De staat van de verdediging van het zuidfront

In dit onderdeel van de proloog wordt een nauwkeurige opgave gegeven van de staat en status van de verdediging van het zuidfront aan de vooravond van de Duitse invasie.

Met het zuidfront wordt in casu verwezen naar de zone tussen Willemstad in het zuidwesten en het noordoosten van het Eiland van Dordt. Evident liggen daartussen de Hoekse Waard en Moerdijk, alsmede het gehele Eiland van Dordt zelf. Daarnaast wordt bij de bespreking betrokken het zuiden  van de stad Rotterdam (inclusief strijd aan de Nieuwe Maas), Hoek van Holland, Rozenburg, het Eiland IJsselmonde en de westzijde van de Alblasserwaard. Dit gehele gebied besloeg een oppervlakte van ongeveer 650 km2.

Er is vooral aandacht voor de opstelling en aanwezigheid van zware wapens, de luchtafweer, de (op)stellingen en de bezetting qua onderdelen. Andere zaken komen echter ook aan de orde. Een specifieke personele bezetting van het zuidfront is in een aparte serie hoofdstukken beschreven, dat een duidelijk beeld geeft van iedere sector.

De stellingen van de Groep Kil – met betrekking tot de gebeurtenissen op het zuidfront in de meidagen van het meeste belang – werden pas half april 1940 voorbereid. De Brigade C werd na de invasie van Noorwegen en Denemarken naar het zuidfront gestuurd, waarop de Groepen Kil en Spui werden gevormd uit de reeds aanwezige eenheden en de nieuw gearriveerde Brigade C [die Groep Kil werd genoemd vanaf die mutatie] en delen van Brigade D.

Tot half april 1940 waren er nauwelijks duurzame voorbereidingen getroffen, met uitzondering van enkele in 1936 gebouwde kazematten langs de noordelijke oever van het Hollands Diep alsmede pyramide kazematten als schuilplaatsen voor enkele ijle verdedigingslinies langs de noordelijke oevers van het Hollands Diep en de Nieuwe Merwede die door enkele honderden oudere reservisten zouden worden bemand. Een matig voorbereide defensie van het bruggenhoofd Moerdijk bestond ook al. Al met al een onvergelijkbare situatie met het dispositief aan troepen dat zou ontstaan nadat de versterkingen vanaf 15 april 1940 zouden arriveren.