Bronnen

Lijst met aangewende bronnen

Hieronder de opsomming van gebruikte bronnen, met als eerste de Nederlandse, daarna de Duitse en tenslotte de overige bronnen. Zoals in het inleidende hoofdstuk over de waarde van bronmateriaal al is aangegeven, zijn de vele brieven, persoonsverslagen en rapporten onderdeelsgewijs opgenomen in deze lijst tenzij ze zeer nadrukkelijk van belang waren, waarna ze als individuele bron zijn benoemd. Aangezien de aangewende Nederlandse militaire verslagen, rapporten en brieven qua aantal in de duizendtallen lopen zijn deze per onderdeel geclusterd. Het zou ondoenlijk zijn al die individuele bronnen in een lijst op te nemen, laat staan ze gecodeerd in teksten te verwerken. Men bedenke zich dat veel gebeurtenissen in tientallen verslagen worden genoemd. Het zou dan onwerkbaar worden naar al die individuele bronnen te verwijzen of daarin te gaan selecteren. Individuele bronnen worden wel binnen een cluster nader geduid in de tekst als zij individueel een specifiek belangwekkende inhoud dragen.

Referenties van individuele bronnen binnen een cluster zijn desgewenst per onderwerp opvraagbaar bij de auteur.

De onderstaande lijst geeft slechts de bronnen weer die tot datum van de gepubliceerde tekstdelen van toepassing zijn. Deze bronnenlijst zal dus blijven aangroeien naarmate de gepubliceerde tekstdelen toenemen indien daarvoor aanvullende bronnen zijn gebruikt. De bronnummers (rechter kolom) worden in de gepubliceerde tekst tussen [ ] weergegeven in de kleur wijnrood.

Titel Auteur/Archief Uitgave Bronnr.
Nederlandse bronnen
Stafwerk: Zuidfront Vesting Holland III/deel 4B Calmeyer, Nierstrasz 1963 1
Stafwerk: De strijd om Rotterdam III/deel 4C Nierstrasz 1952 2
Stafwerk: Inleiding en algemeen overzicht III/deel 1 Nierstrasz 1957 3
Stafwerk: De verdediging van het Maas-Waalkanaal Nierstrasz 1952 4
Stafwerk: De verdediging van noord-Limburg en Noord-Brabant Nierstrasz 1953 5
Stafwerk: De operatiën van het Veldleger en het oostfront Vesting Holland Nierstrasz 1955 6
Enquete Commissie Regeringsbeleid 1940-1945 delen 1 en 2 Staatsuitgave 1949 7
De luchtverdediging in de meidagen 1940 delen 1 en 2 Molenaar 1970 8
De Duitse Vijfde Colonne in de Tweede Wereldoorlog - 2e hz dr L. de Jong 1977 9
De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog deel 1 Ph.M. Bosscher 1984 10
De KM in de Tweede Wereldoorlog - Algemene Mobilisatie Bur Mar. Hist. Marinestaf 1955 11
Geschiedenis van de NL Koopvaardij in WOII K.W.L. Bezemer 1986 12
Stafwerk: West- en Noordfront Vesting Holland III/deel 4E Nierstrasz 1961 13
Verliesregister 1939-1945 (vliegtuigverliezen in NL) NIMH 2008 14
Enquete Commisse Regeringsbeleid 1940-1945 deel 3 Staatsuitgave 1949 15
Opmars naar Rotterdam E.H. Brongers 2004 30
Inventaris personeelsverliezen Nederland E.H. Brongers / de Leeuw 2007 31
Inventaris personeelsverliezen Duitsland E.H. Brongers 2007 32
Inventaris Luftwaffe verliezen bij inzet in Nederland mei 1940 E.H. Brongers 2007 33
Gedenkrol Koninklijke Marine 1939-1962 H. Floor 34
