Johannes de Been

Foto van het graf - Vergroot afbeelding
Dienstplichtig Soldaat
5-6 Dep.Bat.
Johannes
Voornaam:
de Been
Achternaam:
24 februari 1920
Geboortedatum:
Wagenberg (NBr.)
Geboorteplaats:
15 mei 1940
Overlijdensdatum:
Rotterdam, gewond bij PTT kantoor Coolsingel
Locatie sneuvelen:
Militair Ereveld Grebbeberg
Begraafplaats:
Rij 15 - Graf 34
Grafnummer:
-
Functie:
Rooms Katholiek
Religie:

Notities

  • Op 8 mei 1940 werd vanuit de 5e Compagnie van het 6e Depot Bataljon (Infanterie) de 6e Bewakingscompagnie gevormd. Omdat deze 'omnoeming' echter niet geformaliseerd is, wordt de notering 5-6 Dep.Bat. gehandhaafd. De compagnie bestond uit 2 officieren, 2 vaandrigs, 9 onderofficieren en 96 minderen en had zes lichte mitrailleurs ter beschikking. Het werd ingezet om de beide grote PTT kantoren - met hun belangrijke telefoon en telegraafverbindingen - in Maasluis en Rotterdam te bewaken.
  • Door De Leeuw en OGS wordt - vm op basis van ziekenhuis gegevens - de vermoedelijk onjuiste conclusie getrokken dat de soldaat voortkwam uit de 6e Compagnie van het 3e Depot Bataljon. Daarom wordt o.m. op de slachtofferrol van OGS (en de grafsteun) abusievelijk gerefereerd aan 6-3 Dep.Bat. Geheel uitgesloten kan het niet worden dat de soldaat De Been alsnog tot 6-3 Dep.Bat. behoorde, maar het zou wel bijzonder zijn, daar hij zijn eenheid niet in Rotterdam aanwezig was én hij bij de 6e Bwakingscompagnie diende.
  • De soldaat de Been werd op 10 mei zwaar gewond aan het onderlichaam bij de bewaking van het PTT kantoor aan de Coolsingel, vrijwel zeker door eigen vuur. Er waren al op 10 mei meerdere incidenten waarbij Nederlandse militairen op elkaar schoten in de veronderstelling met Duitse troepen te maken te hebben die waren doorgebroken.
  • Op 15 mei 1940 overleed soldaat De Been in het Eudokia Diakonessen ziekenhuis aan de Westersingel in Rotterdam (hetzelfde ziekenhuis waar generaal Kurt Student op 14 mei aan het hoofd werd geopereerd na te zijn neergeschoten).

Beeldmateriaal

  • .