterdam
Kurkowski   Ogef 3./FJR1 I.Zg 3./FJR1 10: Dordrecht
Kurz H Jgr Sani Kp 7 Sanitäter 11: Vak Wieldrecht
Kusch   Uffz Fjr PAK2 Kp 7 Gr Fhr 10: Maasbruggen Rotterdam
           
L          
Lagodski F Gefr 5./FJR1 Onb 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Lange L Ogefr 1./L Na 41 Nachrichtendienst 10: Ysselmonde
Lange   Stabarzt Sani Kp 7 Arzt 10: Vak Wieldrecht
Langemeyer   Obarzt Sani Kp 7 Arzt 11: Vak Wieldrecht
Langhuth   Olt AufklStfl 7FD Do-17Z QU+KH 10: Ysselmonde
Langmann H Oberst  iG aD Auteur Auteur 11: IJsselmonde
Langmann K Obarzt Sani Kp 7 Halbkp kdr 10: Vak Wieldrecht
Lemm  Lt  7./FJR1  Kpfgr Fhr  10: Bruggenhoofd Moerdijk
Lehman  HG  Lt  7./FJR1  Zug Fhr 10: Bruggenhoofd Moerdijk 
Letz G SS Ustuf SS AA Zg Fhr SS-AA 10: Maas-Waalkanaal
Lieperth J Jgr Kp Moll Kp Moll 11: Vak Wieldrecht
Lidner J Fw 7.FD Aufkl St 7.FD 11: Vak Wieldrecht
Logemann Georg Burger Burger Visser meer Zwischenahn 10: Ysselmonde
Lösch   Lt Fjr Gesch Bt Bt Off Fjr Gesch Bt 10: Ysselmonde
Lucassen   NL burger NL burger Btl zbV 800 10: Maas-Waalkanaal
Lücke J Ogefr 3./IR.65 Onb 10: Hoek van Holland
           
M          
Malison   Obarzt Sani Kp 7 Arzt 10: Vak Wieldrecht
Mandl G Gefr St III./FJR1 Onb 10: Ysselmonde
Markert R Ogefr KGzbV1 2./KGzbV1 11: Keizersveer
Markl J Obj 8./FJR1 Tr Fhr 10: 6e Grensbataljon
Märschner   Uffz Luftw KGrzbV108 10: Maasbruggen Rotterdam
Martin   Olt 3./IR.65 C 3./IR.65 10: Hoek van Holland
Matthe H Uffz 1./FlakZg10 Flakkanone Fhr 10: Ysselmonde
Meinert   Uffz III./IR.16 Onb 10: Maasbruggen Rotterdam
Merten W Jgr ErsBtl 2./ErsBtl 11: Dordrecht
Metzdorf   Olt Pi.22 Kp Fhr 2./Pi.22 10: Ysselmonde
Michel   Obj 7./FJR1 Gr Fhr I./Zug 10: Bruggenhoofd Moerdijk
Mira R Gefr St-7.FD Onb 10: Ysselmonde
Mohr   Gefr Sani Kp 7 Sani Kp 7 11: Vak Wieldrecht
Moll   Olt Kp Moll C-Kp Moll 11: Vak Wieldrecht
Möller   Fw 2./FJR1 Onb 10: Vak Wieldrecht
Morawitz H Ojgr 2./FJR1 Onb 10: Vak Wieldrecht
Müller H Gefr 10./FJR1 Onb 10: Ysselmonde
Müller H Uffz 1./KG.30 Onb 10: 6e Grensbataljon
Mundus F Hptm Pz Zug 1 Kdr Pz Zug 1 10: Mill
Muters  Gefr  8./FJR1  Onb  10: 6e Grensbataljon 
           
