Afbeelding

Tongplaat anno nu

Tongplaat anno nu

Een prachtige luchtfoto van de Tongplaat, vrijwel onveranderd sinds mei 1940. Voor oriëntatie doeleinden - rechts is richting westen en onder is richting noorden.

De eigenlijke Tongplaat bevindt zich bovenaan de foto, de sector met aan weerszijde de groene velden. De weg erlangs, herkenbaar aan de jonge bomen er langs, is de Zuiddijk.

Aan de rechterzijde (op de foto) van de Tongplaat de Bovenste Beversluisplaat en daarnaast uiteraard de Nieuwe Merwede. Op de voorgrond de markante slinger in de Noorderelsweg met boerderij Jong Dordrecht, waar in mei 1940 enkele secties van 2-I-28.RI waren gelegerd.

Aan de linkerzijde (op de foto) is de Oude Veerweg goed zichtbaar. Die liep van het hart van de Tongplaat tot aan de op 10 mei zo fel bestreden kruising met de Zeedijk en Schenkeldijk.

De bebossing op de kavels was er in slechts beperkte mate in mei 1940. Het gros was akkerland en weiland in die dagen, maar enkele bosperceeltjes waren ook toen al aanwezig.

Categorie Help / Zuid van Dordt (68 afbeeldingen)