Afbeelding

Generaal-majoor van Nijnatten

Generaal-majoor van Nijnatten

Generaal-majoor Adrianus Antonius van Nijnantten was commandant van III.LK op 10 mei 1940.

De generaal werd op 9 februari 1880 geboren en werd na een KMA opleiding op 22 juli 1902 als tweede luitenant der infanterie aangesteld. Op 1 mei 1938 werd hij bevorderd tot generaal-majoor en in 1940 aangesteld als commandant van het 3e Legerkorps, dat in Noord-Brabant lag. Onder de OLZ generaal Reynders was hij tevens TBB, wat veranderde in maart 1940 toen de nieuwe OLZ generaal Winkelman de strategie wijzigde en de generaal slechts het bevel over alle troepen in Noord-Brabant zou voeren totdat zijn legerkorps over de Bergsche Maas zou zijn geëvacueerd.

De generaal overleed op 15 augustus 1948 te Breda. Daarom werd hij voor de Parlementaire Enquetecommissie (PEC) niet gehoord, want de verhoren vonden grotendeels in 1949 plaats. Men had de generaal graag gehoord over het omstreden bevel van zijn staf om de vernielingen aan de zuidgrens te stellen, wat de Fransen niet alleen veel ergernis opleverde, maar vooral bijzonder veel hinder. Het was daarom zijn toenmalige chef-staf - de majoor Kroon - die stevig aan de tand werd gevoeld daaromtrent.

Categorie Help / Personen (54 afbeeldingen)