Georg Auer

Foto van het graf / Grave photo / Grabfoto - Vergroot afbeelding / Enlarged photo / Foto Vergrössern
Jäger
Fjr.Ers.Kp.Moll
Georg
Voornaam:
Auer
Achternaam:
7 december 1918 [07.12.1918]
Geboortedatum:
Passau
Geboorteplaats:
11 mei 1940 [11.05.1940]
Overlijdensdatum:
Dordrecht, Zuidendijk
Locatie sneuvelen:
IJsselsteijn
Begraafplaats:
CP-152
Grafnummer:
-
Functie:

Notities

  • De 7e Fliegerdivision had op 10 mei 1940 nog geen volwaardig Ersatzbatallion (Depot- en vervangingsbataljon). Voor de operatie in Nederland was echter uit de opleidingschool een compagnie samengesteld, die geleid werd door instructeur Oberleutnant Moll. Deze compagnie werd in de ochtend van 11 mei 1940 deels afgezet boven de Tongplaat (het zuiden van het Eiland van Dordrecht) en vrijwel zeker werd later op de dag nog een peloton afgezet, onder de Zuidendijk. Het deel dat bij de Tongplaat werd afgezet leed zware verliezen, omdat het midden tussen de secties van 1-I-28.RI landde. De later gelandde Zug kwam terecht tussen allerlei verspreide Nederlandse verbanden en leed daarom ook aanzienlijke verliezen. Diverse militairen uit de Ersatz waren al toebedeeld aan een eenheid. Zo waren er een vijftal al op 3./FJR.1 geadministreerd. In totaal kwamen er twaalf man van de circa 90 ingezette manschappen om het leven.
  • Vijf man gesneuvelden - allen Jäger - waren aan 3./FJR.1 (administratief) toebedeeld. Alle vijf kwamen zij om het leven op 11 mei, waarvan één bij Werkendam na een noodlanding van zijn vliegtuig op 11 mei. Vooral dit laatste geval is een nadere sterke aanwijzing dat het om Ersatz parachutisten gaat. Te meer daar 3./FJR.1 op 10 mei al volledig was uitgeschakeld door de Nederlanders. Jäger Auer was één van deze vijf.
  • The 7th Flieger Division [7th airborne Division] did not have a full replacement battalion in place on 10 May 1940, as was usually the case for regular German divisions. Therefore a specifically formed replacement company had been formed around senior instructor Oberleutnant Moll, dedicated to the operation in Holland. About half the Company was dropped in the morning of the 11th in the southeast corner of the Island of Dordrecht, where it landed right between three platoons of Dutch infantry causing the airbornes severe losses. Another platoon was probably dropped in the afternoon, closer to the south of Dordrecht, but landed too in the midst of the Dutch positions along the southern part of the Dordrecht defences. They too suffered considerable losses. Eventually twelve out of the about 90 airbornes landed perished, another bit was wounded and/or captured. Some of the Ersazt airbornes had already been designated to the 3rd Company, of which five were killed.
  • Five killed airbornes - all in the recruit and most junior (non)rank of Jäger - were registered on 3./FJR.1. all five were killed on 11 May, four of them south of Dordrecht and the fifth one at Werkendam (east of Island of Dordrecht) after his squad was caught by Dutch soldiers when they tried to escape their (on 11 May) crashed Ju-52. Since also 3./FJR.1 had been totally mopped-up on the 10th, it is almost certain that these five were in fact Ersatz men. Jäger Auer was one of these five.
  • Die 7. Fliegerdivision hatte am 10. Mai 1940 noch kein vollwertiges Ersatzbatallion. Für den Einsatz in den Niederlanden war jedoch eine Kompanie aus der Ausbildungsschule zusammengestellt, die von der Lehrer Oberleutnant Moll geführt wurde. Diese Kompanie wurde am Morgen des 11. Mai 1940 teilweise über den Tongplaat (im Südosten der Insel von Dordrecht) abgesetzt und fast sicher später am Tag ein Zug dieser Kompanie südlich der Zuidendijk. Die Teilen der Kompanie die über den Tongplaat abgesetzt wurden erlitten erhebliche Verluste, da sie Mitte zwischen den Züge des holländische I-1-28.RI landete. Der später gelandete Zug endete zwischen versprengten niederländische Einheiten und erlitt auch erhebliche Verluste. Mehrere Soldaten aus der Ersatz waren zu einer Einheit zugeordnet. Es gab bereits fünf 3./FJR.1 verwalteten. Insgesamt 12 der etwa 90 eingesetzten Manschaften wurden getötet.
  • Fünf Tote - alle Jäger - waren 3./FJR.1 zugeordnet. Alle fünf kamen sie ums Leben am 11. Mai, einer kurz nach einer Notlandung mit seinem Flugzeug in die Nähe von Werkendam. Dieser letzte Fall ist ein weiteres starkes Indiz dafür, dass die fünf Fallschirmjäger eigentlich Ersatz-Truppen sind, weil 3./FJR.1 am 10. Mai schon völlig von der niederländischen Truppen aufgerieben war. Jäger Auer war einer dieser fünf. 

Beeldmateriaal

  • Geen.