Inventaris personeelsverliezen Frankrijk op Nederlands grondgebied Diversen 35
Vijf oorlogsdagen en hun twintigjarige voorgeschiedenis J.J.C.P. Wilson 1960 36
Moerdijk - van bezetting tot bevrijding Jan Buitkamp 1979 50
Frankrijk in oorlog 1870-1962 H.L. Wesseling 2007 51
Mei 1940 - de strijd op Nederlands grondgebied, 2e druk H. Amersfoort / P. Kamphuis 2005 52
Willemstad Panorama - Meidagen 1940 D.J. Leij 2000 53
Bij 'de Tol' begon de oorlog [2-6.GB] H. van Oosterhout 1995 54
Vergeten legende - Frits Koolhoven Sytze van der Zee 2001 55
Koolhoven - Nederlands vliegtuigbouwer Theo Wesselink 1981 56
De strijd om de vergeten brug A. Korpel 1980 57
Bruggen in Nederland 1800-1940 [3 delen] NL bruggen stichting 1997 58
Fliegerhorst Schiphol - deel 1 A.A. Jansen 1996 59
De Vlucht - 12 mei 1940 P. Buurmans 1991 60
Eindhoven 1933-1945 Frans Dekkers 1982 61
Dordrecht 1939-1945, deel 1 en 2 Werkgroep Expo Document 1983 62
De Buffer J. Bleeker 1945 63
DAF Pantserwagens voor de regimenten huzaren J.A. Bom 2008 64
Nederlandse vuurwapens dl. 1 t/m 4 de Vries / Martens 1997 65
Kazematten in het interbellum Visser / van Wieringen 2002 66
Illusies en Incidenten De Bruin e.a. 1988 67
Meer schetsen uit de Nacht - Barendrecht 1935-1950 H. Onderwater e.a. 2008 68
De dood van overste Mussert [uitgave in eigen beheer] H. Kleingeld 2003 69
Herinneringen - memoires van een christen, militair en politicus M.R.H. Calmeyer 1997 70
De ransel op de rug M. Talens 1994 71
Van grijsgroen naar camouflage M. Talens 2007 72
Generaal H.G. Winkelman - standvastig strijder T. van Middelkoop 2006 73
Ho-Bo-Be - de StraVerVA in de oorlogsdagen van 1940 S.J. Postma 1945 74
Vliegveld Bergen NH 1938 - 1945 J.H. Schuurman 2001 75
En toen was het stil ... H. Onderwater 1981 76
Eindelijk de waarheid nabij L. Elfferich 1983 77
Rotterdam werd verraden L. Elfferich 1990 78
Mussert, verrader voor het vaderland R. Havenaar 1984 79
De Nederlandse officier en zijn geschiedenis J.W.M. Schulten 2002 80
De postduif als verbindingsmiddel - studie Majoor bd P. Yska g.d. 81
De vuurproef van het Grensbataljon [I-26RI] Majoor bd E.P. Weber 1955 82
Ik had mijn roode-kruis band afgedaan H. Amersfoort 2005 83
De zwarte duivels van Rotterdam B. Honselaar 1948 84
De marinier en zijn uniform J.W. van Borselen / K. Nicolas 2006 85
Geschiedenis van het NL Korps Mariniers 1665-1945 C.J.O. Dorren 1948 86
Het Korps Mariniers in de twintigste eeuw W.J. Geneste (red.) 2000 87
De marinierskazerne van Rotterdam J.W. van Borselen 2003 88
250 jaar Genietroepen M. Elands e.a. 1998 89
Van telegraaf tot satelliet M. Elands e.a. 1999 90
Oorlog rond Hoek van Holland mei 1940 H. Onderwater, D. Ruis e.a. 2000 91
Kustversterkingen 1900-1940 J.R. Verbeek 1988 92
Jeugdherinneringen - Zand erover? [Wieldrecht] P. de Vlaming 1983 93
Herinneringen Hendrik Ido Ambacht 1940-1945 A.J. Verseveldt-Sesselaar 1995 94
Ridderkerk in de Tweede Wereldoorlog W. Gent e.a. 1995 95
Verdwijnend Puttershoek C.L. Es vd Have 1966 96
Handhaven onder de nieuwe orde F. van Riet 2008 97
