VOORWOORD

De strijd op Nederlandse bodem gedurende de meidagen van1940 was kort, maar voor onze begrippen hevig. Hoe lang was het immers niet geleden, dat ons land het decor voor het krijgsbedrijf had gevormd? En toen, als een donderslag bij een overigens allang niet meer heldere hemel, kwamen de Duitsers letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen voor de ogen van een publiek dat door zijn regering was geleerd ze te sluiten voor de harde realiteit. In die omstandigheden moesten de gebeurtenissen van de meidagen 1940 op vele, actieve deelnemers zowel als toeschouwers, wel een onuitwisbare indruk maken. Zeker hebben zij toen de gebeurtenissen in en rond Dordrecht slechts ge´soleerd ondergaan. Eerst later zal hun zijn gebleken, hoe de strijd rond het Dordtse eiland (strategisch zeer gunstig gelegen in het Nederlandse rivierengebied alsook ten opzichte van de verbinding Antwerpen-Rotterdam) in het geheel van de gevechtshandelingen een belangrijke schakel had gevormd.
Historische gebeurtenissen in groter verband zijn echter abstracte begrippen, die slechts in het brein van kamergeleerden kunnen ontstaan. Voor de toeschouwer gelden slechts zijn eigen waarneembare ervaringen, die juist in hun isolement de werkelijkheid weergeven.
Het mag de heer Van der Vorm als een grote verdienste worden aangerekend, dat hij in zijn boek de ervaringen van de verschillende deelnemers en toeschouwers, onder wie hijzelf zich ook bevond, onaangetast heeft gelaten. Het verhaal heeft daardoor de frisheid en authenticiteit van een ooggetuigenverslag behouden. Bij lezing ervan zal menig Dordtenaar zijn stad in de oorlogsdagen van 1940 duidelijk terug zien; de gehele oorlogstoestand zal hij weer mee beleven.
Het moet de schrijver, die door zijn onderwerp van jongsaf geobsedeerd is geweest, grote voldoening geven zijn en andermans herinneringen tot leven te hebben gebracht. Wij - de Dordtenaren van toen en nu - zijn hem hiervoor dankbaar en erkentelijk.

Dr. Th. E. JENSMA
archivaris van Dordrecht

INHOUDSOPGAVE
INLEIDING