Afbeelding

kolonel J.A.G. van Andel

kolonel J.A.G. van Andel

De reserve kolonel der Grenadiers Jacobus Antonie Gijsbertus van Andel (1888-1964), op de foto uit 1929 nog als majoor. Hij was in 1936 met leeftijdsontslag gepensioneerd als luitenant-kolonel. Eind 1939, bij de oprichting van de Brigade C, werd hij vrijwillig geheractiveerd en bevorderd tot reserve-kolonel en vervolgens aangesteld als de commandant van de Brigade C. Deze brigade werd in april 1940 opgeheven en de troepen werden grotendeels overgeheveld naar het Zuidfront, waar ze de Groep Kil zouden vormen. Een klein deel van de eenheden, zoals een voornaam deel van 34.RI, zou naar Groep Spui of andere eenheden gaan.

Kolonel Van Andel werd getypeerd als uiterst opvliegerig en ongeduldig, weinig vriendelijk in de omgang. De barse eigenschappen deelde hij met veel van zijn vakgenoten in die tijd. Autoriteit werd nog vooral uitgedragen door autoritair gedrag.

Van Andel zou worden gedeactiveerd tijdens de oorlog en niet in internering gaan. In maart 1945, tijdens de bevrijding van het zuiden, kwam hij weer beschikbaar en werd door het Militair Gezag heraangesteld en als verbindingsofficier voor SHAEF aangesteld ter ondersteuning van de repatriëring van krijgsgevangenen Nederlandse officieren. In juli 1945 werd de functie weer opgeheven.

Kolonel Van Andel zou opnieuw eervol worden ontslagen in 1946 en voor zijn verdiensten de titulaire rang van generaal-majoor mogen voeren.

Fotorechten onbekend (niet bij Stichting Kennispunt)

Categorie Help / Personen (54 afbeeldingen)