Bernardus Rudolf Bossert

Foto van het graf - Vergroot afbeelding
Marinier 3e Klas
Afd. Marn. R'dam.
Bernardus Rudolf
Voornaam:
Bossert
Achternaam:
19 januari 1918
Geboortedatum:
Den Haag
Geboorteplaats:
13 mei 1940
Overlijdensdatum:
Rotterdam, Willemsbrug
Locatie sneuvelen:
Rotterdam ABP 'Crooswijk'
Begraafplaats:
P - Rij 01 - Graf 35
Grafnummer:
-
Functie:
Rooms Katholiek
Religie:

Notities

  • De gelegenheidscompagnie van de Afdeling Mariniers Rotterdam, onder kapitein der mariniers W.Schuiling, was samengesteld uit ervaren marinierskader, mariniers 1e klas en 2e klas aangevuld met slechts enkele 3e klassers, kreeg opdracht de Willemsbrug vijandvrij te maken. Doel daarna was de brug voor te bereiden voor vernietiging nadat deze door het schoonvegen van vijand benaderbaar zou zijn geworden voor genisten. Deze eenheid zou worden ondersteund door een gelegenheidscompagnie van het Marinedepot, bestaande uit mariniers (zowel van het Marinedepot als de Afdeling) en marinedepottroepen onder de kapitein J.J.A. Keuchenis. De beide compagnieën zouden in samenhang optreden en vertrekken van het Beursstation, op enige afstand van de spoorbrug. De operatie moest bij ochtendschemer (13 mei) plaatsvinden. Omdat de compagnie van het Marinedepot was vertraagd trok de compagnie Schuiling reeds op. Schuiling liet drie secties via de Gelderse Kade trekken en één diende via de Wijnhaven en de Boompjes onder de brug te komen en vandaar via de trappenhuizen op de Willemsbrug te geraken. Onbekend was men met het gegeven dat het gebouw van de Levensverzekeringsbank op het noordelijk landhoofd nog steeds vast in Duitse handen was. Men zou zich dus op de brug wagen met vijand voor en achter zich. De drie secties bij de Gelderse Kade liepen vast op Duits vuur, maar de sectie die via de Wijnhaven ging kon ongehinderd de bruggewelven bereiken en bij de trappenhuizen aan weerszijde van de brug komen. Een deel van de sectie bleef onderdeks, een ander deel ging aan beide zijden de brug op. Daar ontstond een hels vuurgevecht met Duitsers in het gebouw van de Bank (achter de mariniers) en met Duitsers op het Noordereiland (voor hen). Bij die gevechten sneuvelden verschillende mariniers, terwijl de overlevende zich wisten terug te trekken onder de bruggewelven of middels een luik in het brugdek, onder de brug bij een van de pijlers. De compagnie Keuchenis wist in een latere fase aansluiting te vinden bij delen van de compagnie Schuiling onder de brug, waarna een urenlang vuurgevecht met de Duitsers in met name het Bankgebouw voortduurde. Aan beide zijden werden gevoelige verliezen geleden.
  • Er is een theorie dat Marn 3 Bossert behoorde tot de compagnie Keuchenis, maar dit is onzeker. Hiervan raakte slechts één sectie nabij het Bolwerk. Hij zou zijn gesneuveld tijdens een sprong naar de gewelven onder de brug, toen hij ter afweer tegen Duits vuur zijn lichte mitrailleur wilde opstellen. Een kogel door het hoofd beëindigde zijn leven.
  • De Leeuw stelt in zijn database dat Marn 3 Bossert tot de Groep Ezechiël behoorde, die op de brug geraakte.
  • OGS hanteert de sneuveldatum van 15 mei 1940, vermoedelijk naar aanleiding van een overlijdensakte. De marinerol spreekt terecht van 13 mei.

Beeldmateriaal

  • Geen.