DE LICHTE DIVISIE

Op 11 mei, toen de Lichte Divisie zich, na veel kostbare tijd verloren te hebben en na het hevige luchtbombardement om tien over tien door negen duikbommenwerpers op Alblasserdam de kans op een succesvolle overgang van de Noord zag ontgaan, meende de divisiecommandant, de overste Van der Bijl, contact op te moeten nemen met de Commandant Vesting Holland teneinde de situatie te bespreken. De opdracht de Noord over te steken werd ingetrokken en veranderd in het bevel de oostelijke zijde van de rivier vast te houden en voorts, met de rest van de divisie, het gehele eiland van Dordrecht van de vijand te zuiveren. Vervolgens moest Wieldrecht worden bereikt en via 's-Gravendeel en Barendrecht Waalhaven worden heroverd. Teneinde de druk op Dordrecht te verminderen moest onverwijld een bataljon ter beschikking van overste Mussert worden gesteld. Hiervoor werd aangewezen het eerste bataljon van liet 2e Regiment Wielrijders. Dit bataljon marcheerde omstreeks 14.00 uur naar Papendrecht, vergezeld van de 2e Cie. van dit Regiment min 2 secties.

HET SPORTFONDSENBAD
INHOUDSOPGAVE
DE AANVAL OP AMSTELWIJCK...