Algemeen

Inhoud

Dit hoofdstuk bevat alle relevante informatie die niet rechtstreeks op de proloog, de gevechtsdagen of het ereveld betrekking heeft, maar die zijdelings relevant is voor de strijd op het Zuidfront Vesting Holland.

In de eerste sectie 'Algemeen' staan beschouwende artikelen zoals de besprekingen van thema's als oorlogsmisdaden en oorlogsrecht, de zaak Heiden/Schwarzmann, de uitlichting van enige belangwekkende personen en relevante biografieën. Daarnaast zijn er thema's die betrekking hebben op relevante literatuur en media, alsmede persoonlijke verhalen van veteranen of hun nabestaanden. Deze sectie zal uiteraard aan uitbreiding onderhevig zijn naar mate de opbouw van de bespreking van het Zuidfront vordert.

In de tweede sectie 'Begrippen en jargon' vindt men uitleg van typisch eigentijds en militair jargon. Uitleg bij begrippen en veel gebruikte termen in de legerorganisatie, bewapening, strategie en algemeen gebruik.

In de volgende sectie 'Legeronderdelen' staat een verzameling besprekingen die ziet op de geschiedenis van de onderdelen die vochten aan het Zuidfront, zoals de Lichte Divisie, de Huzaren Motorrijders, de Wielrijders, etc. etc. Daarbij ook aandacht voor de organisatie zoals die was op 10 mei 1940.

De sectie 'Kritieken' is een reflectie onderdeel, waarbij door de auteur (of Stichting) ontvangen kritieken op de website, waarvan de inhoud naar mening van de redactie het algemeen belang kan dienen, wordt behandeld. De kritieken worden geanonimiseerd weergegeven en er wordt op gereflecteerd door de auteur(s) van deze website.

Onder de sectie 'Diverse onderwerpen' thans nog slechts de pagina 'Gezocht', waar wordt aangegeven welke gegegevens of specifieke boeken, foto's of andere informatiedragers de Stichting zoekt.