Georg Dinkel

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Gefreiter
NaZug FJR.1
Georg
Voornaam:
Dinkel
Achternaam:
27 november 1919 [27.11.1919]
Geboortedatum:
Bamberg
Geboorteplaats:
10 mei 1940 [10.05.1940]
Overlijdensdatum:
Dubbeldam, Rustenburg
Locatie sneuvelen:
IJsselsteijn
Begraafplaats:
CP-142
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • Gefreiter Dinkel behoorde tot de Nachrichtenzug van het 1e Regiment Fallschirmjäger. Hij sneuvelde waarschijnlijk bij de inname van de barakkenkamp Tweede Tol of de strijd rond de CP van 17.RA. Zekerheid daaromtrent is er overigens niet, want Dinkel wordt niet in verslagen genoemd, slechts in het boek van Nachrichtenman Pöppel ["Himmel und Hölle"].
  • Gefreiter Dinkel was enlisted in the signals troop of the 1st Regiment Fallschirmjäger. He was probably killed in the morning of May 10, 1940, when his outfit joint the fighting around Dutch artillery barracks and a command post, both around the hamlet Tweede Tol. There is no certainty around the events around his death though, for he is not mentioned in one of the disclosed battle-reports. But he was mentioned in the book 'Himmel und Hölle" of his platoon comrade Pöppel.
  • Gefreiter Dinkel gehörte zu den Nachrichtenzug des Fallschirmjäger-Regiments 1. Er ist wahrscheinlich gefallen bei dem Handstreich auf das Barakkenlager Tweede Tol oder bei dem Handstreich auf dem Gefechtsstand von 17.RA. Diesbezüglich gibt es auch keine Sicherheit, weil Dinkel nicht in den Gefechtsberichten erwähnt wird, nur in das Buch von Nachrichtenmann Poppel [ "Himmel und Hölle"].  

Beeldmateriaal

  • Geen.