Rotterdam mei 1940 A. Wagenaar 2009 98
De luchtoorlog boven de Hoekse Waard 40-45 Wüst / Onderwater 2002 99
8e Bulletin van de 2e WO - de aanval van de groep Ravelli J.A. Mol nov 2005 1500
De militaire wielrijders L.J.P. Knoops 1995 1501
De Gouden Zon - hogere vorming van officieren der KL, 1868-1992 W. Bevaart 1995 1502
Het falen van de Nederlandse gewapende neutraliteit 1939-1940 T. van Gent 2009 1503
Eksters - de naziroof van 146 duizend kilo goud bij DNB G. Aalders 2002 1504
Bergen op Zoom mei 1940 J. Luijten 2004 1505
Vliegvelden in oorlogstijd NIMH/P. Grimm e.a. 2009 1506
Vijf dagen in mei 1940 (Studies uit Bergen op Zoom 5) E.G.H. Härtel 1984 1507
Heijplaat in verzet - oorlogsgetuigenissen vd Zwaluw / vd Hor 2010 1508
Rotterdam Oorlogshaven Jac. J. Baart 2010 1509
Tilburg in de oorlogsjaren 1940-1945 1510
Toen kwam de oorlog - Den Dungen 40-45 Harrie Maas 1990 1511
Herdenk, waardeer, leer - De oorlogsjaren en de gevolgen voor de inwoners van St-Michielsgestel Div. 2010 1512
Nederlandse oorlogsschepen 1940-1945 Henk van Willigenburg 2010 1513
Om erger te voorkomen (5e druk) Nanda vd Zee 2001 1514
Zwijndrecht 40-45, van bezetting tot bevrijding H.C. Popijus 1515
Studeren in uniform Groen / Klinkert 2003 1516
De Gouden Zon - de hogere vorming van officieren der KL 1868-1992 W. Bevaart 1995 1517
Het Korps Politietroepen 1919-1940 J.P.E.G. Smeets 1997 1518
Als 't moet (Bijzonder Vrijwillige Landstorm) J.C. van der Does 1959 1519
Waalhaven - bevlogen verhalen Gerdessen / Mallan (p.m.) 2014 1520
Er heerschte een ernstige oorlogstoestand (Etten-Leur ...) P. Broos / M. Hendrikx 1994 1521
Mussert & Co, de NSB leider en zijn vertrouwelingen T. Pollmann 2012 1522
Vader en zoon Mussert (werkstuk) Onb. 2013 1523
De Nederlandse stalen helm 1916-1946 K. de Joode 2007 1524
Dongen van mobilisatie tot bevrijding 1940-1945 P.A. Wijnen 1985 1525
Tussen witte rook en Anneville Heemkunde 1985 1526
Vijf jaar luchtfront (Gilze-Rijen) - Deel 1 Heemkring Molenheide 2014 1527
Lage Mierde en Hulsel - tussen oorlog en vrede (40-45) Heemkundegroep De Mierden 1995 1528
Een monumentaal oorlogsverhaal - de Meierij 1939-1945 F. van Gaal 2003 1529
Bredase Vrijwillige Burgerwacht Studiegroep Breda e.o. 1982 1600
Breda e.o. - de Fransen komen Studiegroep Breda e.o. 1972 1601
Breda e.o. - de evacuatie deel 2 Studiegroep Breda e.o. 1976 1603
Breda e.o. - de evacuatie deel 3 Studiegroep Breda e.o. 1976 1604
Nationaal Archief
Oranjebitter - Zorg dat Oom Anton trotsch kan zijn NA Magazine 2010/1 2000
Onderdeelsverslagen uit archief NIMH:
-28.RI (staf) 100
I-28RI 100a
II-28RI 100b
III-28RI 100c
-34.RI (staf) 101
I-34RI 101a
II-34RI 101b
III-34RI 101c
-39.RI (staf) 102
I-39RI 102a
II-39RI 102b
III-39RI 102c
-1.RW (staf) 103
I-1RW 103a
II-1RW 103b
III-1RW 103c
-2.RW (staf) 104
I-2RW 104a
II-2RW 104b
III-2RW 104c
2.RHM 105
Staf Lichte Divisie 106
Ondersteunende onderdelen Lichte Divisie 107
5.CAAT 108
KRA 145
I-3.RI 120
I-6.RI 121
3.GB 122
6.GB 123
11.GB 124
26.RI 125
4e Cie V Auto Bat 126
