Alfred Börner

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Gefreiter
2./IR.72
Alfred
Voornaam:
Börner
Achternaam:
11 april 1916 [11.04.1916]
Geboortedatum:
Friedersdorff
Geboorteplaats:
12 mei 1940 [12.05.1940]
Overlijdensdatum:
Dordrecht
Locatie sneuvelen:
IJsselsteijn
Begraafplaats:
CO-149
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • IR.72 was de strategische luchtlandingsreserve, toegewezen aan het 7e Fliegerkorps, maar nog niet geoefend voor luchtlandingsinzet. Het was onderdeel van 46.ID. Van deze reserve werden het gehele 1e Bataljon plus de 6e Kompanie van het 2e Bataljon op 10 (6e Kompanie), 11 en 12 mei 1940 op Waalhaven ingevlogen. De 1e Kompanie werd ingezet tegen het westen van het eiland IJsselmonde (regio Hoogvliet - Pernis), de 6e Kompanie naar Rotterdam-Zuid gestuurd, een peloton van de 2e Kompanie als beveiligingseenheid op Waalhaven en de rest van het 1e Bataljon plus staf ingedeeld bij de op 12 mei 1940 gevormde Gruppe de Boer, die op 12 en 13 mei harde gevechten leverde in Dordrecht.
  • Gefreiter Börner behoorde bij de gevechtsgroep Olt. Ahnert, die vanuit de begraafplaats bij de spoorvork onder Dordrecht de linkeraanvalsvleugel richting spoorbaan vormde. Hij sneuvelde toen deze gevechtseenheid op 12 mei zware gevechten met de Lichte Divisie voerde.
  • IR.72 was the strategic reserve of 7th Fliegerkorps. It had not been trained for airlanding warfare. It was a regiment of 46. Infanterie Division. During the battle the entire 1st Battalion and the 6th Company were flown in on the first (6th Company), second and third day. The 1st Company was assigned the occupation of the west point of the island Ysselmonde (region Hoogvliet - Pernis), the 6th Company sent into Rotterdam, one platoon of the 2nd Company served as a security outfit on Waalhaven and the balance of 1st Battalion was incorporated into the battle-group De Boer. The latter got engaged in two days of heavy fighting in Dordrecht on 12 and 13 May 1940.
  • Gefreiter Börner belonged to the taskforce of Olt. Ahnert, that had been assigned the left flank of the Gruppe de Boer assault into Dordrecht. This formation of less than a company size was denied access to the railway station sector in the city. Gefreiter Börner was killed during that action.
  • IR.72 war die strategische Reserve des Luchtlandingstruppe, dem 7.Fliegerkorps unterstellt, aber noch nicht für Luftlandungseinsatz geschult. Es gehörte zu den 46. Infanterie-Division. Von dieser Reserve wurden die gesamte 1. Bataillon und die 6. Kompanie des 2. Bataillons am 10. Mai (6. Kompanie), 11. und 12. Mai 1940 auf Waalhaven eingeflogen. Die 1. Kompanie wurde gegen der Westseite der Insel IJsselmonde eingesetzt (Region Hoogvliet - Pernis), Die 6. Kompanie wurde nach Rotterdam befohlen, ein Zug der 2. Kompanie wurde als Sicherungseinheit auf Waalhaven eingesetzt und den Rest des 1. Bataillons und Stab wurden die am 12. Mai 1940 gebildete "Gruppe de  Boer" zugeordnet, die am 12. und 13. Mai harten Kämpfen führte in Dordrecht.
  • Gefreiter Börner gehörte zur Kampfgruppe Olt. Ahnert, die vonaus dem Friedhof an der Eisenbahngabelung südlich Dordrecht der linken Flügel der Angriff Richtung Eisenbahn wurde. Er wurde getötet, als der Kampfgruppe am 12. Mai in schwere Kämpfe mit die Lichte Divisie geriet.

Beeldmateriaal

  • Geen.