N          
Neindorff, von   Oberst 256.ID Kdr IR.456 10: Maaslinie
Neumann  Obstarzt  Sani Kp 7  Kp kdr  10: Vak Wieldrecht 
Neumann J Lt 6./JG.27 6./JG.27 10: Ysselmonde
Noack (Nowak)  Oberarzt  3./FJR1  Kp Arzt  10: Dordrecht 
Nordheim   Untarzt Kp Moll Kp Arzt Kp Moll 11: Vak Wieldrecht
Nucklies W Fw 9./FJR1 Gr Fhr 10: Ysselmonde
           
O          
Obst  Ogefr  Sani Kp 7  Sani  10: Vak Wieldrecht 
Otto K Olt Pi.22 Zg Fhr 1./Pi.22 10: Ysselmonde
           
P          
Paas HW Lt 9./KG.4 He-111 5J+ST 10: Ysselmonde
Pagels  Olt  7./FJR1  Kp Fhr 10: Bruggenhoofd Moerdijk 
Palloks B Jgr 5./FJR1 Onb 10: Bruggenhoofd Willemstad
Paul J Olt 8./FJR2 Kp Fhr 8./FJR2 10: Ysselmonde
Paulus F Genmaj 6.AK Ch-st 6.AK 10: Maaslinie
Pietzonka E Hptm II./FJR2 Kdr II./FJR2 10: Ysselmonde
Platen   Gefr 7./FJR1 Zug Tietjen 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Platow D Olt FJR1 St Off FJR1 11: Vak Wieldrecht
Plöger E Gefr 9./FJR1 Onb 10: Ysselmonde
Pölchau   Hptm AR.22 Bt Kdr AR.22 10: Ysselmonde
Pöppel M Gefr FJR.1 NA FJR.1 11: Vak Wieldrecht
Poppele   Ofw I./FJR1 Onb 10: Vak Wieldrecht
Pötschke   Ostuf SS AA Zg Fhr SS-AA 10: Maas-Waalkanaal
Prager  Hptm  II./FJR1  Btl Kdr II./FJR1 10: Bruggenhoofd Willemsdorp 
Putzier  Gen-Maj  Luftw  C Gruppe Putzier  Algemeen 
Pyritz   Jgr 11./FJR1 III Zg 11./FJR1 10: Maasbruggen Rotterdam
           
Q+R          
Rauch P Olt 9./FJR1 Zg Fhr 9./FJR1 11: Vak Wieldrecht
Reichenau, von W Genobst 6.AK Kdr 6.AK 10: Maaslinie
Reichere   Uffz III./IR.16 St III./IR.16 10: Maasbruggen Rotterdam
Rellmann   Fw 11./IR.16 Gr Fhr 11./IR.16 10: Maasbruggen Rotterdam
Richter   Olt I./FJR1 St Off FJR1 10: Vak Wieldrecht
Riechers   Uffz III./IR.16 St III./IR.16 10: Maasbruggen Rotterdam
Rieken   Gefr 2./FJR1 Onb 10: Vak Wieldrecht
Rinser   Gefr 2./FJR1 Onb 10: Vak Wieldrecht
Ritter H Ogefr 4./FJR1 Onb 10: Dordrecht
Rogall   Uffz AufklStfl FD7 Do-17Z QU+KH 10: Ysselmonde
Roloff  Obj  8./FJR1  Tr Fhr  10: 6e Grensbataljon 
Rolshausen  Uffz  8./FJR1  Tr Fhr  10: 6e Grensbataljon 
Rommel EJE Genmaj 7.PD Kdr 7.PD 10: Het Belgische Front
Roon, von A Olt 3./FJR.2 Kp Fhr 3./FJR2 10: Hoek van Holland
Rosenbohm A Uffz 7./IR.65 Onb 10: Hoek van Holland
Rosloff   Hptm TraKp 7 Fhr Tra Kp 7 10: Ysselmonde
Rottke   Lt Kp Moll Zg Fhr Kp Moll 11: Vak Wieldrecht
           