GBJ 127
5.C.Pn 128
6.C.Pn 129
28 afd. 6-veld (Moerdijk) 130
28 Cie Mr (Wieldrecht) 131
2.GB 132
15.GB 133
17.GB 134
Verslag geniedetachement Frets (Peeldivisie) 135
III-14.RA 140
I-17.RA 141
I en II-23.RA 142
25.AA 143
26.AA 144
KRA 7-veld 145
Art. staf Prinsenheuvel 146
Batt 7 lang 40 Numansdorp 147
24.AA 1940 148
I- en II-14RA 149
3e Cie Torpedisten, det. Biesbosch 1940 150
VLD Vaartuigendienst Gr Merwede 1940 151
III-13RI 1940 152
Gr Merwede / Brig G. Gen-maj G. Dames 1940 153
I-10.RA 154
I-11.RA 155
IV-10.RI 156
C-11.RI 157
I-11.RI 158
Cie PAG 11.RI 159
Cie Mr 11.RI 160
IV-15.RI 161
- Briefwisseling J. Gerritsen met IMG en B. Honselaar J. Gerritsen 1948 161H
III-21.RI 162
II-25.RI 163
II-32.RI 164
Depot Pontonniers en Torpedisten - staf en kanton 170
- 1. Dep Cie Pont 170a
- 2. Dep Cie Pont 170b
- 3. Dep Cie Pont 170c
- 4. Dep Cie Torp 170d
VED Hollands Diep 171
VED Haringvliet Oost 172
VED Haringvliet West 173
Det VED Groep Lek 174
Bataljon spoorwegtroepen Kapt A. Eekhoff 1940 175
3e Weg Cie Bat Spw Tr 176
Pers versl. 3e Weg Cie Bat Spw Tr J.D.M. Bardet 1946 177
3e sie 2e Weg Cie Bat Spw Tr 1946 178
Politietroepen Moerdijk 190
14 Cie Pn 191
Staf Groep Kil 192
Staf Groep Spui 193
11.MC (Moerdijk) 194
11.MC (Spui) 194a
12.MC 195
13 Cie Pn 196
1e Cie Torp 197
Staf Vak Hellevoetsluis Maj Goedhart e.a. 1940 198
Groepsartillerie commandant Kil [GrAC Kil] Lt-kol Ziedses des Plantes 1940 199
15 Res GC 220
Res GC Jagers 221
II-RJ (Jagers) 222
Marinestaf verslag positie Hoek van Holland 328/N.114 1953 223
1e Comp LuMi 224
77 en 78 Pel LuMi 225
17 Bt LuA 226
Staf Vak Weert (Peeldivisie) 230
II-41.RI 231
4.GB 232
I-30.RI 233a
Staf Vak Asten (Peeldivisie) 234
II-30.RI 233b
III-30.RI 233c
Staf Vak Bakel (Peeldivisie) 235
I-27.RI 236a
II-27.RI 236b
III-27.RI 236c
Staf Vak Erp (Peeldivisie) 237
I-13.RI 238
II-17.RI 239
II-2.RI 240
Staf Vak Schaijk (Peeldivisie) 241
III-14.RI 242
14 Bt 6-Veld 242A
II-29.RI 243
I-29.RI 244
Staf Peeldivisie 245
16.C.Pn 246
20.RA 247
Det. Politietroepen en KMAR Peeldivisie 248
Peeldetachement Genie J.J. de Wolff 249
Rapport comm van onderzoek Waalhaven lt-kol C.C. grosjean, e.a. 1940 250
III-Regiment Jagers 251
Sie Paw Waalhaven 252
3e JaVA Onb 253
Commando Luchtverdediging 254
VSLK LAD Rotterdam 255
Versl res.1e lt-wn P.G. Tiemstra 1e lt Tiemstra 256
Intendance troepen Rotterdam 257
Depot Genie Rotterdam 258
Verslagen en brieven kolonel Scharroo kol P.W. Scharroo 259
Verslag vernieling Pernis kol Thoden van Velzen 1948 260
Persoonlijk verslag SM-vl J.J. Buwalda SM J.J. Buwalda Onb 261
Brief vm kapt-adj G. vd Mark inzake overste Mussert G. van der Mark jan 1990 262
VPRO radio 'Het spoor terug' afl. 4 Vesting Holland (S. Heiden) Beeld en Geluid 23-5-89 263
Verslagen en brieven kolonel marn v. Frijtag Drabbe kol von Frytag Drabbe 264
Verslagen overige officieren der mariniers inzake R'dam 265
Verslag overste Wilson inzake Rotterdam lt-kol Wilson 266
Dossier Mobiel Vendel Burgerwacht Rotterdam 267
Verslagen en brieven kapitein J.D. Backer inzake R'dam kapt J.D. Backer 268
