NAWOORD

Met groot genoegen denk ik terug aan al degenen, die mij hun ervaringen hebben verteld en van materiaal hebben voorzien.

En het waren er heel wat, zowel burgers als militairen. Zonder hun medewerking zou dit werkje niet tot stand zijn gekomen en mijn dank is dan ook groot. Zij zorg¬den ervoor, dat de juiste sfeer van die dagen en ook het karakter van de strijd kon worden opgeroepen.

Geraadpleegde literatuur:
Werken, uitgegeven door de Nederlandse Generale Staf :
- "Inleiding en algemeen overzicht van de gevechtsdagen van 10-19 mei 1940"
- "De krijgsverrichtingen op het zuidfront van de Vesting Holland in mei 1940"
Rapport van majoor ir. W. den Boer
De militaire Spectator van april '42: "Een episode uit de strijd om Dordrecht" door 2e luit. J.B. Plasschaert
"De Buffer" door oud-burgemeester J. Bleeker
"Fallschirmjager hier und da" door W. Gericke

ANGSTIGE OGENBLIKKEN
INHOUDSOPGAVE