S          
Saak F Obj 4.FJR1 Tr Fhr 4./FJR1 10: Dordrecht
Sähloff   Lt AufklStfl FD7 Do-17Z QU+KH 10: Ysselmonde
Sander HH  Hptm II./IR.16 Kdr II./IR.16 10: Ysselmonde
Sass E Gefr 4./FJR1 Onb 10: Vak Wieldrecht
Schäfer F Gefr 2./FJR1 Onb 10: Vak Wieldrecht
Schäfer HC Olt 5./JG.27 5./JG.27 11: Vak Wieldrecht
Schaumberg E Gen-lt 225.ID Kdr 225.ID 10: Maaslinie
Schenk   Major III./IR.481 Kdr III./IR.481 10: Mill
Schild F Uffz Luftw 3./KG.51 11: Vak Wieldrecht
Schippers   NL burger NL burger Btl zbV 800 10: Maas-Waalkanaal
Schittenhelm   SS Ustuf SS AA Zg Fhr SS-AA 10: Maas-Waalkanaal
Schleicher   Hptm Na Kp 7 Kdr Na Kp 7 10: Ysselmonde
Schmelz   Lt 3./FJR1 Plv Fhr 3./FJR1 10: Dordrecht
Schmidt W Hptm 12./FJR1 Kp Fhr 12./FJR1 10: Ysselmonde
Schmücker H Olt III./FJR1 Adj Kdr III./FJR1 11: Vak Wieldrecht
Schneider   Jgr 4./FJR1 Kp Moll 11: Vak Wieldrecht
Schöbel  Obj  7./FJR1  Tr Fhr 10: 6e Grensbataljon 
Schrader HA  Olt 11./IR.16 Kp Fhr 11./IR.16 10: Maasbruggen Rotterdam
Schram B Olt Fjr Gesch Bt 7 C Fjr Gesch Btr 7 10: Ysselmonde
Schramme O Olt III./FJR1 St Off III./FJR1 11: Vak Wieldrecht
Schreck K Gefr 4./FJR1 Onb 10: Vak Wieldrecht
Schreiber H Olt 9./IR.16 Kp Fhr 9./IR.16 10: Maasbruggen Rotterdam
Schreiter F Uffz Luftw 3./JG.51 11: Vak Wieldrecht
Schröder H Obj 11./FJR1 Tr Fhr 10: Ysselmonde
Schröder W Uffz 10./FJR1 Tr Fhr 10: Ysselmonde
Schulenberg, Graf von der   Lt I./FJR1 Ord Off I./FJR1 10: Vak Wieldrecht
Schulze K Fw Fjr Gesch Bt 7 Chauff Olt Schram 11: Vak Wieldrecht
Schwarz A Obj 4./FJR1 Tr Fhr 10: Vak Wieldrecht
Schwiebert   Lt 9./IR.16 Zg Fhr 9./IR.16 10: Maasbruggen Rotterdam
Schwilden   Hptm KGrzbV108 Kdr He-59D Stfl 10: Ysselmonde
Schuller G Olt Stab FJR1 Na off St FJR1 10: Vak Wieldrecht
Schulz E Obj 11./FJR1 Gr Fhr 10: Maasbruggen Rotterdam
Schulz KL Hptm III./FJR1 Kdr III./FJR1 10: Ysselmonde
Schulze   Gefr 11./IR.16 11./IR.16 10: Maasbruggen Rotterdam
Schwarzmann  KA  Olt  8./FJR1  Onb  10: Bruggenhoofd Moerdijk 
Sicking O Ofw 1./JG.51 1./JG.51 10: Ysselmonde
Seitz   Obj 7./FJR1 Tr Fhr 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Seyfert G Uffz 4./KGrzbV172 Onb 10: Ysselmonde
Slezak H Gefr Kp Moll Kp Moll 11: Vak Wieldrecht
Sohr H Fw 5./FJR1 Zug Fhr 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Sponeck, Graf von HEO Gen-lt 22.ID Kdr 22.ID Algemeen
Springer   Uffz 7./JG.3 7./JG.3 10: Ysselmonde
Stadelmann J Ojg 6./FJR1 Tr Fhr 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Stangenberg F Olt 6./FJR1 Kp Fhr 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Stiegler G Ogefr 10./FJR1 Onb 10: Ysselmonde
Stöhr   Fw Btl zbV 800 Stv Zg Fhr Btl zbV 800 10: Maaslinie
Stolting W Jgr 3./FJR1 Kp Moll 11: Vak Wieldrecht
Strahlendorf D Uffz 3./KGzbV2 Onb 10: Ysselmonde
Strähler-Pohl G Olt 5./FJR1 Kp Fhr 10: Bruggenhoofd Willemsdorp
Strehl H Lt 1./JG.51 1./JG.51 10: Ysselmonde
Strietz   Uffz AufklStfl FD7 Do-17Z QU+KH 10: Ysselmonde
Strökens P Gefr le FLAKBt 106 Onb 10: Ysselmonde
Student  KAB  Gen-lt  7.FK  Kdr 7.FK  Algemeen 
Symons   NL burger NL burger Btl zbV 800 10: Maas-Waalkanaal
           