6e Bewakingscompagie 269
KMAR detachement Pernis 270
Bureau voorbereiding vernielingen Rotterdam 271
Verslagen HAL personeel inzake Rotterdam 272
Verslagen Marinedepot (incl. Douw vd Krap) 273
Persoonlijk verslag 2e luitenant Zeeman II-28.RI (via J.A. Mol) J.A. Mol i.s.m. J. Zeeman juni 1940 274
3e Bewakingscompagnie 275
5e Bewakingscompagnie 276
5e Depot Compagnie Geneeskundige Troepen 277
Verslag dhr G.F. de Ronde, KNMI Rotterdam Bijlage I bij bron no. 423 278
Verslag 1e Luchtvaartcompagnie Depot LSK Rotterdam Res 1e lt N. Martijnsen 1943 279
Dossier NIMH 409-480038 inzake Jo Mussert 280
Verslagen van chef staf C-VH, lt kol W. Thomson lt-kol W. Thomson 1941 290
Bevelen- en meldingenregister 7-14 mei 1940 C-VH
291
Dossier res kapt Berends inzake waarschuwingstelegram kapt Berends 1955 292
3 Bt LuA 300
4 Bt LuA 301
6 Bt LuA 302
19 Bt LuA 303
77 Bt LuA 304
82 t/m 86 Pel LuMi 305
13 Cie LuMi 306
IIIe sectie Zoeklichten tl 307
Ve sectie Zoeklichten tl 308
Luchtverdedigingskring Rotterdam - Den Haag 309
Duitse bronnen
Erfahrungsbericht 22.LL einsatz Abt 1a 22.LL 1940 400
KTB des stabes der 22.LL Abt 1b 22LL 1940 401
Anlagen zum KTB des stabes der 22.LL Abt 1b 22LL 1940 402
Anlagen zum KTB nr.1. Abt 1c 22LL 1940 403
Anlagen zum KTB nr.1 des stabes der 22.LL Abt 2a 22LL 1940 404
Bericht über dem Einsatz der Kpfgr Wischhusen 10-15 Mai 1940 Oberfeldarzt Dr. W. Wischhusen 1940 405
Gefechtsbericht III./IR.16 Onb. (BA/MA) g.d. 410
Gefechtsbericht IR.16 Abt 1a IR16 1940 411
Gefechtsbericht I./IR.72 (min 1.) Onb. (BA/MA) 1940 412
KTB Abt Ia 46.ID (IR.72) Onb. (BA/MA) 1940 413
Studie LL IR16 Oberst a.D. H. Langmann g.d. 420
Studie inzet KGzbV1 Pissin / Morzik g.d. 421
Studie Luftkrieg über Holland 10-15 Mai 1940 Dr. Friedrich Weiss g.d. 422
Studie Speidel - Westfeldzug Luftwaffe 1939-1940 W. Speidel 1958 423
KTB OKW 40-41 Deel 1 Hans-Adolf Jacobsen 1965 424
Chronik IV./KGzbV1 Onb. g.d. 425
Kameradschaft ehemaliger Transportflieger II.KGzbV1 Klaus Neetzow 1989 430
Chronik des Falsch. Art.Rgt.1 1938 - 1945 Hans Barthel 2002 431
Chronik Falsch Pz.Jg Abt.1 1939 - 1945 BDF 1996 432
KStN 1939/1940 22.LL [US-NARS III H108] BA/MA 1940 433
KStN 1939/1940 22.LL Fliegende Staffel - Luftlandegliederung BA/MA 1940 434
Fragmenten Gliederung Erdstaffel feb 1940 435
Fragmenten Übersicht Verlade, Marsch u. Startfolge 22.ID 12 apr 1940 436
Bericht KGrzbV 9 - Einsatz Holland BA/MA 437
Gefechtsbericht I./FJR1 Major Walther 24.7.40 450
Gefechtsbericht 2./FJR1 Hptm Grötscke 17.5.40 451
Gefechtsbericht 3./FJR1 Lt Schmelz g.d. 452
Gefechtsbericht III.Zug 3./FJR1 Obfw Hoffmann g.d. 453
Gefechtsbericht 4./FJR1 Hptm Gericke 3.8.40 454
Gefechtsbericht 7./FJR1 Onb. 19.5.40 458
Gefechtsbericht 11./FJR1 Onb. 462
Gefechtsbericht III.Zg 11./FJR1 Olt Kerfin 463
Gefechtsbericht und Erfahrungsbericht II./FJR1 Hptm Prager / Böhmler 1940 / 1955 464
Namentliche Verlustmeldung Nr. 01 10-20 Mai 1940 [BW57-85] Stab FJR.1 1940 465
Pers. Gefechtsbericht Sani Kp 7, 1.halb-kp Onb 1940 470
