Nieuwsberichten 2019

Inleiding

In deze sectie worden nieuwsberichten weergegeven, die betrekking hebben op het onderzochte theater alsmede opzienbarende berichten, die betrekking hebben op de meidagen van 1940 in algemene zin.

Hieronder de berichten vanaf januari 2019.

Januari

Herbegravingen

Onze Stichting assisteert met grote regelmaat bij het uitgebreid informeren van instellingen en nabestaanden rondom de persoonlijke wederwaardigheden in mei 1940. Dit geldt ook voor de informatie die wordt verstrekt rond de persoonlijke gebeurtenissen die her-te-begraven slachtoffers betreft. Tegenwoordig hebben steeds meer families ontdekt dat hun gesneuvelde familielid op een OGS beheerd ereveld in Nederland (Grebbeberg of Loenen) mag worden herbegraven als de grafrechten van privé graven aflopen of als de laatste nabestaanden zijn overleden en gemeentes de instanties (verplicht) op de noodzaak tot ombedden wijzen.

Onze Stichting doet dit uiteraard met alle respect en eerbied voor familie en instanties, zodat wij hier geen namen noemen waarbij wij betrokken zijn geweest.

Boek "Blitzkrieg onder Vuur" van A.M.A. Goossens, Ruud Bruijns, Martijn Lak en Perry Pierik

Recent is het boek (totaal 259 pp.) met voornoemde titel uitgekomen bij Uitgeverij Aspekt en aldaar en bij iedere online en klassieke boekhandel verkrijgbaar. 

Het boek bevat vier delen die respectievelijk de strijd in Polen (Pierik), Nederland (Goossens), de eerste fase van de veldtocht in de voormalige Sovjet-Unie (Lak) en in algemene zin op aspecten van 'Blitzkrieg' (Bruijns) beschrijven. Het deel over Nederland is het omvangrijkste met 154 pagina's (waarvan 80 pagina's met 379 eindnoten ter verantwoording en detailtoelichting). Het Nederlandse deel beschrijft de vorming van de Nederlandse strategie, de vraagstukken die voorlagen en de oriëntatie die de Generale Staf en diverse regeringen voorstonden. Het beschrijft niet alleen de uitdagingen die de Nederlandse defensie begrenzen zouden, maar tevens hoe militair en bestuurlijk apparaat wegdreven van die begrenzingen en een realistisch beeld bij kansen en oplossingen. Na de 'koude' strategie wordt gekeken naar hoe de 'warme' strategie (de meidagen zelf) zich verhield tot die aanloop en of er wel realistisch werd gehandeld. Het geheel schept een ontluisterend beeld van isolatiedenken en surrealisme, van een politieke bemoeienis die veel te ver ging, tot een evengoed falende legerleiding.    

In het boek vindt de lezer 379 eindnoten ter nadere uitleg of ter verantwoording voor bronnen, bevindingen en conclusies.

Het boek is te bestellen bij de uitgever en bij de online en reguliere boekhandel. Het gaat om ISBN 9-789463-382984 en de gangbare prijs is EUR 24,95.