T          
Tepe H Jgr 3./FJR1 Kp Moll 10: Vak Wieldrecht
Termath A Ogefr Sani Kp 7 Sani 10: Vak Wieldrecht
Terry E Lt I./JG.51 Stab I./JG.51 11: Vak Wieldrecht
Thiel H Olt 5./FJR2 Kp Fhr 5./FJR2 10: Ysselmonde
Thissen J Jgr 3./FJR1 Kp Moll 11: Vak Wieldrecht
Thormann K Obj 4./FJR1 Tr Fhr 10: Vak Wieldrecht
Tietjen  Lt  7./FJR1  Zug Fhr 10: Bruggenhoofd Moerdijk 
Tischer  Ofw  5./KG.4  Onb  10: Vak Wieldrecht
Trebes H Olt 10./FJR.1 Zg Fhr 10./FJR.1 11: Dordrecht
Triebel   Olt 7.FD Aufkl St 7.FD 11: Vak Wieldrecht
           
U          
Utpatel  Gefr  4./FJR1  Onb  10: Vak Wieldrecht 
Utpot  Obj  11./FJR1  Gr Fhr  10: Maasbruggen Rotterdam 
           
V+W          
Vogt   SS Ustuf SS AA Zg Fhr SS-AA 10: Maas-Waalkanaal
Walther E Hptm I./FJR1 Kdr I./FJR1 10: Vak Wieldrecht
Walther W Olt Btl zbV 800 Kdr 4./Btl zbV 800 10: Maaslinie
Wartenberg, von R Olt 1./KG.30 Onb 10: 6e Grensbataljon
Weber   Obslt IR.481 Kdr IR.481 10: Maaslinie
Weinmann L Wf Insp II./FJR1 Btl st II./FJR1 10: 6e Grensbataljon
Weise   Gefr Sani Kp 7 Sani Kp 7 11: Vak Wieldrecht
Weiss S Uffz 1./KG.30 Onb 10: 6e Grensbataljon
Welter H Obj 9./FJR1 Tr Fhr 10: Ysselmonde
Wildvang J Gefr St-7.FD Onb 10: Ysselmonde
Wirth  Ogefr  6./FJR1  Onb  10: Bruggenhoofd Willemsdorp 
Witzel   Lt Bt zbV 800 4./Bt zbV 800 10: Maas-Waalkanaal
Witzig   Olt FJR Zg Fhr Kfgr Koch 10: Het Belgische Front
Wodrig Albert General 26.AK Kdr 26.AK 10: Maaslinie
           
X+Y+Z          
Zechlin E Olt  Luftwaffe  13.KGzbV1 10: Keizersveer
Zimmermann  Olt  7./FJR2  Kp Fhr 7./FJR2  10: Ysselmonde 
Zuber    Olt  I./FJR1  Adj Btl Kdr  10: Vak Wieldrecht 
           

 

Register voor niet-Nederlandse en niet-Duitse personen 

Hieronder het register voor in de content besproken personen van Franse, Britse, Belgische en eventuele andere nationaliteiten.