Gefechtsberichte SK.7, versprengten und gefangenen Div. Sani FJR 1940 471
Brief Olt Schram aan Pissin Fjr AR - BA/MA ZA-3-46 Bruno Schram 1956 472
Unterlagen Einsatz KG.54 auf Rotterdam Speidel / Lackner 1953 473
Pers. Gefechtsbericht Lt C. Tietjen, pio 7/FJR1 Cord Tietjen 1992 474
Gefechtsbericht I./FJR2 Onb 1940 475
Geschichte des Fallschirmjäger Regiment 2 Willi Kammann / v Roon 1987 476
Verladeplan 22.Luftlande Division april 1940 477
Fragmenten transportschema KGzbV1 en 2 april 1940 478
Memoires PVK, Mitteilungsblatt DBF inzet 1940 Hermann Götzel juni 1980 479
Memoires PVK, Mitteilungsblatt BDF voorb 1939 Hermann Götzel mrt 1980 480
Pers. verslag Olt Heinz Schmücker St III./FJR1 Heinz Schmücker juli 1988 481
Pers. Gefechtsbericht 5. en 7./FJR1 Diverse auteurs 1940-1945 482
Verlusten 1./Ersatz.Batallion FJR (officiële verlieslijst) 7.FD - BDF 1940 483
Anerkannte Nahkampfhandlungen für die Verleihung des Erekampfanzeich der Luftwaffe (FJR.1) Onb. 1940-1945 484
Erfahrungsbericht Westfeldzug Pz Div 9 [Ia 3806/40] Onb. 1940 485
Generaloberst Kurt Student und seine Fallschirmjäger Hermann Götzel 1980 500
Die Deutsche Fallschirmtruppe 1936-1941 Karl-Heinz Golla 2006 501
Erinnerungen eines Soldaten - 18e druk Heinz Guderian 2003 502
Blitzkrieg-Legende, der Westfeldzug 1940 - 3e druk Karl-Heinz Frieser 2005 503
Generaloberst Franz Halder H. Gräfin von Schall-Riaucour 1972 504
Die Panzerzüge des Deutschen Reiches 1899-1945 Wolfgang Sawondy 2006 505
Deutsche Kommandotrupps 1939-1945 Franz Kurowski 2004 506
Die Deutsche Infanterie Divisionen - der erste Vier Wellen Werner Haupt 1991 507
Führen mit Auftrag - Truppenpraxis Heer Karl-Heinz Golla g.d. 508
Fallschirmjäger - Hier und da Walther Gericke 1941 509
Sturmangriff aus der Luft Frans Beekman 1990 510
Enzyklopädie Deutscher Waffen 1939-1945 Gander / Chamberlain 2006 511
Waffen Enzyklopädie D. Harding 2000 512
So nahmen wir Waalhaven Karl Lothar Schulz g.d. 513
BA/MA inventarisatie Luftwaffe luchtoverwinningen BA/MA g.d. 514
Der Kampf um die Festung Holland Beekman / Kurowski 1981 515
Soldat bis zum letzten Tag Albert Kesselring 1953 516
Ardennen - Sedan [Militärhistorischer Führer] Karl-Heinz Frieser 2006 517
Die Deutschen Panzeraufklärer 35-45 W. Fleischer / R. Eiermann 2005 518
Die Generale des Heeres Wolf Keilig 1983 519
H.Dv.300/1 Truppenführung Teil 1 [TF.33] Mittler Verlag 1936 520
Chronik des Flugplatzes Zwischenahn Plois Verlag 1997 521
Hemel und Hölle, das KTB des FJR Martin Pöppel Martin Pöppel 1985 522
Karl-Lothar Schulz - Vom Pionier zum Fallschirmjäger Franz Kurowski 2008 523
Die Deutsche Fallschirmtruppe 1936-1945 - Innenansichten von Führung und Truppe Hans-Martin Stimpel 2009 524
Gefechtstaktik des verstärkten Batallions Oberstleutnant Kühlwein 1938 525
Die Deutsche Fallschirmtruppe 1936-1945 Günther Roth 2010 526
Angriffshöhe 4000 - KTB der deutschen Luftwaffe (4e druk) Cajus Bekker 1972 527
Soldat unter Soldaten Dietrich v. Choltitz 1951 528
Division 'Das Reich' deel 2 (1940-1941) Otto Weidinger 1969 529
