Afbeelding

Hotchkiss H-35 model 39

Hotchkiss H-35 model 39

De Hotchkiss H-35 [hier afgebeeld een model 39 - ook wel als H-39 aangeduid - met kort 37 mm type SA-18 kanon] was een van de loten aan de grote boom voor een vraag van het Franse ministerie van defensie in 1935 voor een lichte infanterietank. Uit die aanvraag kwamen tientallen ontwerpen en ettelijk tanks voort. De meest bekende types waren de H-35 [en variant H-39], Renault R-35, FCM, en Somua S-35 (welke als middelzware slagtank zou dienen).

De H-35 werd als infanterietank uiteindelijk afgetest. De cavalerie nam het type daarna over als lichte gevechtstank.

De H-35 bleek over een slecht pantser [lage kwaliteit gietstaal] en een volkomen impotent kanon 37 mm SA18 te beschikken. Eenzelfde probleem dat de R-35 parten speelde. De H-35 werd daardoor aan diverse verbetertrajecten onderworpen, waarbij het motorvermogen toenam, de commandoruimte verbeterde en de overbrenging en vering werden verbeterd. Dit leverde de varianten H-38/H-39 op. De bestaande 400 H-35 bleven in de bewapening, maar de resterende opdrachten voor de Hotchkiss H-35 werden nadien geupgrade naar de H-38/H-39 variant. Officieel was er overigens sprake van de Hotchkiss H-38, maar om een of andere reden ontstond de benaming H-39. Vermoedelijk vanwege het jaar van invoer.

Begin 1940 werd een volgende verbetering doorgevoerd. Vanaf dat moment werd het zwakke SA-18 kanon vervangen door het SA-38 [37 mm L.35] kanon. Het was eenvoudig herkenbaar omdat dit kanon veel langer was. Zowel bestaand H-35's als nieuwe H-39's werden deels met dit veel betere kanon uitgerust. In totaal circa 350 tanks tot aan 10 mei 1940, en vermoedelijk nadien nog meer. In de zelfstandige gevechtstankbataljons waren in mei 1940 sowieso de commandotanks op peloton en compagnie niveau uitgerust met een SA-38 kanon.

Een duidelijk onderscheid tussen de oorspronkelijke H-35 en de verbeterde H-39 was het achterpantser. Door de grotere motor in het H-39 model, was het achterpantser hoekiger en hoger geworden. Bij de H-35 liep het pantser schuin af.

[Collectie: Goossens]

Categorie Help / Overig Zuidfront Holland (92 afbeeldingen)