GENEESKUNDIGE DIENST

"De Kantonnementsarts, de reserve officier van gezondheid 1 e klas, dr H. J. Ormel, treft met voortvarendheid de nodige maatregelen. Begonnen wordt met het inrichten van een ziekenzaal in de keuringszaal van de Militaire Geneeskundige Dienst (M.G.D.). Er wordt een zeventigtal bedden geplaatst. Voorts neemt deze dokter contact op met de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst en de Transportcolonne van het Rode Kruis. Deze stellen zich geheel onder zijn leiding. Op het bureau van de G.G.D. wordt een dienst georganiseerd voor het opsporen en vervoeren van gewonden. Hierbij worden ingedeeld: drie ziekenauto's van de G.G.D. (één van de wagens is al in de morgen van de eerste oorlogsdag stukgeschoten), vijftien vrachtauto's en drie personenwagens, uitgerust met stro en brancards en bemand door de beschikbare hospitaalsoldaten, de transportcolonne van het Rode Kruis en leden van de E.H.B.O., afdeling Dordrecht.

Buiten de nauwe straten van de binnenstad wordt een geneeskundig centrum ingericht in het Gemeente Ziekenhuis en de tegenoverliggende Ziekenverpleging. Eerstgenoemd ziekenhuis dient tevens als plaats van aankomst en sortering van de gewonden. Bovendien worden de M.T.S. en de Ambachtschool als noodhospitalen ingericht. De nodige bedden, dekens, lakens en andere materialen voor de ziekenverpleging en keukens worden gevorderd en eveneens in zeer ruime mate door de burgerij beschikbaar gesteld. In de avond van 10 mei zijn er zodoende ongeveer 670 bedden in gereedheid gebracht. Van burgerzijde wordt de grootst mogelijke medewerking verleend. Verpleegsters, dames die de huishoudelijke zorg op zich nemen en burgerchauffeurs, bieden zich in ruime mate aan. Alle burgerchirurgen en zeer veel huisartsen stellen zich eveneens ter beschikking. De huisartsen worden op 11 mei en de daaropvolgende dagen echter vervangen door officieren van gezondheid van verschillende legeronderdelen, doch voornamelijk door die van de Lichte Divisie. De aanwezigheid van een militaire apotheek, onder de leiding van de militaire apotheker 2e klas, H. C. Helleman, blijkt van grote betekenis. Dr. Ormel laat de heer Helleman alle aanwezige voorraden verbandmiddelen vorderen om deze centraal te kunnen verstrekken. De geïmproviseerde M.G.D. werkt gedurende de strijd op uitmuntende wijze."

OM DE BRUGGEN
INHOUDSOPGAVE
HET VERHAAL VAN PASMA