HET HAVENKANTOOR

"Op 11 mei, om ongeveer 5.00 uur, zo vervolgt luitenant Plasschaert, heb ik me juist uitgestrekt op de bovenverdieping van het Havenkantoor als er plotseling weer alarm wordt gemaakt. Een nieuwe aanvoer van parachutisten vindt plaats. Duitse bommenwerpers vliegen zeer laag over de Kalkhaven en de gebouwen daar. De geposteerde mitrailleurschutter, de dpl. Pontonnier A. C. J. Hazewindus, opent het vuur; een van de vliegtuigen maakt een onzekere beweging. Overal begint de strijd weer opnieuw. Een tweetal Messerschmitts 109 storten zich als valken omlaag om de mitrailleurschutter met de boordwapens te bestoken. De aanval wordt echter te kort ingezet; het behang boven mijn ligplaats wordt daarop doorzeefd met mitrailleurkogels. Onophoudelijk vuurt Hazewindus door en met snerpend gegier trekken de jachtvliegers hun toestellen weer omhoog. Mijn commandopost is echter ontdekt. Een half uur later al wordt deze met vuur uit zware mitrailleurs bestookt. Waarschijnlijk is brandmunitie gebruikt, want na verloop van tien minuten brandt het dak als een fakkel. Wij waarschuwen de bewoners van de nabijgelegen woningen en trekken ons op de post aan de Draai terug. Ook de pantserafweervuurmond stel ik hier op. Deze post is inmiddels versterkt tot een stevige loopgraaf, voorzien van een mitrailleuropstelling, etc. De brand neemt grote afmetingen aan en weldra gaan ook de kolenhopen smeulen. Vandaar zet het vuur zich in de middag voort naar de benzineopslagplaats. De rookwolken vormen wel een beschermend rookgordijn maar verhinderen ons tevens het uitzicht op de bruggen. Het oude gedeelte van de EMF wordt 's middags door de brand aangetast en de Victoria loopt nu ook gevaar. Als uitkijkpost is de opstelling op deze fabriek door de rookwolken waardeloos geworden. 's Nachts bezet ik met mijn manschappen het Magazijn Achterhakkers, natuurlijk met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen zoals: het plaatsen van uitkijkposten, het bezetten van de mitrailleurs, het verzorgen van opstellingen bij de uitgangen, die eventueel een storend vuur kunnen leggen op de Hoogt, de Kalkhaven en het Wilgenbosch. Wij krijgen echter een rustige nacht."

VERRAADPSYCHOSE
INHOUDSOPGAVE
EERSTE PINKSTERDAG, 12 MEI