Geschichte des 10. (Preuss.) Reiter-Regiments (AA.256) Pulkowski 1972 530
KTB 256.ID (BA/MA) incl Anlagen Hauptmann Hertel 1940 550
Das Grüne Regiment [Der Weg der 256.ID] IR.481 Barbara Selz 1970 551
KTB 9.PD  t/m 17 mei 1940 incl Anlagen Maj Vodier e.a. 1940 552
Gliederung und SOLL starke 9.PD BA/MA voorj.1940 553
Abschrift KTB AA.9 des 9.PD t/m 6 juli 1940 Onb. 1940 554
Chronik des FJR AR1 1938-1945 Kameradschaft g.d. 555
BDF - Chronik FJR Pz Jg Abt.1 1939-1945 Traditionsgemeinschaft 1996 556
KTB 254.ID (BA/MA) incl Anlagen Onb 1940 557
KTB 30.ID (BA/MA) incl Anlagen Onb 1940 558
Overzicht 26.AK tanks 9.PD 'Kfz v 17.4.40 Ziffer 1a en 1b' Onb 1940 559
KTB SS-VT Onb 1940 560
Mitteilungsblatt d. Kameradschaft d. Schn. österr. Bundesheeres - KTB extract I./SR.11 Onb 1961 561
KTB 56.ID (BA/MA) incl Anlagen Onb 1940 562
KTB 19.ID (BA/MA) incl Anlagen Onb 1940 563
Gefechtshandlungen am 12.5 (...) 6./SR.11 G. Matthaei Onb 564
AOK 18 - KTB deel oorlogsvoorbereidingen (BA/MA) Onb 1939/1940 1250
AOK 18 - KTB meidagen (BA/MA) Onb 1940 1251
AOK 18 - KTB meidagen nasleep (BA/MA) Onb 1940 1252
AOK 18 - Kriegsgliederung 9.PD dd 1 mei 1940 Onb 1940 1253
KG.4 Geschichte 1939-1944 (BA/MA J-16 -8A - 2629) Onb 1957 1254
XXXIX.AK KTB (BA/MA) incl Anlagen Div 1940 1255
XXVI.AK KTB (BA/MA) incl Anlagen Div 1940 1256
AOK 6 - KTB meidagen (BA/MA) Onb 1940 1257
Dagboek Generaloberst Von Bock [N22-5A TB] Von Bock 1940 1258
IX.AK KTB (BA/MA) incl Anlagen Onb 1940 1259
KTB Heeresgruppe B (1940) Onb 1940 1260
Overige (buitenlandse) bronnen:
De tweede wereldoorlog Luc de Vos 2004 600
Verslag van commandant Hautecler [Belgische liaison] Luitenant G. Hautecler 1972 601
De Belgisch-Nederlandse verhoudingen (...) Bart van Waesberghe 1994 602
Servir - Deel 1 'Le prologue du drame' Général Gamelin 1946 603
Secret British missions denying oil to the Nazies Clifford Brazier 2004 604
Instruction personnelle et secrete no.9 Général Georges mrt 1940 605
Gevechtsrapport Chef d'esc Michon Chef d'esc Michon aug 1940 606
Diverse Franse staf- en positiekaarten NL 1940-1946 607
Mei 1940 - de achttiendaagse veldtocht in België Peter Taghon 1989 608
German paratroopers in Scandinavia Oscar Gonzalez 2009 609
The complete guide (...) 1933-1942 Thomas Jentz 1996 610
Panzer Tracts No.13 - SdKfz3 - SdKfz 263 Thomas Jentz 2001 611
Fighter Command Air Combat claims 39-45 John Foreman 2003 612
Journal de marche du 6.RC sept 39 - 25 juni 40 Onb. Onb 613
l'Armee Giraud en Hollande (1939-1940) Marcel Lerecouvreux 1951 614
Dunkirk - Fight to the last man Hugh Sebag-Montefiore 2006 615
België in de Tweede Wereldoorlog Luc de Vos - Frank Decat 2008 616
Historique du 27.GRDI 25-8-39 / 14-6-40 Lieutenant Dubray 1940 617
Journal de marche du 4.RC sept 39-mei 40 Onb Onb. 618
Journal de marche du 4.RDP sepr 39-jul 40 Onb. Onb. 619
Number of AFV's France on 10 May 1940 David Lehmann Onb. 620
Mei 1940 - de onbegrijpelijke nederlaag Bruno Comer 2010 621
The Fall of France Julian Jackson 2004 (pb) 622
