DE VOORWAARDEN

Op een kladje noteerden de parlementairen vervolgens de voorwaarden, die de Oberst stelde en die onder meer waren: Om zeven uur zouden de burgemeester van Dordrecht en Zwijndrecht en van de in de stad nog aanwezige militairen de hoogste in rang met een witte vlag naar het spoorwegviaduct komen. De parlementairen kregen de bekende roodomlijnde "Bekendmakingen voor het bezette gebied" mee, die zo spoedig mogelijk in de stad moesten worden aangeplakt. Om negen uur moesten alle nog in de stad aanwezige militairen bij het spoorwegviaduct hun wapens komen inleveren. Er werd ook rekening mee gehouden dat niet alle militairen, die nog in Dordt waren van de overgave op de hoogte zouden zijn. Dit bleek de Zwijndrechtse bemiddelaars uit het bevel dat de Oberst één van zijn officieren gaf om wanneer bij het binnentrekken van de stad uit huizen zou worden geschoten die huizen te onderzoeken en niet tot represaillemaatregelen over te gaan als er door militairen was gevuurd. Bovendien gaf de Oberst de verzekering, dat de beschieting van de stad zo snel mogelijk zou worden stopgezet. Geen wonder dat mr. Gorter en de heer Van Namen tevreden over het resultaat van hun reis in Zwijndrecht terugkeerden.

TOT OVERGAVE BESLOTEN
INHOUDSOPGAVE
ANGSTIGE OGENBLIKKEN