Franz Schild

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Unteroffizier
3./JG.51
Franz
Voornaam:
Schild
Achternaam:
10 juli 1915 [10.05.1917]
Geboortedatum:
Mannheim
Geboorteplaats:
11 mei 1940 [11.05.1940]
Overlijdensdatum:
Zwijndrecht
Locatie sneuvelen:
IJsselsteijn
Begraafplaats:
CO-104
Grafnummer:
Jachtvlieger
Functie:

Notities

  • Betrokkene werd op 11 mei 1940 tijdens een luchtgevecht neergeschoten en bleef aanvankelijk als vermiste te boek staan. Op 5 juni 1941 werden zijn resten geïdentificeerd. Hij was kennelijk met zijn Bf-109E neergestort nabij de Lindtse Benedendijk (Zwijndrecht) en daarbij om het leven gekomen. Zijn graf geeft de datum van 11 mei 1941 aan. Dat betreft of een registratiefout of het betreft de datum van het bergen van de resten van zijn lichaam. Dit laatste lijkt het minst waarschijnlijk.
  • Doordat het vermissingstelegram aan zijn vrouw abusievelijk MIA datum 10 mei 1940 meldde, is er een aantal onderzoekers die deze datum abusievelijk aanhoudt. Wij hebben dit ook enige tijd gedaan. Wij zijn echter door een professionele onderzoeksgroep naar de luchtoorlog in Nederland gewezen op het feit dat Schild op 11 mei werd neergeschoten, vermoedelijk tijdens een gevecht met de RAF boven de sector. Daarbij is overtuigend bewijs geleverd uit Duitse bronnen.
  • Schild became missing in action after a dog-fight around Rotterdam on May 11, 1940. He remained MIA until 5 June 1941, when his remains were identified. It appeared that Unteroffizier Franz Schild had crashed with his Bf-109E into the dike called Lindtse Benedendijk, southwest of Zwijndrecht on the 10th of May 1940. His grave erroneously mentions 11 May 1941 as his date of death, which must have been a registration error or the date that his body was recovered. The first one is the most likely cause.
  • The MIA telegram to Schild's wife, which was sent shortly after he went MIA, erroneously mentioned 10 May 1940 as his MIA date. We followed that theses for quite some time, but we were informed by a reputed airforce history-research team that our lead was false and the MIA date needed to be 11 May 1940. This is confirmed and recognized by many German sources. Schild was caught in a dogfight - probably with RAF fighters - over the Zwijndrecht area and crashed near this town.
  • Schild wurde vermisst nach Luftkampf über (Raum) Rotterdam am 11.5.1940. Sein Frau wurde verwittigt. Am 5.6.1941 wurde er endlich identifiziert. Unteroffizier Schild, der mit seinem Bf-109E abstürzte nähe dem Lindtse Benedendijk wobei er getötet wurde, war gefunden. Auf seinem Grab ist das Datum des 11. Mai 1941 registriert. Das ist entweder ein Fehler in der Registrierung, entweder ist es das Datum der Bergung der Überreste seines Körpers.

Beeldmateriaal

  • Geen.