België in de Tweede Wereldoorlog - dl 10 De Vos / Decat 1990 623
Strange Victory E. May 2009 (pb) 624
La France et son Armée Ch. de Gaulle 1940 625
Studies in British Military Thought Brian Holden Reid 1993 626
Leopold III - Een beproefd koning (1901-1951) dl. 1 en 2 Roger Keyes 1986 627
De 18 daagse veldtocht (18daagseveldtocht.wikispaces.com) Walter van Opstal Onb. 628
Militaire Spectator artikelen:
Het gevecht aan de Noord (11-14 mei 1940) M.R.H. Calmeyer 1941 650
Het gevecht bij de brug van Keizersveer (13 mei 1940) A.G.J.M.F. vd Kroon 1942 651
Een Franse beschouwing over het Franse leger ... (mei 1940) V.E. Nierstrasz 1952 652
De open achterpoort van de Vesting Holland P.G.H. Maalderink 1981 653
Het bombardement van Rotterdam H.C. Bajetto 1959 654
Het bombardement van Rotterdam (reactie) V.E. Nierstrasz 1959 655
Het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 J.J.C.P. Wilson 1960 656
De grondoperaties tijdens de meidagen van 1940 C.M. Schulten 1980 657
De mobilisatie 39/40 en de oorlogsdagen van mei 1940 F. Snapper 1967 658
De krijgsverrichtingen op het Zuidfront van de VH (serie) Sectie G8 HGS 1949 659
Het Wapen der KMAR van 1814 tot heden G. van Zuijdam 1984 660
Een episode uit den strijd om Dordrecht J.B. Plasschaert 1942 661
Interne Militaire Verhoudingen (Mars in Cathedra) 1965 662
Het krijgsgeschiedkundig onderzoek in de jaren 1940-1942 J.J.C.P. Wilson 1945 663
De Pantserdivisie M.R.H. Calmeijer 1939 664
De taak van onze Huzaren Motorrijders en Pantserwagens M.R.H. Calmeijer 1939 665
Het vertragende gevecht M.R.H. Calmeijer 1939 666
De chaos van oorlog en de willekeur van zijn documentatie J.R. Evenhuis 1979 667
Op voet van oorlog - de landsverdediging van Nederland logistiek ondersteund 1901-1940 M. van Dijk 2004 668
Majoor Sas en kolonel Oster B. Tigchelaar 2005 669
De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de 20ste eeuw D. Engelen 2001 670
Mobilisatie ervaringen op verplegingsgebied P.P.W. van Leeuwen 1940 671
Krijgsgevangenen zaken:
Verslag Hoofd Dienst der Interneering (incl Bijlages) Gen-Maj tit. J.C.J. Kempees juni 1940 900
Dagboek interneeringsdepot Spijkerboor Majoor (gep.) tit. C.C. de Vries mei 1940 901
Verslag inzake interneringszaken Kol der Mar (gep.) C.J.O. v. Dorren mei 1940 902
Brief NIMH aan auteur 35662 dd 19 nov 2008 Rossmeisl / van Vliet 2008 903
Verslag namen Duitse krijgsgevangenen Res kapt J.J.A. Bakker mei 1940 904
Studie: overzicht Duitse krijgsgevangenen mei 1940 E.H. Brongers onb 905
Verslag AHK ten aanzien van krijgsgevangenentransport Kapitein J.M. Somer mei 1940 906
Persoonlijke correspondentie en brieven derden
Brief Mr L.J. Pieters aan K. Mallan inzake P. Scharroo L.J. Pieters 13-9-93 1001
Brief res 1e lt E.A.H. van Trigt aan K. Mallan inzake J.D.Backer E.A.H. van Trigt 24-9-93 1002
Archief J. vd Vorm met persoonlijke correspondentie J. van der Vorm Div 1003
Brieven wmr Gommans en auteur J.A. Bom aan E.H. Brongers inzake geval eigen vuur 2.RHM Diversen 1997 1004
Overige bronnen
Uittreksel dpl sergeant J.A. Mussert BRIOP 2011 2200