Naam Initialen Rang Land Onderdeel Functie Belangrijkste vermelding
             
           
Anderson MH P/O GB 600 Sq Pilot 600 Sq 10: Ysselmonde
Arodes, d'   Colonel Fr 25.DIM C-5.GRDIm 11: 6e Grensbataljon
Astafort, d'  Lt-col  Fr  9.DIM  C-27.GRDI  11: 6e Grensbataljon 
             
B             
Baker P 2nd Lt GB KFRE Off in KFRE party hvH 10: Hoek van Holland
Beauchesne, de  Colonel  Fr C- 2.BLM  C-Gr. de Beauchesne  11: 6e Grensbataljon 
Brenier   Lieutenant Fr 4.DRP C Pel 4./6.RC 11: 6e Grensbataljon
             
C             
Caudron A Sld Fr 5.GRDI 5.GRDI 11: 6e Grensbataljon
Chabalier, de M.M.R. Capitaine Fr 4.DRP C 12./4.DRP (6.RC) 11: 6e Grensbataljon
             
D             
Dario  Colonel  Fr  1.DLM  C-6.RC + plv C-2.BLM 11: 6e Grensbataljon 
Davis J P/O GB 600 Sq Nav 600 Sq 10: Ysselmonde
Devouges   Capitaine Fr 6.RC 6.RC 11: Peel-Raamstelling
Donne MS F/L GB 17 Sq 17 Sq 11: Vak Wieldrecht
Doumenc  JEA  Général  Fr  GQG  Ch-St landmacht 10: Het Belgische Front 
Dudognon   Capitaine Fr 6.RC 6.RC 11: Peel-Raamstelling
Durand PS Générale Fr GQG GQG (Zeeland) 11: Peel-Raamstelling
             
EF             
             
             
G             
Gabet   Ss-lt Fr 6.RC C Pel 1./6.RC 11: 6e Grensbataljon
Gamelin  MG  Général  Fr  GQG  Opperbevelhebber  Algemeen 
Gaulle, de CAJM Colonel Fr 4.DCR C 4.DCR 10: Het Belgische Front
Georges AJ  Général Fr C-NO Cmdt NO Fr Leger Algemeen
Giddelo H Kapitein Be Grenstroepen C Btl Grenswielrijders Limburg 10: Het Belgische Front
Gilles P Caporal Fr 5.GRDI 5.GRDI 11: 6e Grensbataljon
Giraud HH Général Fr 7.Armée Cmdt 7e Leger Algemeen
Goodwin T Captain GB KFRE C. KFRE party HvH 10: Hoek van Holland
Gort JSSPV General GB BEF C BEF France 10: Het Belgische Front
             
H             
Haine N P/O GB 600 Sq Nav 600 Sq 10: Ysselmonde
Hautecler G Luitenant Be 33e Liniergt Belgische liaison 11: Peel-Raamstelling Afstemming
Hawkins HCW LAC GB 600 Sq Airgunner 600 Sq 10: Ysselmonde
Hayes   F/O GB 600 Sq Pilot 600 Sq 10: Ysselmonde
Hennessy   Ss-lt Fr 4.DRP C Pel 12./4.DRP 11: 6e Grensbataljon
Heyden, van der    Ch de Btl  Fr  21.DI  C-27.GRDI  11: 6e Grensbataljon 
Hill JAC Cmdr RN GB Taskforce C taskforce HvH 10: Hoek van Holland
Hulton-Harrop    P/O  GB  17 Sq  17 Sq  11: Vak Wieldrecht 
             
