Karl Rabe

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Gefreiter
2./IR.72
Karl
Voornaam:
Rabe
Achternaam:
22 november 1916 [22.11.1916]
Geboortedatum:
Lugau
Geboorteplaats:
15 mei 1940 [15.05.1940]
Overlijdensdatum:
Dordrecht
Locatie sneuvelen:
IJsselsteijn
Begraafplaats:
CP-123
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • IR.72 was de strategische luchtlandingsreserve, toegewezen aan het 7e Fliegerkorps, maar nog niet geoefend voor luchtlandingsinzet. Het was onderdeel van 46.ID. Van deze reserve werden het gehele 1e Bataljon plus de 6e Kompanie van het 2e Bataljon op 10 (6e Kompanie), 11 en 12 mei 1940 op Waalhaven ingevlogen. De 1e Kompanie werd ingezet tegen het westen van het eiland IJsselmonde (regio Hoogvliet - Pernis), de 6e Kompanie direct naar Rotterdam gestuurd, een peloton van de 2e Kompanie als beveiligingseenheid op Waalhaven en de rest van het 1e Bataljon plus staf ingedeeld bij de op 12 mei 1940 gevormde Gruppe de Boer, die op 12 en 13 mei harde gevechten leverde in Dordrecht.
  • Gefreiter Rabe werd op 12 of 13 mei dodelijk verwond tijdens de gevechten rond het spoor, waarbij hij deel uitmaakte van de gevechtsgroep Olt. Ahnert, die op de linkervleugel van de Gruppe de Boer opereerde. Hij overleed op 15 mei 1940 aan zijn verwondingen. Zijn grafdata geeft abusievelijk aan dat hij op 10 mei 1940 gewond raakte. Zijn eenheid kwam pas in de middag van 11 mei 1940 op Waalhaven aan.
  • IR.72 was the strategic reserve of 7th Fliegerkorps. It had not been trained for airlanding warfare. It was a regiment of 46. Infanterie Division. During the battle the entire 1st Battalion and the 6th Company were flown in on the first (6th Company), second and third day. The 1st Company was assigned the occupation of the west point of the island Ysselmonde (region Hoogvliet - Pernis), the 6th Company sent into Rotterdam, one platoon of the 2nd Company served as a security outfit on Waalhaven and the balance of 1st Battalion was incorporated into the battle-group De Boer. The latter got engaged in two days of heavy fighting in Dordrecht on 12 and 13 May 1940.
  • Gefreiter Rabe was mortally wounded during the street-fighting in Dordrecht, sector railway station, on either the 12th or 13th of May 1940. He succumbed to his wounds on the 15th. His grave-record erreoneously shows that he died of wounds indured on the 10th. His Company only landed on the 11th.
  • IR.72 war die strategische Reserve des Luchtlandingstruppe, dem 7.Fliegerkorps unterstellt, aber noch nicht für Luftlandungseinsatz geschult. Es gehörte zu den 46. Infanterie-Division. Von dieser Reserve wurden die gesamte 1. Bataillon und die 6. Kompanie des 2. Bataillons am 10. Mai (6. Kompanie), 11. und 12. Mai 1940 auf Waalhaven eingeflogen. Die 1. Kompanie wurde gegen der Westseite der Insel IJsselmonde eingesetzt (Region Hoogvliet - Pernis), Die 6. Kompanie wurde nach Rotterdam befohlen, ein Zug der 2. Kompanie wurde als Sicherungseinheit auf Waalhaven eingesetzt und den Rest des 1. Bataillons und Stab wurden die am 12. Mai 1940 gebildete "Gruppe de  Boer" zugeordnet, die am 12. und 13. Mai harten Kämpfen führte in Dordrecht.
  • Gefreiter Rabe wurde am 12. oder 13. Mai tödlich verwundet während der Kämpfe um die Eisenbahn, wobei er gehörte zu die Kampfgruppe Olt. Ahnert die auf dem linken Flügel der "Gruppe de Boer" eingesetzt wurde. Er starb am 15. Mai 1940 an seinen Verletzungen. Sein Grab-Information zeigt fälschlicherweise, dass er am 10. Mai 1940 verwundet wurde. Seine Einheit landete aber erst am Nachmittag des 11. Mai 1940 am Waalhaven.

Beeldmateriaal

  • Geen.