Afbeelding

Canon de 47 AC

Canon de 47 AC

Het antitank kanon van 47 mm ofwel het 'Canon de 47 Anti-Char SA Mle 1937' van het Atelier de Puteaux [APX].

Het kaliber was 47 mm met een looplengte van 2,49m. Het had een doorslag van 80 mm vlak pantser op 200m, wat een zeer goede prestatie was. De V0 van de pantsergranaat [1,7 kg] was 855 m/sec. De vuurmond woog 1,090 kg.

Van dit stuk waren er helaas te weinig in de bewapening in 1940. Ze werden geformeerd in batterijen [Batteries Antichars] die getrokken door halfrupsen als BAT [Batterie Antichar Tractee] of getrokken door paarden BAH [Batterie Antichar Hippomobile] werden aangeduid. Deze batterijen hadden meestal twee secties met elk vier stukken en waren in de meeste gevallen toegevoegd aan een regiment artillerie.

Alleen de hoogste gradatie gevechtseenheden beschikten over deze goede vuurmonden. De A-type divisies hadden ze meestal niet voorhanden, de B-type divisies zeker niet. Wel waren bij legerkorpsen vaak één of twee zelfstandige eenheden beschikbaar, die aan dergelijke reserve divisies konden worden toegevoegd. De A- en B-type divisies hadden namelijk ook al een bescheiden contingent van de standaard AT vuurmond van het Franse leger, de 25 mm Hotchkiss. Die laatste was weliswaar in staat binnen 500 m van het doel alle Duitse pantsers te doorboren, maar miste 'punch'. De lichte granaat bracht weinig schade aan en had een lage scherfwerking binnen een geraakte tank. Daarom was de 4,7 cm AT een geliefde aanvulling.

[Collectie: Goossens]

Categorie Help / Overig Zuidfront Holland (92 afbeeldingen)