Charles Johan Pieter Blok

Geen foto van het graf beschikbaar
Reserve Vaandrig
MC-III-2 R.W.
Charles Johan Pieter
Voornaam:
Blok
Achternaam:
13 december 1915
Geboortedatum:
Mr Cornelis (Jatinegara in Jakarta, Ned. Ind.)
Geboorteplaats:
11 mei 1940
Overlijdensdatum:
Dordrecht, Weeskinderendijk
Locatie sneuvelen:
Den Haag BP 'Oud Eik en Duinen'
Begraafplaats:
Vak 1 Graf 5872
Grafnummer:
Commandant 4e Sectie
Functie:
Nederlands Hervormd
Religie:

Notities

  • De actie van de 4e sectie MC-III-2.RW onder de vaandrig Blok is in de bronnen opvallend slecht gedocumenteerd. De sectie was opdracht gegeven zich bij 2-III-2.RW aan te sluiten bij de in de vroege ochtend van 11 mei opgedragen zuivering van de wijk Krispijn. Volgens een vage aanwijzing uit een rapport van C-2-III-2.RW kreeg de sectie opdracht zich in de noordwestelijke hoek van Krispijn op te stellen om zodoende de wijk Krispijn af te sluiten. Hoe het ook zij, tussen 0900 en 0930 uur reed de sectie volle vaart en in gesloten verband de Weeskinderendijk op, rechtstreeks naar het hart van de Duitse positie rond de brugoprit. Daarbij werd men door een hagel van vuur ontvangen. Het kostte zes man het leven en vier man raakten zwaar gewond. Eén van de gesneuvelden was de vaandrig Blok, die op de voorste motor reed
  • De gebeurtenis wordt zeer curieus omschreven in diverse boeken over de strijd in en om Dordrecht in mei 1940. Absoluut onjuist zijn berichten als zou de sectie opdracht hebben ontvangen naar Waalhaven op te rukken (L.J.P. Knoops, 'de Militaire Wielrijders') of dat zij opdracht hadden ontvangen naar Moerdijk te rijden, wat uit een verslag van de korporaal ziekenverzorger Ludeman zou zijn op te maken.
  • Vaandrig Blok werd volkomen verbrand geborgen na de strijd. Enkele motoren waren in brand geraakt door de kogelregen, waardoor een aantal lichamen zwaar verminkt waren.

Beeldmateriaal

  • Geen.