DE OVERGAVE

De eer komt in de eerste plaats toe aan onze burgemeester, die in de nacht van Pinkstermaandag op de daaropvolgende dinsdag, ondanks de verwonding, welke hij die veelbewogen ochtend van de 10e mei had opgelopen en ondanks de drukke werkzaamheden gedurende de dagen van strijd in en om onze stad een uiterst moeilijk besluit heeft moeten nemen, dat juist daarom zo moeilijk was omdat eerst achteraf zou blijken of het besluit voor de toekomst van Dordrecht het enig juiste zou zijn.
Wij mogen er trots op zijn dat onze burgemeester op het juiste moment, namelijk zodra de militaire bezetting zich van het eiland naar Papendrecht had teruggetrokken, een zodanig besluit heeft genomen dat onze stad een erger lot bespaard is gebleven. In de tweede plaats zijn het de burgemeester van Zwijndrecht en vooral ook de heren mr. W. S. A. N. Gorter en J. G. van Namen, die zich bij de overgave van onze stad verdienstelijk hebben gemaakt. Deze laatste twee Zwijndrechtenaren toch zijn als bemiddelaars opgetreden, waar het door omstandigheden niet mogelijk was om vanuit Dordrecht in contact te komen met de Duitse bevelhebber.

DE DOOD VAN MUSSERT
INHOUDSOPGAVE
TOT OVERGAVE BESLOTEN