I             
Isaacs    Corp  GB  600 Sq  Airgunner 600 Sq  10: Ysselmonde 
Israël J Burger B Auteur Auteur 11: Peel-Raamstelling
             
J             
Jeffries   F/O GB 17 Sq 17 Sq 11: Vak Wieldrecht
Jottrand JFL Majoor Be Eben Emael C Fort Eben-Emael 10: Het Belgische Front
             
K             
Kramer    P/O  GB  600 Sq  Pilot 600 Sq  10: Ysselmonde 
             
L             
Lawrence   Sq/L GB 15 Sq C 15 Sq 10: Ysselmonde
Lelievre   Capitaine Fr 6.RC 6.RC 11: Peel-Raamstelling
Lerecouvreux M Auteur Fr Auteur Auteur 11: 6e Grensbataljon
Lestoquoi    Lt-col  Fr   C-2.GRCA C-Gr Lestoquoi  11; 6e Grensbataljon 
Luck  JAA  F/Sgt  GB  17 Sq  17 Sq  11: Vak Wieldrecht 
             
M             
Martin   Lieutenant Fr 5.GRDI Pel C 11: 6e Grensbataljon
Michon  G.  Ch d'esc  Fr  1.DLM C esk vk. 6.RC  11: 6e Grensbataljon 
Mittelhauser EDA Général Fr GQG Fr liaison Nederland 11: 6e Grensbataljon
Montalembert   Lieutenant Fr 6.RC 6.RC 11: Peel-Raamstelling
Moore   F/O GB 600 Sq Pilot 600 Sq 10: Ysselmonde
Moslard   Lt-col Fr 4.DI C-12.GRDI 11: 6e Grensbataljon
             
N             
             
             
O             
Ovisé  Sld  Fr  5.GRDI  5.GRDI  11: 6e Grensbataljon 
             
P             
Paillart P Capitaine Fr Gr. Lestoquoi Adj. C-Gr. Lestoquoi 11: Peel-Raamstelling
Perdereau R Sergent Fr 5.GRDI 5.GRDI 11: 6e Grensbataljon
Pétain (H)P Marechal Fr N.v.t. Vichy staatshoofd Algemeen
Picard F Général de Brigade Fr 1.DLM C-1.DLM 11: 6e Grensbataljon
Portal  Ch  Air-Marshall  GB  RAF  CIC Bomb Command  10: Ysselmonde 
             
QR             
Rombout   Luitenant B 1e Reg.Wielr. 5e Cie 1e Reg Wielr 11: Peel-Raamstelling
Rowe  F/O  GB  600 Sq  Pilot 600 Sq  10: Ysselmonde 
             
S             
Sciard    Général de Div  Fr  1.CA  C-1.CA  11; 6e Grensbataljon 
Slee GW F/O GB 17 Sq 17 Sq 11: Vak Wieldrecht
Slegers J Burger B Burger Schoolhoofd Lommel 11: Peel-Raamstelling
             
T             
Tomlinson GC S/L GB 17 Sq 17 Sq 11: Vak Wieldrecht
Trichard  Sergent  Fr  5.GRDI  5.GRDI  11: 6e Grensbataljon 
             
UV             
Villele, de    Lieutenant  Fr  6.RC  C. Pel 1./6.RC  11: 6e Grensbataljon 
             
WXYZ             
Wells  JM  Sq/L  GB  600 Sq  C 600 Sq  10: Ysselmonde 
Weygand M Général d'Armee Fr N.v.t. CIC Fr v.a. 17 mei '40 Algemeen
Wynn  NR  F/Sgt  GB  17 Sq  17 Sq  11: Vak Wieldrecht 
             

 
Laatst bijgewerkt op 3 juli 2011 [tot en met hoofdstuk 11 mei, Peel-Raamstelling (afstemming).]