Afbeelding

Funk Trupp - Willemsdorp

Funk Trupp - Willemsdorp

Duitse parachutisten met draagbare radioapparaten; de "wasmolen" is de antenne.
De foto is gemaakt tijdens de opnamen van de reconstructiefilm door de Propaganda Kompanie. Rechts in het beeld is de filmcamera herkenbaar. Op de achtergrond de verkeersweg Willemsdorp - Dordrecht. Het gebouwtje in het midden herkennen we van andere opnamen. Daarop is te zien, hoe vanuit een wachtlokaal van de politietroepen Nederlandse krijgsgevangenen worden weggeleid. De scene kon ook op 10 mei 1940 precies zo zijn vastgelegd....(PK-foto)