Heinz Bauer

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Gefreiter
11./FJR.1
Heinz
Voornaam:
Bauer
Achternaam:
10 januari 1916
Geboortedatum:
Berlin-Charlottenburg
Geboorteplaats:
10 mei 1940
Overlijdensdatum:
Rotterdam
Locatie sneuvelen:
IJsselsteijn
Begraafplaats:
BW-195
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • De 3e Zug van 11./FJR.1 [Olt Kerfin] landde in de vroege ochtend van 10 mei 1940 bij het Feyenoord stadion en diende zich direct naar de Nieuwe Maas bruggen te begeven om aldaar 11./IR.16 te ondersteunen. Vrijwel het gehele peloton kwam uiteindelijk terecht in het noordelijk landhoofd, gedeeltelijk in het gebouw van de Nationale Levensverzekeringsbank en een Gruppe onder de bruggewelven van de Willemsbrug. Van deze eenheid sneuvelden tenminste zeven man, volgens het gevechtsbericht van Oberleutnant Kerfin, onder wie drie Oberjäger.
  • The 3rd platoon of 11./FJR.1 [Olt Kerfin] landed near the Feyenoord stadium in the south of Rotterdam in the early morning of May 10, 1940. They were assigned to deliver immediate support to the two platoons airlanded infantry of 11./IR.16 that had been dropped off at the four bridges in the heart of Rotterdam by means of twelve sea-planes. Upon their arrival the platoon airbornes concentrated forces in the northern bridgehead, mainly in and nearby the building of the National Life-insurance Bank just opposite the northern land-head of the Willemsbrug (traffic bridge). The platoon lost (at least) seven men KIA during the four days siege according to its own battle-report, amongst whom three Oberjäger.
  • Der 3. Zug 11./FJR.1 [Olt Kerfin] landete in den frühen Morgenstunden des 10. Mai 1940 auf der Feyenoord-Stadion und zog direkt nach die Nieuwe Maas Brücken um dort 11./IR.16 zu unterstützen. Fast der gesamte Zug kam schließlich bis in den nördlichen Widerlager, zum Teil in das Gebäude der Nationale Levensverzekeringsbank und eine Gruppe unter einer der Gewölbe der Wilhelm-Brücke. Von dieser Einheit wurden mindestens sieben Mann getötet, entsprechend der Gefechtsbericht der Oberleutnant Kerfin, darunter drei Oberjäger.

Beeldmateriaal

  • Geen.